——————————————————————————————————

PODANIE DO OGNISKA ARTYSTYCZNEGO 

Pobierz -> Kwestionariusz osobowy do Ogniska

 

Od 01.02.2018 roku działa…

…OGNISKO ARTYSTYCZNE Samodzielnego Koła Terenowego nr 99 STO w Tymbarku

Głównym celem Ogniska Artystycznego jest zapewnienie uczniom możliwości rozwoju artystycznego, realizujące podstawowe formy wychowania i kształcenia artystycznego.
Celem działalności jest nauczanie muzyki i upowszechnianie sztuk artystycznych w zakresie pracy szkoleniowej i animatorskiej.
Nadzór nad działalnością Ogniska sprawuje Samodzielne Koło Terenowe nr 99 STO.
Siedzibą Ogniska jest 34-650 Tymbark 249
NIP: 7372212558
REGON: 12021439500034
Dyrektor Ogniska – mgr Jan Rosiek – tel. 602 676 505
Sekretariat – 18 2628 094 lub 538 410 104

Adres e-mail ognisko_artystyczne@wp.pl

STATUT OGNISKA ARTYSTYCZNEGO  –  Statut Ogniska Artystycznego

 

 

Zajęcia odbywają się 1-2 raz w tygodniu, w zależności jak ułożą się zajęcia indywidualne. Godziny zajęć dostosowane są do uczniów i ich rodziców. Uczniowie biorą udział w koncertach okolicznościowych, przeglądach, festiwalach. Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu na początek nauki tj. pół roku (wyjątek stanową pianina).

 

Odpłatność miesięczna w Ognisku:

Rytmika + instrument  –  240 zł
+ 10 zł Rada Rodziców
+ 10 zł Fundusz remontowy

Rytmika  –  120 zł
+ 10 zł Rada Rodziców
+ 10 zł Fundusz remontowy
– od września do czerwca jest to stawka stała niezależnie od ferii i świąt.

 

Wpisowe do Ogniska wynosi 110 zł pobierane jest jednorazowo od nowo przyjmowanych uczniów. Pieniądze te są przekazywane na cele edukacyjne Społecznego Ogniska Muzycznego tj. strojenie i naprawa instrumentów, zakup pulpitów, płyt do zajęć, tonerów do xero, środków czystości, nut i innych.

 

Konto Ogniska Artystycznego Samodzielnego Koła Terenowego nr 99 STO
Bank Spółdzielczy w Limanowej
nr: 83 8804 0000 0060 0603 7611 0001