EGZAMIN WSTĘPNY: 25 czerwiec 2022 r.

      godz. 10:00

 

W roku szkolnym 2022/23 przyjmujemy podania do następujących klas instrumentalnych:

 • skrzypce
 • wiolonczela
 • gitara
 • kontrabas
 • fortepian
 • akordeon
 • perkusja
 • flet poprzeczny
 • klarnet
 • saksofon
 • trąbka
 • puzon

 

Motto szkoły : „Każdy uczeń na estradzie”

 1. Przychodząc do naszej szkoły spotkasz:
 • nauczycieli pasjonatów, którzy wspierają swoich uczniów w osiąganiu sukcesu,
 • lekcje, które są w formie doswiadczalno-projektowej stymulujące rozwój i percepcje Ucznia,
 • zajęcia indywidualne i w grupach kameralnych,
 • wspieranie pasji i innych zainteresowań naszych Podopiecznych,
 • bogatą ofertę zajęć zespołowych,
 • bardzo wysokie pozycje w konkursach od regionalnych po międzynarodowe,
 • traktowanie Ucznia jako człowieka,
 • bezpieczeństwo i kameralność,
 • troskę o komfort emocjonalny uczniów,
 • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne najnowszej generacji jak instrumenty,
 • pełnym monitoringiem budynku szkoły jak i terenu wokół,
 • ograniczenie wstępu na teren szkoły osobom nieupoważnionym,
 • dobrą lokalizacją, dogodny dojazd i bezpłatny parking przy budynku szkoły,
 • sekretariat czynnym w godzinach dogodnych dla rodziców,
 • dobre wychowanie oraz dbanie o estetkę naszych wychowanków,
 • możliwość uczestniczenia z dzieckiem na zajęciach indywidualnych,
 • pomieszczenie dla rodziców oczekujących na dziecko,
 • Dyrektora Szkoły wymagającego ale lubiącego uczniów i dzieci, których inspiruje oraz wspiera ich inicjatywy ,

– charyzmatyczny drogowskaz – dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

 

Kliknij na poniższe linki, aby pobrać stosowne dokumenty:

Podanie do Szkoły 2022

 

Regulamin rekrutacji SPSM I st. w Tymbarku 2022

 

Wymagane dokumenty to:

 • Podanie – ze strony internetowej szkoły, dokładnie przeczytać,  zapoznać się z zawartą w nim informacją, wypełnić i podpisać.
 • Zaświadczenie od lekarza 1 kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumencie
 • Dowód wpłaty darowizny na cele edukacyjne – jest to kwota bezzwrotna.

 

Nr Konta, na które wpłacamy 50 zł, jako „Darowizna na cele edukacyjne”
Samodzielne Koło Terenowe nr. 99 STO BS Limanowa
nr: 67 8804 0000 0000 0000 2701 0001
Adres: Samodzielne Koło Terenowe nr. 99 STO
34–650 Tymbark 249

 

Dokumenty należy składać
1. Internetowo na adres e mail ssmtymbark@wp.pl
2. Dostarczyć do sekretariatu szkoły ( godz. otwarcia 11:00 – 20:00 )

 

W razie jakichkolwiek pytań można dzwonić 
Dyrektor Szkoły – +48 694 524 395
Sekretariat – +48 538 410 104 , +48 511 139 792