Podziękowanie za udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”