40 rocznica wstąpienia Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz 34 rocznica śmierci bł ks Jerzego Popiełuszki

19 październik 2018 rok, godz. 18:30 Aula Szkoły Muzycznej w Tymbarku.

Koncert z okazji 40 rocznicy wstąpienia Karola Wojtyły (Jana Pawła II) na Stolicę Piotrową oraz 34 rocznica śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – uprowadzonego i zamordowanego w 1984 przez SB. Pani Dyrektor Halina Waszkiewicz-Rosiek prowadząc ten koncert zapoznawała zgromadzoną publiczność historię uprowadzenia i śmierć księdza Jana Popiełuszki a także historie życia Jana Pawła II, że był Papieżem uśmiechniętym, Papieżem pielgrzymem, Papieżem cierpienia, Papieżem młodych.

Wystąpiła m. in. Duża i Mała Orkiestra, 2 zespoły – kwartet, w których zagrali Alicaj Górka, Gabriela Lupa (skrzypce), Joanna Trzupek (wiolonczela), Jan Rusek (fortepian) i septet Dominika Kuchta, Anna Trzupek, Emilia Rząsa (skrzypce), Maria Piaskowy (altówka) , Klaudia Sasuła, Klara Rokosz (wiolonczela), Izabela Pajdzik (fortepian). Wystąpili również soliści m. in. Anna Trzupek (skrzypce), Ilona Hojda (wiolonczela), Dominika Kuchta (skrzypce), Klaudia Sasuła (wiolonczela), Martyna Sułkowska (klarnet) oraz Tymon Rusek (fortepian)