Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek 11.10.2018 r. przeżywaliśmy w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej. Koncert z tej okazji prowadził nauczyciel perkusji Wiktor Wyszyński oraz nauczyciel gitary Daniel Dwornik. Uczniowie grali i śpiewali dla swoich nauczycieli. Wcześniej nasza pani Dyrektor prof. Halina Waszkiewicz-Rosiek wręczała nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, promowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości. Również Prezes Zarządu Koła STO w Tymbarku mgr inż Irena Wilczek-Sowa wręczyła Pani Dyrektor nagrodę za pracę na rzecz ciągłego rozwoju Szkoły. Nauczycielom okolicznościowe życzenia za pracę, za służbę społeczną oraz podziękowania dla całej społeczności Szkoły za działalność w zakresie edukacji oraz promowania kultur Gminy Tymbark w Polsce i w świecie złożył Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

Na uroczystość przyjechała  w-ce prezes Zarządu Głównego STO z Warszawy dr Anna Okońska -Walkowicz, która jest również pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Polityki Senioralnej. Wręczyła uroczyście profesor Halinie Waszkiewicz Rosiek – ZŁOTĄ ODZNAKĘ STO – jest nadawana za szczególne zasługi dla STO, za zasługi w zakresie wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości wychowania i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce, a także za zasługi na polu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli STO.