Podziękowanie za udział w akcji MEN “Szkoła pamięta”