Rozpoczynamy REKRUTACJĘ!!

04.03.2024 – 20.06.2024 r. 

O przyjęcie do klasy pierwszej kandydat może ubiegać się do;
Sześcioletniego cyklu kształcenia – kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Oświatowe, oraz nie więcej niż 10 lat
czteroletniego cyklu kształcenia kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

W szkole muzycznej prowadzony jest nabór na następujące instrumenty;
– W cyklu 6-letnim fortepian, skrzypce, altówkę, wiolonczelę, gitarę, akordeon, perkusję, flet, saksofon, trąbkę, klarnet, puzon, kontrabas,
– W cyklu 4-letnim trąbkę, saksofon, klarnet, gitarę, flet, kontrabas, wiolonczele, altówkę, puzon, perkusję, akordeon.

 

Wymagane dokumenty to:

 • Podanie do pobrania poniżej –  dokładnie przeczytać,  zapoznać się z zawartą w nim informacją, wypełnić i podpisać.
 • Zaświadczenie od lekarza 1 kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki gry na instrumencie
 • Dowód wpłaty darowizny na cele edukacyjne – jest to kwota bezzwrotna.

 

Nr Konta, na które wpłacamy 50 zł, jako „Darowizna na cele edukacyjne”
Samodzielne Koło Terenowe nr. 99 STO BS Limanowa
nr: 67 8804 0000 0000 0000 2701 0001
Adres: Samodzielne Koło Terenowe nr. 99 STO
34–650 Tymbark 249

 

Dokumenty należy składać
1. Internetowo na adres e mail ssmtymbark@wp.pl
2. Dostarczyć do sekretariatu szkoły w godzinach pracy (10:00 – 20:00)

 

Kliknij na poniższe linki, aby pobrać stosowne dokumenty:

Podanie do Szkoły 2024

Regulamin rekrutacji 

 

Dni otwarte Szkoły: 23 – 24 maja 2024 r.

      godz. 16:00 – 19:00

 

Przesłuchania: 22 czerwca 2024 r.

      godz. 10:00

 

Motto szkoły : „Każdy uczeń na estradzie”

 1. Przychodząc do naszej szkoły spotkasz:
 • nauczycieli pasjonatów, którzy wspierają swoich uczniów w osiąganiu sukcesu,
 • lekcje, które są w formie doswiadczalno-projektowej stymulujące rozwój i percepcje Ucznia,
 • zajęcia indywidualne i w grupach kameralnych,
 • wspieranie pasji i innych zainteresowań naszych Podopiecznych,
 • bogatą ofertę zajęć zespołowych,
 • bardzo wysokie pozycje w konkursach od regionalnych po międzynarodowe,
 • traktowanie Ucznia jako człowieka,
 • bezpieczeństwo i kameralność,
 • troskę o komfort emocjonalny uczniów,
 • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne najnowszej generacji jak instrumenty,
 • pełnym monitoringiem budynku szkoły jak i terenu wokół,
 • ograniczenie wstępu na teren szkoły osobom nieupoważnionym,
 • dobrą lokalizacją, dogodny dojazd i bezpłatny parking przy budynku szkoły,
 • sekretariat czynnym w godzinach dogodnych dla rodziców,
 • dobre wychowanie oraz dbanie o estetkę naszych wychowanków,
 • możliwość uczestniczenia z dzieckiem na zajęciach indywidualnych,
 • pomieszczenie dla rodziców oczekujących na dziecko,
 • Dyrektora Szkoły wymagającego ale lubiącego uczniów i dzieci, których inspiruje oraz wspiera ich inicjatywy ,

– charyzmatyczny drogowskaz – dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań można dzwonić 
Dyrektor Szkoły – +48 694 524 395
Sekretariat – +48 538 410 104 , +48 511 139 792