28.02.2019 roku w siedzibie Koła w Tymbarku odbyło się Walne zebranie członków Samodzielnego Koła nr 99 STO, na którym dokonano wyboru prezesa Zarządu Koła, wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu, którzy są wybierani co 3 lata. Na Walnym Zebraniu ustalono również składkę funduszu remontowo-stypendialnego zgodnie z umową jaką Stowarzyszenie zawarło z Gminą Tymbark.
Składka wynosi 20 zł od rodziny z czego:
– 10 zł przeznacza się od roku 2018 na Fundusz Stypendialny dla uczniów, którzy biorą udział w konkursach przesłuchaniach, festiwalach i reprezentują Szkołą na zewnątrz. Regulamin stypendialny SKT nr 99 STO w Tymbarku  jest dostępny poniżej
– 10 zł na fundusz remontowy 
PREZES – mgr inż. Irena Wilczek-SowaW-CE PREZES – mgr Tomasz SporekPozostali członkowie:

1. Waszkiewicz-Rosiek Halna
2. Rosiek Jan
3. Rosiek Robert
4. Danel Marcin
5. Janczy Paweł
6. Jurowicz Kinga
7. Kulig Zofia
8. Mąkowski Marek
9. Pajdzik Stanisława
10. Płachta Monika
11. Pyrć Jacek
12. Rolka Halina
13. Toporkiewicz Iwona
14. Barutowicz-Piechocińska Jaonna
15. Kuchta Elżbieta
16. Krzysztofiak Kazimiera
17. Rząsa Zbigniew
18. Uchacz Sylwia
19. Matras Małgorzata
20. Zając Katarzyna
21. Śmiech Paweł
22. Trojanowski Artur
23. Sułkowska Jadwiga

 


Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o PRZEKAZANIE NASZEMU – Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 99 STO w Tymbarku 1 % odpisu z Waszego podatku. Koło prowadzi Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku. Zapewniamy, że przekazane pieniądze będą służyć Waszym dzieciom, całej społeczności. Wasze pociechy będą mogły się uczyć w lepszych warunkach, co będzie pozytywnie wpływało na ich rozwój. Jednocześnie chcemy żeby wszyscy, którzy przychodzą tu do szkoły na koncerty i audycje, czuli się komfortowo, chcemy poprawić pomieszczenia, w których Wasze dzieci się uczą a także zakupić niezbędne pomoce dydaktyczne. Pragniemy aby rozwój dzieci uczęszczających tu do szkoły lub ogniska na wsi – niczym nie różnił się od rozwoju uczniów, którzy naukę muzyki pobierają w wielkich ośrodkach. Chcemy poprawić aulę szkoły, wykładzinę, stoliki dla oczekujących uczniów – do odrabiania lekcji, komputer do sali rytmicznej i kształcenia słuchu wraz z programami do tych zajęć, podnóżek z pedałami dla młodych pianistów.

Mam nadzieję że te informacje przekażecie swoim znajomym, rodzinom i nie zawiedziecie naszego zaufania, które do tej pory było na medal. Tylko wspólnymi siłami możemy coś stworzyć, pomóc następnemu pokoleniu młodych artystów.

Numer KRS–0000251884
Samodzielne Koło Terenowe Nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tymbarku
nr. konta BS Limanowa 67 8804 0000 0000 0000 2701 0001
34-650 Tymbark 249
NIP: 7372058933
REGON: 120214395

 

 

STATUT STO –>  Statut STO 2019

Regulamin Stypendialny SKT nr 99 STO w Tymbarku –> REGULAMIN stypendialny SKT nr 99 STO

 


 


 


Stypendium “STO-wskie Talenty” dla naszych uczniów !!

 

 

 


 

\

Poniżej znajduje się Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektora/placówki artystycznej.

Regulamin


 

W czwartek 11.10.2018 r. przeżywaliśmy w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej. Koncert z tej okazji prowadził nauczyciel perkusji Wiktor Wyszyński oraz nauczyciel gitary Daniel Dwornik. Uczniowie grali i śpiewali dla swoich nauczycieli. Wcześniej nasza pani Dyrektor prof. Halina Waszkiewicz-Rosiek wręczała nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, promowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości. Również Prezes Zarządu Koła STO w Tymbarku mgr inż Irena Wilczek-Sowa wręczyła Pani Dyrektor nagrodę za pracę na rzecz ciągłego rozwoju Szkoły. Nauczycielom okolicznościowe życzenia za pracę, za służbę społeczną oraz podziękowania dla całej społeczności Szkoły za działalność w zakresie edukacji oraz promowania kultur Gminy Tymbark w Polsce i w świecie złożył Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

Na uroczystość przyjechała  w-ce prezes Zarządu Głównego STO z Warszawy dr Anna Okońska -Walkowicz, która jest również pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Polityki Senioralnej. Wręczyła uroczyście profesor Halinie Waszkiewicz Rosiek – ZŁOTĄ ODZNAKĘ STO – jest nadawana za szczególne zasługi dla STO, za zasługi w zakresie wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości wychowania i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce, a także za zasługi na polu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli STO.

 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacja Szkoły do europejskiej nagrody

ALCUIN AWORD 2001

 

 

 

Zdjęcia prezes mgr inż.Ireny Wielczek-Sowa z odebrania nagrody

Alcuin Aword 2001 w Rotterdamie