08.03.2022 roku w siedzibie Koła w Tymbarku odbyło się Walne zebranie członków Samodzielnego Koła nr 99 STO, na którym dokonano wyboru prezesa Zarządu Koła, wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu, którzy są wybierani co 3 lata. Na Walnym Zebraniu ustalono również składkę funduszu remontowo-stypendialnego zgodnie z umową jaką Stowarzyszenie zawarło z Gminą Tymbark.Prezes – mgr inż. Irena Wilczek SowaW-ce prezes – Jacek Pyrć

Skarbnik – Zofia Kulig

Członek – Iwona Rusin

Pozostali członkowie:

 1.  Waszkiewicz-Rosiek Halna
 2. Barutowicz-Piechocińska Joanna
 3. Danel Marcin
 4. Janczy Paweł
 5. Jurowicz Kinga
 6. Kuchta Elżbieta
 7. Płachta Monika
 8. Pyrć Jacek
 9. Rolka Halina
 10. Rosiek Jak
 11. Rosiek Robert
 12. Rusin Iwona
 13. Rząsa Zbigniew
 14. Sporek Tomasz
 15. Sułkowska Jadwiga
 16. Śmiech Paweł
 17. Toporkiewicz Iwona

składka na fundusz remontowo-stypendialny od roku szkolnego 2022/2023 wynosi 50,00 zł od rodziny

– składkę opłacają uczniowie zgodnie z porozumieniem Urzędu Gminy Tymbark z Samodzielnym Kołem Terenowym Nr 99 STO w Tymbarku jako organem prowadzącym. Na podstawie tego porozumienia możemy korzystać z budynku płacąc za jego utrzymanie, jak też wydatkować wyznaczoną kwotę na remonty, które musimy rozliczyć z UG Tymbark.

Do składki zaliczają się też pieniądze przeznaczone na fundusz stypendialny – uczniowie z osiągnieciami artystycznymi na koniec każdego roku szklanego otrzymują stypendia

 

1,5 %

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o PRZEKAZANIE NASZEMU – Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 99 STO w Tymbarku 1,5 % odpisu z Waszego podatku. Koło prowadzi Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku. Zapewniamy, że przekazane pieniądze będą służyć Waszym dzieciom, całej społeczności. Wasze pociechy będą mogły się uczyć w lepszych warunkach, co będzie pozytywnie wpływało na ich rozwój. Jednocześnie chcemy żeby wszyscy, którzy przychodzą tu do szkoły na koncerty i audycje, czuli się komfortowo, chcemy poprawić pomieszczenia, w których Wasze dzieci się uczą a także zakupić niezbędne pomoce dydaktyczne. Pragniemy aby rozwój dzieci uczęszczających tu do szkoły lub ogniska na wsi – niczym nie różnił się od rozwoju uczniów, którzy naukę muzyki pobierają w wielkich ośrodkach. Chcemy poprawić aulę szkoły, wykładzinę, stoliki dla oczekujących uczniów – do odrabiania lekcji, komputer do sali rytmicznej i kształcenia słuchu wraz z programami do tych zajęć, podnóżek z pedałami dla młodych pianistów.

Mam nadzieję że te informacje przekażecie swoim znajomym, rodzinom i nie zawiedziecie naszego zaufania, które do tej pory było na medal. Tylko wspólnymi siłami możemy coś stworzyć, pomóc następnemu pokoleniu młodych artystów.

Numer KRS–0000251884
Samodzielne Koło Terenowe Nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tymbarku
nr. konta BS Limanowa 67 8804 0000 0000 0000 2701 0001
34-650 Tymbark 249
NIP: 7372058933
REGON: 120214395

 

 

 

 

 

 

STATUT STO –>  Statut STO 2019

Regulamin Stypendialny SKT nr 99 STO w Tymbarku –> REGULAMIN stypendialny SKT nr 99 STO

 


 


 


Stypendium „STO-wskie Talenty” dla naszych uczniów !!

 

 

 

 


 

\

Poniżej znajduje się Regulamin określający wskaźniki oceny pracy dyrektora/placówki artystycznej.

Regulamin


 

W czwartek 11.10.2018 r. przeżywaliśmy w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej. Koncert z tej okazji prowadził nauczyciel perkusji Wiktor Wyszyński oraz nauczyciel gitary Daniel Dwornik. Uczniowie grali i śpiewali dla swoich nauczycieli. Wcześniej nasza pani Dyrektor prof. Halina Waszkiewicz-Rosiek wręczała nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, promowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości. Również Prezes Zarządu Koła STO w Tymbarku mgr inż Irena Wilczek-Sowa wręczyła Pani Dyrektor nagrodę za pracę na rzecz ciągłego rozwoju Szkoły. Nauczycielom okolicznościowe życzenia za pracę, za służbę społeczną oraz podziękowania dla całej społeczności Szkoły za działalność w zakresie edukacji oraz promowania kultur Gminy Tymbark w Polsce i w świecie złożył Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

Na uroczystość przyjechała  w-ce prezes Zarządu Głównego STO z Warszawy dr Anna Okońska -Walkowicz, która jest również pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Polityki Senioralnej. Wręczyła uroczyście profesor Halinie Waszkiewicz Rosiek – ZŁOTĄ ODZNAKĘ STO – jest nadawana za szczególne zasługi dla STO, za zasługi w zakresie wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości wychowania i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce, a także za zasługi na polu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli STO.

 

 


 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Nominacja Szkoły do europejskiej nagrody

ALCUIN AWORD 2001

 

 

 

Zdjęcia prezes mgr inż.Ireny Wielczek-Sowa z odebrania nagrody

Alcuin Aword 2001 w Rotterdamie