Złoto dla młodych muzyków z Tymbarku

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna w Tymbarku wzięła udział w III Międzynarodowym Festiwalu Młodych Talentów (26-28 X 2018), który odbył się na scenach Białegostoku oraz Supraśla. Podczas Festiwalu zagrała orkiestra szkolna VOGOROSO oraz zespół  SFORZATO.

Orkiestra prowadziła i przygotowała prof.Halina Waszkiewicz-Rosiek  (pomoc w przygotowaniu nauczyciele instrumentu:  J. Rosiek, K. Sowa, P. Pasek, J. Bańdur ,R. Rosiek,.E Machnik, O. Maksymchuk).

Zespół”Sforzato” również przygotowała prof. Halina Waszkiewicz-Rosiek (zespół grał bez dyrygenta). Skład Zespołu:  Dominika Kuchta, Anna Trzupek, Emilia Rząsa -skrzypce, Maria Piaskowy -altówka, Klara Rokosz, Klaudia Sasuła -wiolonczele i oraz Izabela Pajdzik – fortepian.

Obydwa zespoły otrzymało ZŁOTO: