MENU

Wpływ edukacji muzycznej na rozwój dziecka

Powszechnie wiadomo, że nauka w szkole muzycznej rozwija u dzieci i młodzieży uzdolnienia oraz umiejętności muzyczne. Nie wszyscy jednak jesteśmy świadomi , jak wiele innych korzyści daje dziecku edukacja muzyczna oraz w jak istotny sposób wpływa na rozwój jego osobowości. Od wielu lat na całym świecie prowadzone są liczne badania naukowe, mające określić zjawiska zachodzące w mózgu człowieka pod wpływem nauki muzyki. Ich wyniki nie pozostawiają wątpliwości – wpływ ten jest bardzo istotny. Oto kilka przykładów:

 • Badanie prowadzone w USA w 1997 r. wykazały, że dzieci uczące się śpiewu i gry na instrumentach mają o 1/3 lepiej wykształcone zdolności myślenia przestrzennego i abstrakcyjnego od swoich rówieśników, którzy ten sam czas poświęcili na naukę obsługi komputera; dzieci te zdobywały o 80% wyższą punktację w testach wieloprzedmiotowych.
 • Wyniki wieloletnich badań opublikowane w czerwcu 2000 r. w magazynie „TIME” potwierdziły znaczący wpływ edukacji muzycznej na rozwijanie u dzieci umiejętności językowych oraz matematycznych (np. lepsze o 100% rozumienie działań na ułamkach).
 • Ciekawostką są wyniki z 1994 r., dotyczące kandydatów na studia medyczne w USA – okazało się, że 66% wszystkich studentów stanowią absolwenci szkół muzycznych, a tylko 44% przyjmowanych na studia medyczne to absolwenci szkół biochemicznych.
 • Niemieccy uczeni odkryli, że część mózgu analizująca wysokość dźwięków jest średnio o 25% większa u ludzi kształconych muzycznie, a nauka muzyki rozwija inteligencję, wyobraźnię, koncentrację, pamięć.
 • Polskie badania z lat 1967-1972 (prof. dr hab. M. Manturzewska) wykazały, że młodzież szkół muzycznych w porównaniu ze swymi rówieśnikami ma lepiej rozwinięte zdolności logicznego myślenia, lepszą sprawność intelektualną, większą szybkość i dokładność w pracy umysłowej oraz wytrwałość i zdolność koncentracji uwagi na dowolnie wykonywanej czynności. Najnowsze badania potwierdzają wpływ edukacji muzycznej na rozwój anatomiczny i neurofizjologiczny mózgu.
 • Nie od dzisiaj wiadomo, że osoby uzdolnione muzycznie łatwiej uczą się języków obcych.
  Inne cechy i umiejętności kształtowane w wyniku edukacji muzycznej to: zdyscyplinowanie, zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność do analizy i syntezy, wzrost wrażliwości estetycznej, aktywizacja myślenia, podatność na wpływy wychowawcze itp.
 • Naukowcy odkryli, że pewien rodzaj muzyki wpływa na umysł i pamięć, uwalnia od stresu, pomaga w koncentracji oraz otwiera podświadomość. Zauważyli, że muzyka barokowa largo czy andente, utrzymana w tempie 60 uderzeń na minutę, pomaga w procesie przyspieszonego uczenia się. Spokojne tony largo obniżają ciśnienie krwi, zmniejszają liczbę uderzeń serca, dzięki czemu odzyskuje ono normalny rytm. Obniża się poziom stresu, pobudzany jest system immunologiczny, zmieniają się również fale mózgowe. Muzyka barokowa synchronizuje więc ciało i umysł. Rozluźnione ciało i pobudzony mózg stanowią idealny stan do optymalnego uczenia się. Podobny efekt przynosi słuchanie muzyki Mozarta czy Beethovena.
 • W kształtowaniu charakteru dzieci i młodzieży korzyści z tak uprawianej aktywności twórczej są nieocenione. Niejednokrotnie wychodzą poza sprawy czysto muzyczne.
 • Aktywność muzyczna ma także charakter społeczny. Niezależnie od tego czy dziecko uczestniczy we wspólnym muzykowaniu i czy przyjmuje role “przewodniczącego” czy “szeregowca” musi zrozumieć, że warunkiem osiągnięcia sukcesu jest współpraca z innymi.
  ANALIZUJĄC wszystkie aspekty (wiem z własnego doświadczenia a także innych rodziców) mogę powiedzieć ze NAPRAWDĘ WARTO. Nawet jeśli dziecko nie zostanie wirtuozem to nauka gry początkowo na 1 później na 2 instrument, nauka teorii muzyki oraz wspólne muzykowanie, które najbardziej rozwija czy śpiewanie z innymi młodymi ludźmi przyniosą bardzo bardzo wiele korzyści  i przyjemność jest wielka.

To prawda, że nie każdy absolwent szkoły muzycznej I stopnia zostanie w przyszłości zawodowym muzykiem. Każdy jednak odniesie korzyść z takiej edukacji, bez względu na to, jaki zawód będzie wykonywał. Zdecydowana większość osób, które zetknęły się z edukacją muzyczną, przyznaje, że zawdzięcza jej bardzo wiele, potwierdzają to również nasi absolwenci. Dajmy więc naszym dzieciom szansę korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie za sobą ta wspaniała dziedzina sztuki. Pamiętajmy, że rezygnacja z edukowania muzycznego dzieci pozbawia ich szansy na pełniejszy rozwój i wpływa na jakość ich dorosłego życia.

MISJA SZKOŁY

 1. Umożliwiamy Rozwój uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży z terenu powiatu limanowskiego a nawet innych powiatów ościennych.
 2. Przygotowujemy wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki poprzez indywidualne kształcenie gry na wybranym lub proponowanym instrumencie.
 3. Zapewniamy uczniom profesjonalna kadrę.
 4. Wyróżniamy się wśród innych dużą aktywnością koncertowa i działalnością artystyczną zarówno w kraju jak tez za granica.
 5. W kontaktach międzyludzkich odwołujemy się do wzajemnego szacunku i tolerancji.
 6. Jeśli masz zdolne dziecko TO WŁAŚNIE MY JESTEŚMY WŁAŚCIWĄ PLACÓWKA, która wskaże CI dalsza drogę – jeśli będziesz chciał pracować nad sobą – my Ci POMOŻEMY.
 7. Chcesz zwiedzać świat musisz trafić do nas – 34-650 TYMBARK 249

 

 

Rachunek Bankowy – Bank Spółdzielczy Limanowa
SKO Rady Rodziców Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tymbarku,
34-650 Tymbark 249
nr: 19 8804 0000 0071 0000 0926 0001