Kliknij na poniższe linki, aby pobrać stosowne dokumenty:

Statut Szkoły I 19
Regulamin przyjęcia
Podanie do Szkoły 2020

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY: 02 czerwiec 2020 r. od godz. 15:30 – 20:00

Możesz przyjść z rodzicami i zobaczyć różne lekcje i zajęcia

EGZAMIN WSTĘPNY: 20 czerwiec 2020 r. godz. 10:00

Dokumenty należy składać w podpisanej teczce w sekretariacie szkoły od 1 marca do 30 maja, od poniedziałku do piątku w godz. od 14:00 – 20:00

Wymagane dokumenty to:

  • Podanie – należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły, dokładnie przeczytać,  zapoznać się z zawartą w nim informacją, wypełnić i podpisać.
  • Zaświadczenie od lekarza 1 kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumencie.
  • Zdjęcie legitymacyjne.
  • Dowód wpłaty darowizny na cele edukacyjne – jest to kwota bezzwrotna.

Nr Konta, na które wpłacamy 50 zł, jako „Darowizna na cele edukacyjne”
Samodzielne Koło Terenowe nr. 99 STO BS Limanowa
nr: 67 8804 0000 0000 0000 2701 0001
Adres: Samodzielne Koło Terenowe nr. 99 STO
34–650 Tymbark 249