II Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Tymbarku zakończony!

II Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I  i II stopnia w Tymbarku przeszedł już do historii. Weczorem, po całodziennych przesłuchaniach, oprócz wręczenia medali, nagród i wyróżnień (jak też symbolicznego uhonorowania upominkami ufundowanymi przez Gminę Tymbark, reprezentacji z Chile, najdalszego kraju biorącego udział w Konkursie), przyszedł  czas na podziękowania za trud włożony w organizację bardzo udanego projektu.  Podziękowania złożyła Pani Halina Waszkiewicz-Rosiek, inicjator przeprowadzenia w Tymbarku Konkursu oraz jego organizator.

Tą drogą chciałabym w imieniu Zarządu Koła STO w Tymbarku złożyć Pani Dyrektor Halinie Waszkiewicz-Rosiek przede wszystkim gratulacje za tak wspaniałe wydarzenie, jakim był II Konkurs Instrumentalistów i Zespołów Kameralnych oraz podziękowania za pracę i trud włożony w jego organizację. Dziękuję również członkom jury, rodzicom, nauczycielom, uczniom, oraz  pracownikom Szkoły. Gratuluję wszystkim nagrodzonym uczestnikom Konkursu oraz dziękuję wszystkim za udział. Zapraszam na III Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Tymbarku!

Irena Wilczek-Sowa