WYNIKI REKRUTACJI 2019/2020

Lista przyjętych uczniów do Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz do Ogniska Artystycznego w Tymbarku znajduje się na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły i Ogniska.
Szkoła jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 – 14:00.

ZEBRANIE WSZYSTKICH RODZICÓW DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ODBĘDZIE SIĘ 27 SIERPNIA 2019 ROKU O GODZ. 16:30 !