Poniżej znajduje się Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Tymbarku na rok szkolny 2022/2023.

 

Szkolny Zestaw Programu Nauczania