Obecnie uczy się 150 uczniów.

Przez SSM I st w Tymbarku przeszło wielu  uczniów.

111 z nich ukończyło Społeczną Szkole Muzyczna w Tymbarku, z tych 111 – 70 uczniów podjęło naukę w szkołach muzycznych II stopnia, z tych 70 uczniów 47 ukończyło szkołę muzyczną II stopnia. Z tych 47 – 27 uczniów rozpoczęło naukę w Akademii Muzycznej, z tych 27 uczniów Akademię Muzyczna ukończyło już 17, podjęli oni pracę jako zawodowi muzycy, pozostała część nadal studiuje zarówno w Polsce jak i za granicą.Obecnie mamy 17 zawodowych muzyków którzy ukończyli studia wyższe i pracują w tym zawodzie grając w orkiestrze lub pracując w szkołach muzycznych w Polsce lub za granica /3 pracuje za granica jako zawodowi muzycy sa; Dominika Anna Rosiek Londyn ,Weronika Talar-  Wiedeń,,Magdalena Lach Graz /

Uczniowie którzy wybrali kształcenie w Liceach Muzycznych, OSM i podjęli naukę, bądź ukończyli Akademie Muzyczną.

 1. Augustyn Kinga; PLM Kraków; Uniwersytet Śląski filia Cieszyn – wydział wychowania muzycznego.
 2. Borowiak Kamila; PLM Kraków, Akademia Muz. Kraków, wiolonczela; – student.ukończyła Gra w Orkiestrze Juventus Warszawa
 3. Czyżydło Ludwika; PLM Kraków; ; Akademia Muzyczna Berlin-akordeon – ukończyła – obecnie 2 fakultet – germanistyka UJ Kraków.
 4. Dobrzycka Diana; PLM Kraków; UJ Kraków – muzykologia; student.
 5. Fiust Marta; PLM Kraków; Akademia Muzyczna w Krakowie – wiolonczela; pracuje w Operze w Krakowie.obecnie nauczyciel wiolonczeli w szk muz Zegocina TRZCIANA
 6. Kulig Agata; PLM Kraków; Akademia Muzyczna w Warszawie – flet; pracuje – poza granicami Polski
 7. Lach Magdalena; PLM Kraków; University of Music – Graz; student; skrzypce.obecnie ukonczyla studia licencjackie w Graz i dostala sie na studia II st Master w GRAZ Austria
 8. Majeran Maria; bezpośrednio po ukończeniu SSM I stopnia i zdaniu matury na indywidualnym toku, w wieku lat 16 zdała egzamin do Hochkschulle of Music Hannover – Niemcy – skrzypce; germanistyka PWSZ Nowy Sącz i UJ Krakow
 9. Mrózek Monika; PLM Kraków; Akademia Muzyczna w Krakowie; pracuje w POSM II stopnia w Nowym Sączu.
 10. Nuzia Katarzyna; PLM Kraków; Akademia Muzyczna w Krakowie; podjęła pracę w Tymbarku w SSM I stopnia.żegocinie i Roznowie
 11. Pająk Justyna; PLM Kraków; UJ Kraków – muzykologia. Akademia Muzyczna RAVENA Włochy tam studiowała skrzypce i pracuje
 12. Palka Urszula; PLM Kraków, Akademia Muzyczna w Warszawie wydział wokalno – aktorski;
 13. Plata Maria; PLM Kraków; Akademia Muzyczna w Katowicach – rytmika; pracuje w Akademii Muzycznej w Katowicach – wykłada rytmikę i improwizacje oprócz tego studiuje 2 fakultet  – psychologię.obecnie podjela prace w PSMI i II st w Nowym Saczu-dyrektor katolickiej Szkoly Muzycznej w Nowym Saczu I st
 14. Pyrć Katarzyna;/Zuzanna/ POSM II stopnia (szkoła talentów) w Warszawie – skrzypce; Uniwersytet Muzyczny w Warszawie – skrzypce; student. Obecnie zdała egzamin konkursowy do Orkiestr w Warszawie Juventus (przyjęto 2 os. na etat).Ukonczyla Uniwersytet Muzyczny  Warszawa z tytulem mgr sztuki  w dziedzinie skrzypiec 2011 r Pracuje Belfast Irlandia -Orkiestra Symfoniczna
 15. Pyrć Wojciech; POSM II stopnia (szkoła talentów) w Warszawie; obecnie student Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie – fortepian.ukończył Pracuje w Warszawie
 16. Rosiek Dominika; indywidualny tok nauczania; 16 lat zdała maturę w Polsce; otrzymała stypendium do Anglii do The Purcell Scholl Londyn (szkoła artystyczna Księcia Karola), po jej ukończeniu i zdaniu matury (2-giej) w Cambridge – podjęła studia w Royal Academy of Music University London Anglia; ukończyła studia podstawowe i podyplomowe – obecnie solistka, kameralistka w Londynie – współpracuje z USA, Niemcami ,Rosją jak tez z krajami bliskiego i dalekiego wschodu.
 17. Sowa Anna; PLM Kraków; Akademia Muzyczna w Łodzi – student rytmiki i obecnie 2 fakultet – dyrygentura.W 2011 ukonczyla Akademie Muzyczna w Lodzi i otrzymala tytul mgr sztuki w dziedzinie Rytmika -obecnie studiuje II fakultet -podjela tez prace jako rytmiczka i improwizatorka w PSMII st w Radomiu na sesjej zimowa dostala stypendium do ESSEN -NIEMCY;Szanghaj chiny stypendystka
 18. Sowa Karol; PLM Kraków; Akademia Muzyczna w Katowicach – klarnet; mgr sztuki
 19. Talar Wronika; indywidualny tok nauczania, maturę zdała mając 16 lat, bezpośrednio po ukończeniu SSM w Tymbarku rozpoczęła naukę w Hochschule Wiedeń – skrzypce, Obecnie otrzymała stypendium na studia podyplomowe do Finlandii – skrzypce.w Br Wieden -studia magisterskie absolwent Gra w orkiestrze w Wiedniu
 20. Zając Martyna; Unversity of Music Wiedeń – altówka – Pracuje w Wiedniu
 21. Huber Natalia; PLM Kraków; Akademia Medyczna w Lublinie wydział lekarski ukończyła
 22. Mąkowska Izabela; POSM II stopnia Krakow; Akademia Muzyczna Łódź – wiolonczela; student.obecnie  otrzymala Stypendium  do LOS ANGELES -wyjechala w sierpniu 2011 Ukończyła A Muz Łodz /obecnie pracuje SPSM I st Tymbark/ stypendium do USA Clivlent
 23. Mąkowski Marcin; POSM II stopnia Gdańsk; Akademia Muzyczna w Gdańsku absolwent
 24. Pajdzik Maria; POSM II stopnia Gdańsk; Akademia Muzyczna Gdańsk – wiolonczela; student.obecnie studentka  Akademii Muzycznej Gdańsk
 25. Katolik Aleksandra; po ukończeniu gimnazjum w Krakowie i SSM I stopnia w Tymbarku (łączyła szkoły dojeżdżając do Tymbarku ze względu na bdb poziom szkoły muzycznej); otrzymała stypendium artystyczne do Wells Catedrall Scoholl – Anglia, obecnie zdała maturę z wynikiem celującym i dostała się na studia na Uniwersytet Worwick Anglia – (3 uniwersytet w rankingu uniwersytetow) – studiuje – matematykę stosowaną – jak tez – fortepian w Birmingham – Anglia.
 26. Mazur Anna; POSM II stopnia Kraków, Akademia Muzyczna – Poznań – flet./ukończyła/
 27. Rolka Kinga; POSM II stopnia Krakow; Studentka Akademii Muzycznej Krakow -Rytmika; studentka studiów II st /po licencjacie/  ukończyła wydz wokalno-aktorskiego studium Wokalno -aktorskiego Katowice Rytmika Amuz Krakoow ukończyła Pracuje POSMII st w Krakowie
 28. Tokarczyk Alina; Liceum Muzyczne Kraków – UJ Kraków – muzykologia – stypendium do Monachium; obecnie Pracownik PAN-Warszawa.
 29. Ligas Konrad; Liceum Muzyczne Kraków; Akademia Muzyczna Kraków – akordeon; ukończył – pracuje w estradzie.
 30. Adamek Dominika; Liceum Muzyczne Kraków; Akademia Muzyczna Kraków – wydzial Edukacji Artystycznej;pracuje w Szk muz Gdynia
 31. Adamczyk Maciej; PSM II St Nowy Sącz; Akademia Muzyczna Wrocław wydział wokalno – aktorski ukończył; pracownik – Chóru Filharmonii Wrocławskiej jak tez opery i estrady Wrocław.
 32. Kwiatkowski Krzysztof; po ukończeniu SSM w Tymbarku i zdaniu matury zdał egzamin do Papieskiej Akademii Teologicznej na Wydział Organistów Kościelnych –
 33. Czech Karolina –obecnie studentka I roku Akademii Pedagogicznej  w Krakowie -wydz edukacji artystycznej
 34. Agata Janczy-studentka  Uniwersytet im Fr Chopina Warszawa-skrzypce; Pracuje w Warszawie
 35. .Magdalena Gacek -studentka  Akademia Muzyczna Lodz-skrzypce Pracuje i mieszka Santiago di Compostella
 36. Gabriela Michalak-studentka Akademia Muzyczna Katowice-skrzypce Pracuje w Jaworznie
 37. Joanna Sochacka – studentka  Akademia Muzyczna Krakow-fortepian/6 XI 2016  Koncert Cornege Holl Nowy York/
 38. Konrad Krzysztofiak-obecnie student  Akademii Muzycznej w Krakowie-altówka,ukończył
 39. Jurowicz Agnieszka -po ukończeniu POSM II Studentka Akademii Muzycznej Kraków -wydz Edukacji Artystycznej
 40. Chowaniec Anna Akademia Muz ŁÓDZ studentka kl fortepianu prof Wesołowskiej-Firlej licencjat ukończyła Studia mgr i Podyplomowe Pracuje w Łodzi
 41. Lupa Agnieszka AP Krakow
 42. Mąkowska Elżbieta UMuz Warszawa fortepian studentka
 43. Żurek Mateusz AMuz Bydgoszcz fortepian student
 44. Toporkiewicz Anna AMuz Łódz  skrzypce/2 krotna stypendystka MKIDZN/ za swoje osiągnięcia na studia dostała się bez egz wstępnego. studentka
 45. Kinga Kordeczka AMuz Gdańsk Wydział Teorii Muzyki i Dyrygentury studentka

Pozostali absolwenci którzy ukończyli SSM I stopnia w Tymbarku, podjęli naukę w PLM lub POSM II stopnia, wybrali po ich ukończeniu inne studia lub są uczniami POSM II stopnia.

 • Pajdzik Kinga; POSM II stopnia Kraków – skrzypce – zdala mature -przygotowuje sie do Studiow medycznych
 • Jurowicz Jarosław; POSM II stopnia Nowy Sącz – klarnet – uczeń, jest tez studentem anglistyki w WSZ Nowym Sączu.
 • Jania Izabela POSM II st Studentka AGH
 • Krzysztofiak Łukasz ;POSM IIST KRAKOW
 • Stanowska Beata; POSM II stopnia Kraków; UW Rzeszow prawo – student.
 • Głowa Andrzej; POSM II stopnia Krakow, Akademia Pedagogicznej Kraków – matematyka, z informatyka – nauczyciel sax w SSM I stopnia w Tymbarku; Kapelmistrz Tymbarskiej Orkiestry Dętej -Tymbarski Ton.Student Akademii Muzycznej Poznan -Saksofon
 • Ichas Natalia; POSM II stopnia Kraków – flet; Akademia Pedagogiczna Kraków – matematyka – student.
 • Pieniążek Lidia -Walerowska PLM Krakow -AWF -Fizjoterapia
 • Pieniązek Nela -Architektura
 • Kaleta Marcin-PsM II St Krakow-Akademia Medyczna Kraków – stomatologia – student.
 • Nuzia Paulina-Liceum Muzyczne Krakow,PWSZ – Nowy Sącz nauczanie początkowe z muzyką -ukończyła – pracuje jako nauczyciel w Siekierczynie.
 • Dobrzycka Patrycja; PSM II stopnia Kraków – wiolonczela – uczeń.
 • Pajdzik Dorota; SOM Kraków, Akademia Pedagogiczna Kraków – nauczanie początkowe, pracuje w SOM w Tymbarku ,Dobrej i Mszanie Dolnej.
 • Judka Agata; SOM w Tymbarku, po maturze podjęła studia anglistykę, obecnie prowadzi zajęcia języka angielskiego w Tymbarku w SSM I stopnia.
 • Bukowiec Mariola; POSM II stopnia Nowy Sącz; UJ Kraków anglistyka, wydział Jazzowy – Katowice -student
 • Jania Izabela; POSM II stopnia Kraków – sax – uczeń po ukonczeniu studióe wyjechała na studia podyplomowe /otrzymała stypendium/doSydney Australia
 • Przechrzta Eliasz; POSM II stopnia Nowy Sącz – klarnet; WSB Nowy Sącz – ukończył.
 • Dzedzic Dominik; POSM II stopnia Nowy Sącz; WSN Nowy Sącz – ukończył.
 • Pieniazek Lidia; PLM Kraków; AWF Kraków; – s.
 • Lach Beata; PLM Kraków – flet; Akademia Pedagogiczna Kraków – ukończyła.
 • Adamek Bernadetta; PLM kraków flet; Politechnika Kraków – ukończyła.
 • Czerny Alicja; PLM Kraków – flet; Akademia Pedagogiczna Kraków – ukończyła.
 • Kaleta Justyna; PLM Kraków – flet; Akademia Pedagogiczna Kraków – student.
 • Tokarczyk Monika; PLM Kraków – fortepian; UJ – wydział stosunki międzynarodowe Kraków – ukończyła.
 • Knap Magdalena; PLM Kraków, Akademia Pedagogiczna Kraków – student.
 • Steczowicz Marcin; PSM II Stopnia Nowy Sącz – klarnet – ukończył.
 • Steczowicz Anna; PSM II Stopnia Nowy Sącz – flet; Akademia Pedagogiczna Kraków.
 • Walczak Adrian; PSM II Stopnia Nowy Sącz – klarnet.
 • Zawada Waldemar; PLM Kraków – fortepian.
 • Zawada Tomasz; PSM II Stopnia Nowy Sącz – sax.
 • Łyszczarz Łukasz; PSM II Stopnia Kraków – puzon.
 • Smoter Marta; PLM Kraków.
 • Mordarski Dominik; PSM II Stopnia Nowy Sącz – sax.
 • Piwowarczyk Stanisław; PSM II Stopnia Nowy Sącz – sax.
 • Żabówka Andrzej; PSM II Stopnia Nowy Sącz – trąbki
 • Jania Wioletta -POSMII Krakow -wiolonczela ukonczyla POSM IIst Krakow
 • Grucel Aneta PSM II st Nowy Sacz kl II-wiolonczela uczen
 • Jania Michal PSM II st Nowy Targ kl I- klarnet uczen
 • Jarosik Dominik -POSM Krakow -klarnet POSM II ST Krakow
 • RÓG Maria -uczen PSM II st Krakow kl III,Ukonczyła Studia A Medyczna -stomatolog
 • Anna Danel uczen PSM II  st Nowy Sacz -ukończyła PSM II st A Medyczna studia II st Zabrze
 • Marta Sułkowska -wiolonczela PSM II st Kraków
 • Jakub Krzysztofiak klarnet POSM II st Kraków
 • Marzena  Rusnak skrzypce POSM IIst Kraków -altowka
 • Aneta Zapała skrzypce POSM II st Kraków
 • Eliza Kordeczka fortepian POSM Ii st Kraków -zainauguruje r sz 2013/2014 w sali Filharmonii krakowskiej ze względu na zdany wyrózniajaco egzamin wstępny -gratulacje dla naucz mgr Roberta Rosiek -bedzie ucz mgr Olgi Łazarskiej Ukończyła POSM II st Kraków
 • Kordeczka Kinga -flet POSM II st Krakow Studentka A Muz Gdansk dyrygentura
 • SZCZYGIEL MICHAL – POSM II ST KRAKOW Jazz
 • Chowaniec Aleksandra -POSM II st Krakow-skrzypce
 • Szczygieł Dominika ukonczyła pSM ii st Kraków flet 
 • Toporkiewicz Anna POSM IIst Łódz skrzypce,studentka AMuz Łodz studia II st
 • Anna Danel Akademia Medyczna Zabrze studentka
 • Kinga Gocal POSMII st Kraków  fagot – ukończyła
 • Jakub Sporek -fortepian POSM II st Kraków – ukończył,student UJ filmografia
 • Martyna Kędroń POSM II st Kraków -wiolonczela
 • Natalia Kokoszka POSM II st Kraków dostała się na 2  wydziały; Fortepian i Wydział Rytmiki
 • Brajan Mysza POSM II st Kraków – trąbka
 • Toporkiewicz Wiktoria POSM II st Kraków – rytmika
 • Piaskowy Krzysztof PSM II st Nowy Sącz – trąbka
 • Rząsa Emilia PSM II st Nowy Sącz – skrzypce
 • Uczęszczali do nas /przepraszam ze nie wymieniam wszystkich/
 • Justyna Pawlak-psycholog-Kraków
 • Mateusz Pawlak-dziennikarz
 • Przemyslaw Plata-ksiądz
 • Michal Olszewski uczen SOM-ksiadz
 • Katarzyna Potoczna -naucz jęz polskiego Gimnazjum Tymbark
 • Król Katarzyna-studentka matematyki -Anglia, śpiewa w chórze akademickim
 • Krupinski Michal- swiatowe finanse minister
 • Malgorzata Palka-naucz w przedszkolu samorządowym Tymbark
 • Pieniazek Nela-Politechnika Kraków -wydz architektury
 • Plata Maciej -farmaceuta -Warszawa ,należy do Związku Literatów polskich -wydal tomiki wierszy i prozy