Obecnie uczy się 150 uczniów do r 2020.Wykształcilismy38 zawodowych muzyków rozsianych po całym swiecie.

Przez SSM I st w Tymbarku przeszło wielu  uczniów.

111 z nich ukończyło Społeczną Szkole Muzyczna w Tymbarku, z tych 111 – 70 uczniów podjęło naukę w szkołach muzycznych II stopnia, z tych 70 uczniów 47 ukończyło szkołę muzyczną II stopnia. Z tych 47 – 27 uczniów rozpoczęło naukę w Akademii Muzycznej, z tych 27 uczniów Akademię Muzyczna ukończyło już 17, podjęli oni pracę jako zawodowi muzycy, pozostała część nadal studiuje zarówno w Polsce jak i za granicą.Obecnie mamy 17 zawodowych muzyków którzy ukończyli studia wyższe i pracują w tym zawodzie grając w orkiestrze lub pracując w szkołach muzycznych w Polsce lub za granica /3 pracuje za granica jako zawodowi muzycy sa; Dominika Anna Rosiek Londyn ,Weronika Talar-  Wiedeń,,Magdalena Lach Graz /

Uczniowie którzy wybrali kształcenie w Liceach Muzycznych, OSM i podjęli naukę, bądź ukończyli Akademie Muzyczną.

 1. Augustyn Kinga; PLM Kraków; Uniwersytet Śląski filia Cieszyn – wydział wychowania muzycznego.Rytmika Szczecin
 2. Borowiak Kamila; PLM Kraków, Akademia Muz. Kraków, wiolonczela; – student.ukończyła Gra w Orkiestrze Juventus Warszawa
 3. Czyżydło Ludwika; PLM Kraków; ; Akademia Muzyczna Berlin-akordeon – ukończyła – obecnie 2 fakultet – germanistyka UJ Kraków.
 4. Dobrzycka Diana; PLM Kraków; UJ Kraków – muzykologia; student.
 5. Fiust Marta; PLM Kraków; Akademia Muzyczna w Krakowie – wiolonczela; pracuje w Operze w Krakowie.obecnie nauczyciel wiolonczeli w szk muz Zegocina TRZCIANA
 6. Kulig Agata; PLM Kraków; Akademia Muzyczna w Warszawie – flet; pracuje – poza granicami Polski
 7. Lach Magdalena; PLM Kraków; University of Music – Graz; student; skrzypce.obecnie ukonczyla studia licencjackie w Graz i dostala sie na studia II st Master w GRAZ Austria
 8. Majeran Maria; bezpośrednio po ukończeniu SSM I stopnia i zdaniu matury na indywidualnym toku, w wieku lat 16 zdała egzamin do Hochkschulle of Music Hannover – Niemcy – skrzypce; germanistyka PWSZ Nowy Sącz i UJ Krakow
 9. Mrózek Monika; PLM Kraków; Akademia Muzyczna w Krakowie; pracuje w POSM II stopnia w Nowym Sączu.
 10. Nuzia Katarzyna; PLM Kraków; Akademia Muzyczna w Krakowie; podjęła pracę w Tymbarku w SSM I stopnia.żegocinie i Roznowie
 11. Pająk Justyna; PLM Kraków; UJ Kraków – muzykologia. Akademia Muzyczna RAVENA Włochy tam studiowała skrzypce i pracuje
 12. Palka Urszula; PLM Kraków, Akademia Muzyczna w Warszawie wydział wokalno – aktorski;
 13. Plata Maria; PLM Kraków; Akademia Muzyczna w Katowicach – rytmika; pracuje w Akademii Muzycznej w Katowicach – wykłada rytmikę i improwizacje oprócz tego studiuje 2 fakultet  – psychologię.obecnie podjela prace w PSMI i II st w Nowym Saczu-dyrektor katolickiej Szkoly Muzycznej w Nowym Saczu I st
 14. Pyrć Katarzyna;/Zuzanna/ POSM II stopnia (szkoła talentów) w Warszawie – skrzypce; Uniwersytet Muzyczny w Warszawie – skrzypce; student. Obecnie zdała egzamin konkursowy do Orkiestr w Warszawie Juventus (przyjęto 2 os. na etat).Ukonczyla Uniwersytet Muzyczny  Warszawa z tytulem mgr sztuki  w dziedzinie skrzypiec 2011 r Pracuje Belfast Irlandia -Orkiestra Symfoniczna
 15. Pyrć Wojciech; POSM II stopnia (szkoła talentów) w Warszawie; obecnie student Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie – fortepian.ukończył Pracuje w Warszawie
 16. Rosiek Dominika; indywidualny tok nauczania; 16 lat zdała maturę w Polsce; otrzymała stypendium do Anglii do The Purcell Scholl Londyn (szkoła artystyczna Księcia Karola), po jej ukończeniu i zdaniu matury (2-giej) w Cambridge – podjęła studia w Royal Academy of Music University London Anglia; ukończyła studia podstawowe i podyplomowe – obecnie solistka, kameralistka w Londynie – współpracuje z USA, Niemcami ,Rosją jak tez z krajami bliskiego i dalekiego wschodu.
 17. Sowa Anna; PLM Kraków; Akademia Muzyczna w Łodzi – student rytmiki i obecnie 2 fakultet – dyrygentura.W 2011 ukonczyla Akademie Muzyczna w Lodzi i otrzymala tytul mgr sztuki w dziedzinie Rytmika -obecnie studiuje II fakultet -podjela tez prace jako rytmiczka i improwizatorka w PSMII st w Radomiu na sesjej zimowa dostala stypendium do ESSEN -NIEMCY;Szanghaj chiny stypendystka Doktoryzuje sie i studiuje kompozycje w Szwajcarii
 18. Sowa Karol; PLM Kraków; Akademia Muzyczna w Katowicach – klarnet; mgr sztuki
 19. Talar Wronika; indywidualny tok nauczania, maturę zdała mając 16 lat, bezpośrednio po ukończeniu SSM w Tymbarku rozpoczęła naukę w Hochschule Wiedeń – skrzypce, Obecnie otrzymała stypendium na studia podyplomowe do Finlandii – skrzypce.w Br Wieden -studia magisterskie absolwent Gra w orkiestrze w Wiedniu
 20. Zając Martyna; Unversity of Music Wiedeń – altówka – Pracuje w Wiedniu
 21. Huber Natalia; PLM Kraków; Akademia Medyczna w Lublinie wydział lekarski ukończyła
 22. Mąkowska Izabela; POSM II stopnia Krakow; Akademia Muzyczna Łódź – wiolonczela; student.obecnie  otrzymala Stypendium  do LOS ANGELES -wyjechala w sierpniu 2011 Ukończyła A Muz Łodz /obecnie pracuje SPSM I st Tymbark/ stypendium do USA Clivlent
 23. Mąkowski Marcin; POSM II stopnia Gdańsk; Akademia Muzyczna w Gdańsku absolwent
 24. Pajdzik Maria; POSM II stopnia Gdańsk; Akademia Muzyczna Gdańsk – wiolonczela; student.obecnie studentka  Akademii Muzycznej Gdańsk
 25. Katolik Aleksandra; po ukończeniu gimnazjum w Krakowie i SSM I stopnia w Tymbarku (łączyła szkoły dojeżdżając do Tymbarku ze względu na bdb poziom szkoły muzycznej); otrzymała stypendium artystyczne do Wells Catedrall Scoholl – Anglia, obecnie zdała maturę z wynikiem celującym i dostała się na studia na Uniwersytet Worwick Anglia – (3 uniwersytet w rankingu uniwersytetow) – studiuje – matematykę stosowaną – jak tez – fortepian w Birmingham – Anglia.Ukonczyła Prawo w Cambridge Anglia
 26. Mazur Anna; POSM II stopnia Kraków, Akademia Muzyczna – Poznań – flet./ukończyła/
 27. Rolka Kinga; POSM II stopnia Krakow; Studentka Akademii Muzycznej Krakow -Rytmika; studentka studiów II st /po licencjacie/  ukończyła wydz wokalno-aktorskiego studium Wokalno -aktorskiego Katowice Rytmika Amuz Krakoow ukończyła Pracuje POSMII st w Krakowie doktoryzuje się w A MUZ KRAKOW jest pracownikiem POSM II st w Krakowie i Akademmi Muzycznej Kraków Obroniła doktorat 2023 Rytmika
 28. Tokarczyk Alina; Liceum Muzyczne Kraków – UJ Kraków – muzykologia – stypendium do Monachium; obecnie Pracownik PAN-Warszawa.
 29. Ligas Konrad; Liceum Muzyczne Kraków; Akademia Muzyczna Kraków – akordeon; ukończył – pracuje w estradzie.
 30. Adamek Dominika; Liceum Muzyczne Kraków; Akademia Muzyczna Kraków – wydzial Edukacji Artystycznej;pracuje w Szk muz Gdynia
 31. Adamczyk Maciej; PSM II St Nowy Sącz; Akademia Muzyczna Wrocław wydział wokalno – aktorski ukończył; pracownik – Chóru Filharmonii Wrocławskiej jak tez opery i estrady Wrocław.
 32. Kwiatkowski Krzysztof; po ukończeniu SSM w Tymbarku i zdaniu matury zdał egzamin do Papieskiej Akademii Teologicznej na Wydział Organistów Kościelnych –
 33. Czech Karolina –obecnie studentka I roku Akademii Pedagogicznej  w Krakowie -wydz edukacji artystycznej
 34. Agata Janczy-studentka  Uniwersytet im Fr Chopina Warszawa-skrzypce; Pracuje w Warszawie
 35. .Magdalena Gacek -studentka  Akademia Muzyczna Lodz-skrzypce Pracuje i mieszka mieszka Alicante
 36. Gabriela Michalak-studentka Akademia Muzyczna Katowice-skrzypce Pracuje w Jaworznie
 37. Joanna Sochacka – studentka  Akademia Muzyczna Krakow-fortepian/6 XI 2016  Koncert Cornege Holl Nowy York/doktoryzuje się w Szwajcarii i Łodzi dr Joanna Sochacka prac AMUZ Łodz
 38. Konrad Krzysztofiak-obecnie student  Akademii Muzycznej w Krakowie-altówka,ukończył
 39. Jurowicz Agnieszka -po ukończeniu POSM II Studentka Akademii Muzycznej Kraków -wydz Edukacji Artystycznej ukończyła
 40. Chowaniec Anna Akademia Muz ŁÓDZ studentka kl fortepianu prof Wesołowskiej-Firlej licencjat ukończyła Studia mgr i Podyplomowe Pracuje w Łodzi;Ukoczyła równiez wydział otganow
 41. Mąkowska Elżbieta UMuz Warszawa fortepian studentka ukończyła
 42. Jania Michał PSM II st Nowy Targ klarnet Akademia Muzyczna Katowice
 43. Żurek Mateusz AMuz Bydgoszcz fortepian student ukończył Pracuje jako naucz SPSM Ist Tymbark
 44. Toporkiewicz Anna AMuz Łódz  skrzypce/2 krotna stypendystka MKIDZN/ za swoje osiągnięcia na studia dostała się bez egz wstępnego. studentka Ukończyła Studiuje Prawo na Uniwersytecie łodzkim
 45. Kinga Kordeczka AMuz Gdańsk Wydział Teorii Muzyki i Dyrygentury studentka obecnie Uniwesytet im Fr Chopina w Warszawie
 46. /Martyna Kędroń wiolonczela studentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
 47. Natalia Kokoszka fortepian studentka Akademii w Krakowie
 48. Klaudia Sasuła Akademia Muzyczna Katowice wiolonczela
 49. Amelia Rusin wiolonczela kl I POSM II st Kraków
 50. Wiktoria Kęska wiolonczela kl I POSM IIst w Krakowie
 51. Ilona Hojda wiolonczela kl I POSM II st w Krakowie
 52. Rafał Gaura trabka  kl I POSM II st w Krakowie
 53. Miłosz Koszut gitara kl I POSM II st w Krakowie
 54. 53Karolina Biedroń fortepian  kl I PSM II st w Nowym Saczu
 55. Beata Sadkiewicz trabka PSM II st Nowy Sącz
 56. Julia Kuchta fortepian POSM II st w Krakowie
 57. Zuzanna Staśko skrzypce  POSMII st Krakow
 58. Kaim Marcin trabka Limanowa PSM IIst
 59. Kinga Wawrzyniak skrzypce II st PSM Limanowa
 60. Beata Sadkiewicz Trabka II st Limanowa PSM

Pozostali absolwenci którzy ukończyli SSM I stopnia w Tymbarku, podjęli naukę w PLM lub POSM II stopnia, wybrali po ich ukończeniu inne studia lub są uczniami POSM II stopnia.

 • Pajdzik Kinga; POSM II stopnia Kraków – skrzypce – zdala mature -przygotowuje sie do Studiow medycznych otrzymała stypendium do USA
 • Jurowicz Jarosław; POSM II stopnia Nowy Sącz – klarnet – uczeń, jest tez studentem anglistyki w WSZ Nowym Sączu.Ukonczyl Informatykę AGH  pracuje w sektorze bankowym Dania
 • Jania Izabela POSM II st Studentka AGH obecnie Studia Sydney Australia
 • Krzysztofiak Łukasz ;POSM IIST KRAKOW
 • Stanowska Beata; POSM II stopnia Kraków; UW Rzeszow prawo – student.
 • Głowa Andrzej; POSM II stopnia Krakow, Akademia Pedagogicznej Kraków – matematyka, z informatyka – nauczyciel sax w SSM I stopnia w Tymbarku; Kapelmistrz Tymbarskiej Orkiestry Dętej -Tymbarski Ton.Student Akademii Muzycznej Poznan -Saksofon
 • Ichas Natalia; POSM II stopnia Kraków – flet; Akademia Pedagogiczna Kraków – matematyka – student.
 • Pieniążek Lidia -Walerowska PLM Krakow -AWF -Fizjoterapia
 • Pieniązek Nela -Architektura
 • Kaleta Marcin-PsM II St Krakow-Akademia Medyczna Kraków – stomatologia – student.
 • Nuzia Paulina-Liceum Muzyczne Krakow,PWSZ – Nowy Sącz nauczanie początkowe z muzyką -ukończyła – pracuje jako nauczyciel w Siekierczynie.
 • Dobrzycka Patrycja; PSM II stopnia Kraków – wiolonczela – uczeń.
 • Pajdzik Dorota; SOM Kraków, Akademia Pedagogiczna Kraków – nauczanie początkowe, pracuje w SOM w Tymbarku ,Dobrej i Mszanie Dolnej.
 • Judka Agata; SOM w Tymbarku, po maturze podjęła studia anglistykę, obecnie prowadzi zajęcia języka angielskiego w Tymbarku w SSM I stopnia.
 • Bukowiec Mariola; POSM II stopnia Nowy Sącz; UJ Kraków anglistyka, wydział Jazzowy – Katowice -student
 • Jania Izabela; POSM II stopnia Kraków – sax – uczeń po ukonczeniu studióe wyjechała na studia podyplomowe /otrzymała stypendium/doSydney Australia
 • Przechrzta Eliasz; POSM II stopnia Nowy Sącz – klarnet; WSB Nowy Sącz – ukończył.
 • Dzedzic Dominik; POSM II stopnia Nowy Sącz; WSN Nowy Sącz – ukończył.
 • Pieniazek Lidia; PLM Kraków; AWF Kraków; –
 • Lupa Agnieszka PSM IIst Nowy Sącz
 • Lach Beata; PLM Kraków – flet; Akademia Pedagogiczna Kraków – ukończyła.
 • Adamek Bernadetta; PLM kraków flet; Politechnika Kraków – ukończyła.
 • Czerny Alicja; PLM Kraków – flet; Akademia Pedagogiczna Kraków – ukończyła.
 • Kaleta Justyna; PLM Kraków – flet; Akademia Pedagogiczna Kraków – student.
 • Tokarczyk Monika; PLM Kraków – fortepian; UJ – wydział stosunki międzynarodowe Kraków – ukończyła.
 • Knap Magdalena; PLM Kraków, Akademia Pedagogiczna Kraków – student.
 • Steczowicz Marcin; PSM II Stopnia Nowy Sącz – klarnet – ukończył.
 • Steczowicz Anna; PSM II Stopnia Nowy Sącz – flet; Akademia Pedagogiczna Kraków.
 • Walczak Adrian; PSM II Stopnia Nowy Sącz – klarnet.
 • Zawada Waldemar; PLM Kraków – fortepian.
 • Zawada Tomasz; PSM II Stopnia Nowy Sącz – sax.
 • Łyszczarz Łukasz; PSM II Stopnia Kraków – puzon.
 • Smoter Marta; PLM Kraków.
 • Mordarski Dominik; PSM II Stopnia Nowy Sącz – sax.
 • Piwowarczyk Stanisław; PSM II Stopnia Nowy Sącz – sax.
 • Żabówka Andrzej; PSM II Stopnia Nowy Sącz – trąbki
 • Jania Wioletta -POSMII Krakow -wiolonczela ukonczyla POSM IIst Krakow
 • Grucel Aneta PSM II st Nowy Sacz kl II-wiolonczela uczen;Ukończyła Ekonomię
 • Jania Michal PSM II st Nowy Targ kl I- klarnet uczen
 • Jarosik Dominik -POSM Krakow -klarnet POSM II ST Krakow
 • RÓG Maria -uczen PSM II st Krakow kl III,Ukonczyła Studia A Medyczna -stomatolog
 • Anna Danel uczen PSM II  st Nowy Sacz -ukończyła PSM II st A Medyczna studia II st Zabrze
 • Marta Sułkowska -wiolonczela PSM II st Kraków
 • Jakub Krzysztofiak klarnet POSM II st Kraków
 • Marzena  Rusnak skrzypce POSM IIst Kraków -altowka
 • Aneta Zapała skrzypce POSM II st Kraków
 • Eliza Kordeczka fortepian POSM Ii st Kraków -zainauguruje r sz 2013/2014 w sali Filharmonii krakowskiej ze względu na zdany wyrózniajaco egzamin wstępny -gratulacje dla naucz mgr Roberta Rosiek -bedzie ucz mgr Olgi Łazarskiej Ukończyła POSM II st Kraków obecnie jest w Korei
 • Kordeczka Kinga -flet POSM II st Krakow Studentka A Muz Gdansk dyrygentura
 • SZCZYGIEL MICHAL – POSM II ST KRAKOW Jazz
 • Chowaniec Aleksandra -POSM II st Krakow-skrzypce Politechnika Wydział architektury
 • Szczygieł Dominika ukonczyła PSM II st Kraków flet 
 • Toporkiewicz Anna POSM IIst Łódz skrzypce,studentka AMuz Łodz studia II st.Prawo UJ
 • Anna Danel Akademia Medyczna Zabrze studentka
 • Kinga Gocal POSMII st Kraków  fagot – ukończyła
 • Jakub Sporek -fortepian POSM II st Kraków – ukończył,student UJ filmografia
 • Martyna Kędroń POSM II st Kraków -wiolonczela Ukonczyła
 • Natalia Kokoszka POSM II st Kraków dostała się na 2  wydziały; Fortepian ukonczyla
 • Brajan Mysza POSM II st Kraków – trąbka
 • Toporkiewicz Wiktoria POSM II st Kraków – rytmika
 • Piaskowy Krzysztof PSM II st Nowy Sącz – trąbka
 • Rząsa Emilia PSM II st Nowy Sącz – skrzypce
 • Sasuła Klaudia POSM II st Krakow wiolonczela
 • Sewiło Anna PSM II st Nowy Sącz klarnet
 • Rusin Amelia POSM II st Krakow wiolonczela
 • Hojda Ilona POSM II st Kraków Wiolonczela
 • Kęska Wiktoria POSM II st Krakow Wiolonczela
 • Gaura Jakub POSM II st Trąbka
 • Koszut Miłosz POSM IIst Kraków Gitara
 • Uczęszczali do nas /przepraszam ze nie wymieniam wszystkich/
 • Justyna Pawlak-psycholog-Kraków
 • Mateusz Pawlak-dziennikarz
 • Przemyslaw Plata-ksiądz
 • Michal Olszewski uczen SOM-ksiadz
 • Katarzyna Potoczna -naucz jęz polskiego Gimnazjum Tymbark
 • Król Katarzyna-studentka matematyki -Anglia, śpiewa w chórze akademickim
 • Krupinski Michal- swiatowe finanse minister
 • Malgorzata Palka-naucz w przedszkolu samorządowym Tymbark
 • Pieniazek Nela-Politechnika Kraków -wydz architektury
 • Plata Maciej -farmaceuta -Warszawa ,należy do Związku Literatów polskich -wydal tomiki wierszy i prozy
 • Czak Agnieszka
 • Czak Helena
 • Czak Jan-Studia wojskowe