Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do I klasy jest ukończenie 6 roku życia (zgodnie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Oświatowe) i nie przekroczenie 16 roku życia.

Podstawę do zakwalifikowania kandydata do Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tymbarku stanowi rozmowa kwalifikacyjna i pozytywny wynik badania przydatności. Niezbędny jest numer PESEL DZIECKA.

Badanie przydatności (jeśli dziecko nie jest słuchaczem Ogniska Muzycznego) odbywa się na przełomie maja i czerwca  Na spotkanie należny przygotować piosenkę i ją zaśpiewać, wyklaskać rytm podany przez nauczyciela, rozwiązać zagadkę.

Po zakwalifikowaniu do szkoły uczeń zobowiązany jest posiadać własny instrument, przy czym istnieje możliwość (na początek tj. pól roku) wypożyczenia instrumentu. Wyjątkiem są pianina. Instrumenty wypożyczamy za odpłatnością.

Szkoła prowadzi 2 działy:

 • Dziecięcy – gdzie uczniowie od 6 – 10 lat mają zajęcia z instrumentu głównego 2x w tygodniu, zajęcia rytmiki, kształcenie słuchu, chóru i w zależności od zaawansowania gry na instrumencie zajęcia zespołów kameralnych.
 • Młodzieżowy – przyjmowani są uczniowie od 11 – 16 roku życia, uczą się gry na instrumencie wybranym przez siebie 2x w tygodniu, mają instrumenty dodatkowe, zespoły kameralne – klasyczne, rozrywkowe, popularne, jazz. Uczestniczą w zajęciach kształcenia słuchu, audycjach muzycznych, Jeżeli wybierają się do szkół muzycznych II stopnia uczą się zasad muzyki z elementami harmonii, uczęszczają również na zajęcia chóru. Jeśli widzicie talent u swoich dzieci – TO SZKOŁA DLA WAS.

Szkoła zapewnia uczniom właściwy rozwój. Spełniamy bardzo wysokie wymagania. Wielu uczniów było i jest stypendystami Krajowej Fundacji na Rzecz Dzieci – Warszawa, Fundacji Marszałka województwa małopolskiego “SAPERE AUSO”, Fundacji “STO–wskie Talenty im G. Wieczorka”  STO Warszawa. Liczni uczniowie są na stypendiach krajowych i zagranicznych – uczęszczają do szkół i klas dla dzieci utalentowanych w całej Polsce.

Edukacja

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku jest placówką prowadzoną przez Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 99 w Tymbarku, które jest wspierane przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Warszawie. Merytorycznie podlega Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Dzieci mają udogodnione zajęcia, które są tak skomasowane aby dziecko mogło uczestniczyć w nich 2 – 3 razy w tygodniu w godzinach dostosowanych do ucznia i jego rodzica. Dzieci maja miejsce wraz z rodzicami, w którym mogą oczekiwać na swoje zajęcia, odrabiać lekcje. Rodzice mają do dyspozycji miejsce do zrobienia kawy czy herbaty, poczytania prasy czy książki. Mogą także uczestniczyć z dzieckiem na zajęciach (jest to preferowane). Szkoła ma parking. Obok szkoły jest boisko sportowe i lodowisko. W przerwie między lekcjami uczniowie mogą pojeździć na łyżwach, pokopać piłkę (pod opieką rodzica lub osoby dorosłej opiekujące się dzieckiem za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna). Szkoła jest bardzo bezpieczna i przyjazna uczniom i rodzicom.

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku realizuje cykl w zakresie praktycznej nauki gry na instrumencie (wybranym przez ucznia lub proponowanym przez komisję). Są to zajęcia indywidualne oraz kształcenie z przedmiotów ogólnomuzycznych (grupowe), akompaniament dla każdego ucznia, zespoły, chór, rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, drugi instrument taki jak fortepian dodatkowy (w odpowiedniej klasie ucznia), zespoły taneczne – od tańców dawnych po współczesne.

Priorytetem w szkole są ZESPOŁY, w których uczniowie pod bacznym okiem nauczycieli przygotowują się do pracy zespołowej, tym samym rozwijają swoje umiejętności lidera. Konieczny jest właściwy podział ról, umiejętność rozwiązywania problemów scenicznych, interpretacyjnych etc.

Wpisowe wynosi 50 zł jest to kwota jednorazowa, wpłacana przy zapisie nowych uczniów Jest ona przekazywana na Stowarzyszenie w celu polepszenia warunków edukacyjnych ucznia tj. zakup i naprawa instrumentów, pulpitów, podnóżków do pianin, ławeczek na zajęcia, środków czystości, tonerów do xero, konserwacji xero, zakup papieru, drobne naprawy etc.
Konto, na które należy wpłacać wpisowe: Samodzielne Koło Terenowe nr. 99 STO Tymbark
nr: 67 8804 0000 0000 0000 2701 0001

W 2011 roku Szkoła otrzymała prestiżowy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, oraz została zakwalifikowana jako MIEJSCE ODKRYWANIA TALENTÓW. Te wyróżnienia świadczą o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Posiadamy także elitarne wyróżnienia SAPERE AUSO tj. odważ się być mądrym.

MOTTO SZKOŁY – Każdy uczeń na estradzie.

Wszyscy uczniowie przynajmniej dwa razy w roku występują:

 • Na audycji muzycznej – I semestr
 • Egzamin promocyjny lub końcowy.

Oprócz tego, w ciągu roku zobligowani są, choćby raz w roku, do wzięcia udziału w konkursie ogólnopolskim i 4 – krotnie do występu z okazji koncertów stałych w szkole. Wyróżniający się uczniowie reprezentują szkołę na konkursach, przesłuchaniach i przeglądach makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczniowie wybitnie zdolni, reprezentujący wysoki poziom wykonawczy solo lub zespołach instrumentalnych, otrzymują nagrody na Konkursach Międzynarodowych m.in organizowanych przez CEA Warszawa, które są objęte Patronatem MKiDZN jak tez MEN. Mogą także ubiegać się o stypendia “STO-wskie Talenty Fundacji im .G Wieczorka” Zarządu Głównego STO w Warszawa, jak też Fundacji Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Utalentowanych Artystycznie Muzycznie w Warszawie, o Stypendia Marszałka Województwa Małopolskiego i inne.

W szkole uczymy się gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, altówka, klarnet, flet, saksofon, trąbka, perkusja, gitara. W szkole działają: zespól rozrywkowy złożony z mieszanych instrumentów, zespoły dęte rozrywkowe, klasyczne. Mamy też zespoły rytmiczne i taneczne i 2 orkiestry. Uczniowie przygotowując się do konkursów w zespołowych czy instrumentu solowego są zwolnieni z chóru na czas przygotowań. Uczniowie szkoły, samorządu szkolnego tworzą i wydają Gazetkę Szkolną „Nasza Muza” o zasięgu ogólnopolskim. Istnieje w naszej szkole również biblioteka szkolna dostępna dla dzieci i nauczycieli a także rodziców.

Kadra

Dyrektor – h.prof.ośw. Halina Waszkiewicz Rosiek

Nauczyciele:

 1. Borucka Renata – skrzypce
 2. Bryniak Sylwester – klarnet
 3. Cholewa Beata – wiolonczela
 4. Chowaniec Maciej – skrzypce
 5. Dwornik Daniel – gitara
 6. Guzik Maria – akompaniator
 7. Hosiewa-Owczarek Dominika – altówka
 8. Janczy Paweł – akordeon
 9. Jurowicz Kinga – przedmioty teoretyczne
 10. Kabzińska-Nowak Kinga – skrzypce
 11. Kołpanowicz_Mazurek Julia – skrzypce
 12. Lipień Arkadiusz – trąbka
 13. Mamak Beata – chór, przedmioty teoretyczne
 14. Maksymchuk Oksana – flet poprezczny
 15. Maksymczuk Eugeniusz – big band, orkiestra,
 16. Mrozik Janusz – skrzypce
 17. Nuzia Paulina – Biblioteka
 18. Płachta Monika – przedmioty teoretyczne
 19. Piętoń Kazimierz – fortepian dodatkowy
 20. Porosło Jerzy – kontrabas
 21. Rosiek Jan – klarnet, saksofon
 22. Rosiek Robert – akompaniator
 23. Rizzo Leonardo – fortepian
 24. Tokarenko Maryna – akompaniator
 25. Wyszyński Wiktor – perkusja
 26. Zielińska Paulina – wiolonczela

Główna Księgowa – Zofia Kulig
Sekretariat – Jadwiga Sułkowska
Referent ds uczniów, nauczycieli – Iwona Rusin

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego Koła nr 99 –mgr inż.  Irena Wilczek – Sowa
Zastępca Społecznego Towarzystwa Oświatowego – Tomasz Sporek
Przewodniczący Rady Rodziców – Jacek Pyrć

Pracownicy Obsługi:
Halina Rolka,
Sylwia Czech,
Dorota Ślazyk,
Justyna Florek,
Filip Zawisza – stroiciel pianin i fortepianów,
Mieczysław Franczak- konserwator,
Grzegorz Chlipała – informatyk.

Dane kontaktowe:

Telefon 18 262 80 94
e mail: ssmtymbark@wp.pl

Sekretariat – Jadwiga Sułkowska – tel. +48 538 410 104
Referent ds. uczniów, nauczycieli – Iwona Rusin – tel. +48 511 139 792

SEKRETARIAT CZYNNY – od poniedziałku do piątku od godz. 11:00 do 20:00
DYREKTOR SZKOŁY – od poniedziałku do piątku od godz. 14:00 do 20:00