Zapraszamy do udziału w II Międzynarodowym Konkursie Instrumentalistów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Tymbarku.

 1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2019.
 2. Uczestników obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 100,00 złotych za każdą zgłoszoną prezentację. Wpisowe należy przelać lub dokonać wpłaty na rachunek:
  SKO Rady Rodziców Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia Tymbark w BS Limanowa nr 19 8804 0000 0071 0000 0926 0001
 3. Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić, podpisać i przesłać formularz za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub pocztą tradycyjną na adres: Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Tymbarku 34-650 Tymbark 249 z dopiskiem „konkurs”. Do zgłoszenia należy dołączyć również potwierdzenie opłaty wpisowej oraz zgodę na przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku dziecka
 4. Zgłoszenia nie podpisane lub zgłoszenia bez potwierdzenia opłaty wpisowej nie będą brane pod uwagę.
 5. Konkurs posiada ograniczoną liczbę miejsc. O kwalifikacji do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Harmonogram przesłuchań i imprez towarzyszących zostanie ogłoszony do 15 maja 2019 roku – po zweryfikowaniu listy uczestników.

Materiały do pobrania:

 1. Pełny Regulamin Konkursu
 2. Formularz zgłoszenia
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dziecka
 4. Second International Contest Rules&Regulations
 5. Second International Contest-entry form
 6. Noclegi/accommodation – Tymbark i okolice