Warsztaty wiolonczelowe

W dniu 29 listopada 2018 roku gościliśmy prof. Tomasza Strahla (Uniwersytet Muzyczny w Warszawie), który prowadził warsztaty wiolonczelowe w sali kominkowej Szkoły Muzycznej. Czynny udział w warsztatach brali uczniowie naszej szkoły, zajęciom przysłuchiwali się pedagodzy

Profesor Strahl z wielkim zaangażowaniem dzielił się z dzieciami swoją wiedzą pedagogiczną i doświadczeniem instrumentalnym. Pokazywał wiele ciekawych rozwiązań techniczno-wykonawczych, pracował nad dźwiękiem, zwracał uwagę na stronę muzyczną utworu.

Warsztaty wiolonczelowe prowadzone przez prof. Tomasza Strahla były dla naszych dzieci cennym doświadczeniem artystycznym oraz okazją do bliższego poznania jednego z najbardziej cenionych polskich wiolonczelistów naszych czasów.