I Międzynarodowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Tymbarku 22-23 kwiecień 2016

Dzień 1

Dzień 2

Laureaci konkursu

Uczestnicy konkursu