Rok 2016/2017

24.08.2016Kraków – Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku została laureatem Nagrody Jakości Nauczania „Sapere Auso” w kategorii Instytucji Kultury.
czytaj więcej

01.09 2016 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17.

Aula szkoły w dniu nowego roku szkolnego wypełniona była po brzegi uczniami, rodzicami, jak też sympatykami szkoły. Rok szkolny 2016/17 zainaugurowała Prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 99, które prowadzi szkołę P Irena Wilczek-Sowa,po czym Dyrektor szkoły odczytała List MKiDN do uczniów, nauczycieli i rodziców. Po nim odczytano List Prezesa Zarządu Głównego STO w Warszawie. Rozpoczęty rok, jak przystało na szkołę muzyczną, rozpoczęliśmy od wykonania przez Modern Trio w składzie: M. Majeran, M. Uchacz i J. Sporek utworu „Tuxedo Junction”, po którym wystąpił nauczyciel trąbki Piotr Pasek wraz z Romanem Wierciochem (akompaniament), wykonując „Te Deum” G. F. Haendla.
Dyrektor szkoły odczytała również decyzję Zarządu Głównego w Warszawie o przyznaniu „Złotej Odznaki STO” dla przewodniczącego Rady Rodziców SPSM I st. w Tymbarku  Pana Jacka Pyrć – członka STO, która zostanie wręczona w Poznaniu na Zjeździe STO w listopadzie 2016. Przedstawiono wszystkich nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2016/17 będą pracownikami szkoły, zapoznano z planem zajęć przedmiotów ogólnomuzycznych oraz przydziałem uczniów do klas. Na tym uroczystość zakończono.

14.09 2016 – Warsztaty z Panią Olga Łazarską dla uczniów i nauczycieli klas fortepianu.

29.09.2016 – Zebranie rodziców. Program zebrania przedstawia się następująco:

 • zatwierdzenie planu wychowawczego i profilaktycznego szkoły;
 • rozliczenie finansowe za rok szkolny 2015/2016;
 • wybór Rady Rodziców;
 • informacje dotyczące przesłuchań CEA, konkursów, przeglądów, bazy instrumentalnej;
 • ewaluacja dla rodziców – ankieta;
 • sprawy bieżące;
 • zapytania i odpowiedzi.

01.10.2016 – Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i udzielania pierwszej pomocy. Kurs przeprowadził Krakowski Instytut Rozwoju i Edukacji. Udział wzięło 16 osób tj. nauczycieli i innych pracowników szkoły.

08.10.2016 – Kraków – Wyjazd do Filharmonii krakowskiej na Koncert dla dzieci „Muzyka z mojego podwórka”. Wspaniały koncert, na którym wystąpili soliści, balet i wokaliści. Na koncercie było 46 uczniów i 8 rodziców z naszej szkoły.

12.10.2016 – Koncert z okazji dnia KEN.

20-21.10.2016Sierpc – Festiwal „XIII Sierpecka Jesień Kameralna”

Jury w składzie: prof. A. Zieliński, prof. M Szczepanowska, prof. K. Jankowska-Borzykowska i starszy wykładowca R. Bałałuszko (wszyscy UM im. F. Chopina w Warszawie) przyznało:

 • WYRÓŻNIENIE dla Duetu Fortepianowego w składzie: N. Kokoszka i J. Sporek przygotowanego przez Marco Seita;
 • II NAGRODA dla Septetu „Vigoroso” w składzie: E. Rząsa, M. Majeran, J. Sporek, D. Kuchta, M. Kędroń, M. Pajdzik i K. Sasuła przygotowanego przez H. Waszkiewicz-Rosiek.

Duet fortepianowy został zaproszony na warsztaty fortepianowe, które odbyły się w PSM w Sierpcu, które prowadziła prof. K. Jankowska-Borzykowska pomagając młodym artystom w interpretacji utworu J. S. Bacha „Badinerie”. Koncert Festiwalowy był poświęcony również 140 rocznicy urodzin T. Paciorkiewicza, na którym był również syn zmarłego profesora, a który to udostępnił nam nuty z prywatnego zbioru na ten konkurs. Wypowiedział też słowa, które nas podbudowały: „Może Pani być dumna z zespołu”. Wśród wielu nagród, które otrzymały zespoły był też ZEGAR ścienny, który zawiśnie przy wejściu na holu szkoły, aby wszystkim przypominać: „NIE TRAĆ CZASU – bo on nieubłaganie płynie i nie cofa się”. Zmęczeni, ale szczęśliwi 22.10. nad ranem o 5:30 wróciliśmy do domu. Dziękujemy rodzicom za pomoc!

26.10.2016 – Kraków – Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st. w Tymbarku z rąk Kapituły Małopolskiej Fundacji „SAPERE AUSO” odebrała nagrodę „JAKOŚCI NAUCZANIA”. Była to VII edycja.  „Na terenie województwa małopolskiego jest ok. 7000 szkół. Do tej pory nagrodę „JAKOŚCI NAUCZANIA” otrzymało 30 szkół. Witajcie w elitarnym klubie!” – powiedział przewodniczący fundacji. W tym roku otrzymały też: Akademia Górniczo-Hutnicza, PSM I i II st. Kraków-Nowa Huta, Uniwersytet Ekonomiczny i inne szkoły. „Jesteście wyjątkowi!” – powiedziała również B. Dziwisz – członek Fundacji „Sapere Auso”.

04-05.11.2016 – Rzeszów – X Międzynarodowy Konkurs Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II st. Jury w składzie: prof. K. Jakowicz (UM im. F. Chopina w Warszawie), prof. A. Godek (AM Kraków), prof. M. Wierzbieniec (Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej) i dr Z. Jakubek zdecydowało po przesłuchaniu 22 zespołów z Polski, Litwy i Węgier przyznać: I NAGRODĘ i tytuł „GOLDEN ENSEMBLE” dla Tria „Mezzoforte” w składzie: K. Sasuła, N. Kokoszka i D. Kuchta przygotowanego przez H. Waszkiewicz-Rosiek. Gratulujemy uczniom i bardzo dziękujemy RODZICOM.

07.11.2016 – Żywiec – II Ogólnopolskie Jesienne Spotkania Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II st. Do konkursu przystąpiło 20 zespołów w kat. szkół muzycznych. Otrzymane nagrody:

 • I NAGRODA dla Tria Fortepianowego w składzie: N. Kokoszka, K. Sasuła i D. Kuchta;
 • II NAGRODA dla Septetu „Vigoroso” w składzie: J. Sporek, M. Majeran, D. Kuchta, M. Pajdzik, K.Sasuła i M. Kędroń.

Dyplom uczestnictwa otrzymał „Quatro cello”. Za wyróżniające przygotowanie zespołów, dyplomy otrzymali: H. Waszkiewicz-Rosiek, R. Borucka i I. Mąkowska. Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc.

07-08.11.2016 – Kraków – Odbył się II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy „Pianogranie” im. I. Kuźma. Jury pod przewodnictwem prof. T. Warszawiaka przyznało WYRÓŻNIENIE dla naszej uczennicy NATALII KOKOSZKA, którą przygotowała J. Miszke. Z całej Polski przybyło 56 pianistów. Gratulujemy!

11.11.2016 – Koncert z udziałem zaproszonych gości z okazji Święta Niepodległości w auli szkoły. W Koncercie wzięły udział chór i orkiestra przygotowane przez H. Waszkiewicz-Rosiek, Grupa rytmiczno-taneczna przygotowana przez M. Kindlik, uczniowie – soliści z klasy fortepianu przygotowani przez nauczycieli: J. Miszke, M. Seita, A. Melnik, uczniowie z klas smyczkowych przygotowani przez: M. Płachta, I. Mąkowską, R. Borucką, z klasy akordeonu P. Janczego, z klas dętych nauczycieli: P. Pasek i J. Rosiek i  klasy perkusyjnej K. Wróblewskiego. Uczniom podczas koncertu akompaniowała M. Guzik. Wójt Gminy Tymbark pan Paweł Ptaszek złożył na ręce Dyrektora Szkoły List Gratulacyjny od Rady i Wójta Gminy za otrzymaną przez SPSM I st. w Tymbarku NAGRODĘ „JAKOŚCI NAUCZANIA SAPERE AUSO”. Publiczność licznie zgromadzona nagrodziła gromkimi brawami występ uczniów i w tym dniu również brała czynny udział w koncercie, śpiewając pieśni patriotyczne.

17.11.2016 – Dobczyce – Odbył się II Ogólnopolski Konkurs Zespołów Rytmicznych. Przyjechały zespoły z różnych stron Polski. Zespół rytmiczny z naszej szkoły otrzymał III NAGRODĘ. .Zespół przygotowała Magdalena Kindlik. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniach do występu i towarzyszenie im na próbach.

18.11.2016 – Otrzymaliśmy wiadomość z Zarządu Głównego STO w Warszawie, że uczniowie naszej szkoły zostali zakwalifikowani do Stypendiów „STO-wskie Talenty im. E. Wieczorka”. Stypendia w jednorazowej kwocie 300 zł otrzymali:

 • Michał Majeran;
 • Jakub Sporek;
 • Martyna Kędroń;
 • Klaudia Sasuła;
 • Natalia Kokoszka;
 • Anna Trzópek;
 • Dominika Kuchta;
 • Emilia Rząsa;
 • Magdalena Pajdzik;
 • Maciej Uchacz.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i czekamy na ich następców. Aby zasłużyć na stypendium należy pracować nad sobą. Ćwiczyć, występować, brać udział i otrzymać nagrody w konkursach, festiwalach, przeglądach o zasięgu ogólnopolskim, a pw. międzynarodowym.

26.11.2016 – W auli szkoły odbył się KONCERT z okazji święta św. Cecylii – patronki muzyki. W koncercie wzięli udział uczniowie A. Melnik – Jan Rusek (fortepian),  M. Płachty – Amadeusz Trojanowski, Ilona Hojda i Amelia Rusin (wiolonczela), uczniowie I. Mąkowskiej Joanna Trzupek, Klaudia Sasuła, Klara Rokosz, Martyna Kędroń, (wiolonczela), uczniowie J. Miszke – Natalia Kokoszka, (fortepian), uczniowie  M. Seita – duet Jakub Sporek i Natalia Kokoszka, (fortepian), uczniowie P. Janczego – Wojciech Bubula, (akordeon), uczniowie K. Wróblewskiego – Kamil Mrózek i Sebastion Staśko, (perkusja), uczniowie     R. Boruckiej – duet Emilia Rząsa i Dominika Kuchta, (skrzypce) i uczniowie H. Waszkiewicz-Rosiek – Trio fortepianowe w składzie Anna Trzupek (skrzypce), Klara Rokosz (wiolonczela) i Izabela Pajdzik (fortepian). Koncert był bardo udany -uczniowie z pamięci wykonali swoje programy i tym samym uczcili pamięć Patronki muzyki, chórzystów, lutników, organistów, zespołów wokalno-muzycznych i instrumentalnych. Dowiedzieli się też, że Cecylia jako orantka przedstawiana jest w późniejszych wizerunkach w tunice z palmą męczeńską w dłoni. Atrybutami świętej są: anioł, instrumenty muzyczne, cytra, organy, lutnia, płonąca lampka, miecz, wieniec z białych i czerwonych róż oznaczające niewinność i męczeństwo.

02-03.12.2016 – Kraków – IX Konkurs Pianistyczny im. Ireny Rolanowskiej, który odbył się w POSM II st. w Krakowie. Konkurs odbywał się w 3 kategoriach. Brali w nim udział uczniowie Szkół Muzycznych I i II st. Jury w składzie: prof. M. Cieniawa, dr P. Machnik, prof. A. Cofalik i mgr B. Dobrowolska przyznało w kategorii I: I MIEJSCE dla uczennicy SPSM I st. w Tymbarku Natalii Kokoszka z klasy J. Miszke. Serdecznie gratulujemy nauczycielowi i uczennicy.

04.12.2016 – Kraków – wyjazd do Filharmonii Krakowskiej na balet „Śpiąca Królewna” oraz do muzeum i domu Jana Matejki przy Floriańskiej 41. Na Rynku Krakowskim spotkaliśmy bardzo dużo mikołajów, którzy przyjechali na motocyklach i rozdawali cukierki. Widzieliśmy obraz Wita Stwosza w Kościele Mariackim i choinkę i straganie świątecznym na Rynku Krakowskim. Oczywiście odwiedziliśmy McDonalda.
Bardzo udana wycieczka – pogoda nam dopisała. Dziękujemy Radzie Rodziców.

03-04.12.2016 – Kraków – Festiwal Instrumentalistów i Kameralistów domu kultury „Podgórze”. Na tym Festiwalu wystąpili uczniowie naszej szkoły:

 • Jan Rusek (klasa fortepianu A. Melnik);
 • Amelia Rusin (klasa wiolonczeli M. Płachta);
 • Duet w składzie: J. Rusek (fortepian) i A. Trojanowski (wiolonczela) przygotowany przez A. Melnik i M. Płachta;
 • Trio fortepianowe „KIA” w składzie: A. Trzupek (skrzypce), K. Rokosz (wiolonczela) oraz I. Pajdzik (fortepian) przygotowane przez H. Waszkiewicz-Rosiek.

Występ uczestników można zobaczyć na stronach szkół. Dziękujemy rodzicom w zaangażowanie nad pracą dzieci i wszelką pomoc.

09-11.12.2016 – Żary – IV Polsko-Niemiecki Konkurs Zespołów Kameralnych Smyczkowych i Fletowych. Jury pod przewodnictwem prof. L. Bałabana (AM Poznań) przyznało II NAGRODĘ  dla „Bella Duet” w składzie: Emilia Rząsa i Dominika Kuchta z klasy skrzypiec pani R. Boruckiej ze Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Tymbarku. Pani R. Borucka otrzymała dyplom za wyróżniające przygotowanie zespołu. Gratulujemy i dziękujemy rodzicom za pomoc i piękne przeżycia jakich doznali po konkursie.

11-13.12.2016 – Warszawa –  wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, starego miasta, Świątyni Opatrzności Bożej i Panteonu tejże świątyni. Zobaczyliśmy występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” pt. „Tańce narodowe”. Zobaczyliśmy piękno naszych tańców narodowych. W występie wziął udział nasz uczeń Franciszek Pyrć, który został rozlosowany do zatańczenia poloneza. Świątynia Opatrzności Bożej robi wrażenie, a w Panteonie pochowani są ks. Joniec, kardynał Król i R. Kaczorowski, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Dziękujemy wszystkim: rodzicom, opiekunom, P Dyrektor i kierowcy, że mogliśmy tego doświadczyć.

17.12.2016 – Audycja Półroczna uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego.
19.12.2016 – Audycje Półroczne klas fortepianu M. Seita i A. Melnik.
20.12.2016 – Audycja Półroczna klasy fortepianu J. Miszke.

21.12.2016 – Wigilia Szkolna dla uczniów szkoły, ogniska, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

22.12.2016 – Kalisz – Konkurs Ogólnopolski „Zagraj na byle czym”. „Przegwizdany zespół” w składzie: M. Majeran, M. Uchacz, K. Sasuła, J. Sporek i M. Kędroń za swoją pomysłowość i nagranie filmiku na YouTube otrzymali III NAGRODĘ. Konkurs organizował wydział muzyczny Uniwersytetu w Kaliszu (filia Uniwersytetu Poznań). Opiekun zespołu H. Waszkiewicz-Rosiek. Gratulujemy uczniom pomysłu i wykonania.
Tym wspaniałym akcentem zakończyliśmy 2016 rok kalendarzowy.

5.01.2017 – Audycja półroczna klasy klarnetu K. Sowa.
7.01.2017 – Audycje półroczne klasy klarnetu i saksofonu J. Rosiek, klasy klarnetu M. Nemtusiak i klasy wiolonczeli M. Płachta.
9.01.2017 – Audycja półroczna klasy akordeonu P. Janczy.
10.01.2017 – Audycja półroczna klasy fletu B. Duda.
12.01.2017 – Audycja półroczna klasy skrzypiec J. Bańdur.
13.01.2017 – Audycje półroczne klasy trąbki P. Pasek, klasy perkusji K. Wróblewski, klas skrzypiec H. Waszkiewicz-Rosiek i R. Borucka i klasy wiolonczeli I. Mąkowska.
14 01.2017 – Audycja półroczna klasy fletu S. Warchocka.

13.01.2017 – Sochaczew – Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy. Naszą szkołę reprezentowała Ilona Hojda z kl. II/6 wiolonczeli. Przygotowana przez M. Płachta.

13-14.01.2017 – Łomianki – Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy. Naszą szkołę reprezentowała Natalia Kokoszka z kl. V/6 fortepianu J. Miszke.

20.01.2017 – Świątniki Górne – III Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych „Kolędować Małemu” przy wsparciu stowarzyszenia „Klucz do Muzyki”. Jury w składzie: prof. L. Matynian (AM Kraków), M.  Szwed (ZSM Katowice) i dr W. Groń (dyrygent). Naszą szkołę reprezentowała Grupa Kolędnicza w składzie: M. Majeran, M. Uchacz i J. Sporek. Do konkursu zgłosiło się 25 zespołów kolędniczych.. Tymbarski zespół przygotowała H. Waszkiewicz-Rosiek. Zespół otrzymał WYRÓŻNIENIE.

29/Ogólnopolski Konkurs ,,Sucha Beskidzka,,Konkurs Młodych Talentów w instr smyczkowych .Dnia 20 I 2017 naszą szkołe reprezentowały ;A.Rusin z kl wiolonczeli M Płachta ,J Trzópek i M. Mazgaj z kl wiolonczeli I Mąkowskiej akomp M Guzik.21 I 2017 c,d Konkursu i reprezentacji Szkoły -skrzypce E Śmiech i G .Lupa z kl skrzypiec H Waszkiewicz-Rosiek i W Gębik z kl skrzypiec J Bańdura akom M Guzik.Emilia Śmiech ,Amelia Rusin i Marlena Mazgaj zostały Laureatkami Konkursu

30/ 20-21 I 2017 Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy PRAGA -Czechy.naszą Szkołe reprezentowała Klaudia Sasuła z kl I Mąkowskiej akom R Rosiek Uczennica na tym bardzo trudnym Konkursie otrzymała IV Nagrodę WIELKIE GRATULACJE

31/ 21 I 2017 godz 14/30 Aula Szkoły Muzycznej Tymbark- Koncert Noworoczny jak też Specjalny poświęcony BABCIOM i DZIADKOM w dniu ich Święta.
Prowadzenie Koncertu Michał Majeran i H Waszkiewicz Rosiek
W koncercie wystąpili soliści ,duety,tria ,kwartety .Chór i solistka chóru M Mazgaj Zespoły taneczne . Do Koncertu włączyli się uczniowie wszystkich klas instrumentalnych grając Kołędy, pastorałki a na sali 250 osobowej zebrana publicznośc również z nami śpiewała. Po Koncercie babcie i Dziadkowie w 1 kolejności zostali zaproszeni przez rodziców na poczęstunek ,póżniej uczniowie wraz z Animatorami grupy ,,Ta Dorotka,,rozpoczęli zabawe noworoczną z poczęstunkiem;były kanapki, ciasta ,ciasteczka,owoce,słodycze napoje zapewnine przez Zakład Tymbark,a także już tradycyjną pizze która dostarczono o godz 18.Rodzice wspólnie z dzieci bawili się na Auli szkoly a także zintegrowali się z nowymi rodzicami którzy w br przyszli do szkoły muzycznej,bawiliśmy się śpiewając kolędy i opowiadając historię szkoły .
Dziękujemy rodzicom za wspaniałe przyjęcie ,nauczycielom za włożoną pracę w I semestrze -prosząc o dalszy wkład w rozwój uczniów .tak zakonczyło sie I półrocze r szk 2016/17 .
za tydzień idziemy na zasłużony odpoczynek ale myślimy już o Przesłuchaniach CEA które odbędą się po feriach.
I semestr 2016/17 był WSPANIAŁY
II semestr

32/20 luty aula SPSM I st w Tymbarku godz 15/45 Koncert Uczniów POSM II st z Krakowa
W koncercie tym wystapili ucz Kl skrzypiec,fortepianu,gitary,saksofonu wiolonczeli i fletu/grała absolwentka naszej szkoły Kinga Kordeczka/ uczniom akompaniował Robert Rosiek

33/PRZESSŁUCHANIA CEA

21 luty Kraków ul Józefińska
kl akordeonu Wojciech Bubula naucz Paweł Janczy
Tro akordeonowe ;Paweł Pajdzik,Wojciech Bubula i Maciej Uchacz.

22 02 2017 Perkusja Kraków ul Pilotów
Sebastian Staśko
Kamil Mrózek z kl perkusji naucz K.Wróblewskiego akomp M Guzik

23 luty PSM I i II st im Karłowicza w Krakowie -Nowa Huta
skrzypce
Maria Piaskowy kl III md naucz J Bańdur
Anna Trzupek naucz H Waszkiewicz-Rosiek
akomp R Rosiek

1.03 2017 wiolonczela Kraków Józefińska
Klara Rokosz z kl I Mąkowskiej akomp M Guzik
2.03 2017 Kielce Fortepian
Natalia Kokoszka
Franciszek Pyrć
Wiktoria Toporkiewicz wszyscy z kl fort J Miszke
Iabela Pajdzik kl fort M.Seita

4.03 2017 Nowy Targ klarnety i saksofony,flety
Damian Jania sax z kl K Sowy
Emilia Grochmal
Martyna Sułkowska
Natalia Kościelniak 3 klarety z kl J Roska
Gabriela Czernek
Wiktoria Grzegorzek

Kinga Pasionek flet z kl S Warchockiej ucz otrzymała 23 pkt nauczyciel Wyróżnienie i P M Guzik Wyróżnienie za akompaniament GRATULACJE

6.03 2017 Nowy Sącz
Bielski Krzysztof z kl trąbki P Pasek

KSZTAŁCENIE SŁUCHU i Audycje Muzyczne 2016 informacja z testów

34/5.03 2017 FILHARMONIA FUTURA wyjazd do Kina Kijów Kraków
wycieczka b udana dzieci usłyszały cały przekrój arii operetkowych. Nowoczesne być może przyszłościowe wykonania ,połaczone z multimediami.Było miło i sympatycznie. Było to premierowe wykonanie.

35/11 marca 2017 Aula Szkoły Koncert z okazji 140 rocznicy urodzin Feliksa Nowowiejskiego TWORCY ,,ROTY,,
W koncercie wzięli udział ;orkiestra ,Chór ,zespoły ;Trio ,,KIA,,Trzupek A Pajdzik I i Rokosz K,Trio akordeonowe ;M Uchacz,P Pajdzik,i W.Bubula, Kwartet wiolonczelowy;M,Kędroń,K,Sasuła,M Mazgaj, i Z Górka,Septet;J Sporek.M Majeran,E Rząsa,D Kuchta,M Pajdzik,M Kędroń i K Sasuła wykonali <
Słowo mówione J Sporek,i dyr szkoły Na zakończenie Koncertu wszyscy zebrani na sali i uczniowie zaśpiewali ,Rotę,do muzyki , Feliksa Nowowiejskiego.a słów M Konopnickiej

36/ Zaczynamy Egzaminy techniczne

13.03 2017 Klasa fletu g 18;gamy ,etiudy,czyt a,vista
20.03 2017 klasy skrzypiec godz 18;gamy .etiudy,czyt a,vista

37/Ogólnopolski Konkurs Zespołow Kameralnych Szkół Muzycznych I i II st w Trzcianie w ramach IV wiosennych spotkań kameralnych,,Muzykowanie w Trzcianie,,10-12 III 2017
Z całej Polski przybyło 55 zespołów w 3 grupach wiekowych.Jury pod przewodnictwem prof B Świątek -Żelazny, prof D .Mroczek -Szlezer,prof M Szlezera mgr U.Gątkowskiej-Węgrzyn imgr A.Makowskiego przyznało w 3 gr wiekowej II nagrodę dla TRIA Akordeonowego w składzie;P Pajdzik,W Bubula i M Uchacz -ucz.-Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I st z Tymbarku .Zespół przygotował P Janczy Gratulujemy sukcesu uczniom ,rodzicom i nauczycielowi.

38/ V Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny ,,Młody Pianista,, 16-17 03 2017 Myślenice.
w Konkursie wzięło udział119 uczestników z całej Polski.SPSM I st reprezentowały 2 uczennice.Z kl A Melnik Julia Nowosielska ucz kl III /VI i uczennica kl I kl fort J Miszke JULIA KUCHTA która w kat I /tj ucz kl I i II /otrzymała WYRÓŻNIENIE.Jury obradowało pod przew prof E..Bukojemskiej,prof,dr hab M. Drzewickiego i dr.hab.M Szczepańskego Gratulacje dla Julii,rodziców i nauczyciela.

39/ 27 marca 2017 XXII Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków -Instrumentalistów Stary Sącz .Do konkursu zglosiło się ponad 200 dzieci wśród nich mloda 4 letnia Blanka.Młynarczyk uczennica Społecznego Ogniska Muzycznego z Tymbarku która otrzymała WYRÓZNIENIE opiekunem gry na instrumencie/flet prosty/jest P mgr P. Nuzia Gratulujemy

40/SĄDECKIE DIAMENTY 29.03 2017 Nowy Sącz Fundacja braci Potoczków i Berdychowskiego Sądeczanin,,STYPENDIUM w kwocie 1500 zł otrzymał SEPTET SFORZATO 2015 ze SPOŁECZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ z TYMBARKU w skladzie J Sporek M Majeran K Sasuła,E Rząsa,D Kuchta Mg Pajdzik i M Kedroń opiekun H Waszkiewicz-Rosiek W Konkursie uczestniczyło 159 wykonawcow przyznano 4 stypendia m.inn Septet ,który został LAUREATEM KONKURSU MŁODE TALENTY Sądecczyzny.

41/WROCŁAW 1.04 2017 nauczyciel Izabela Mąkowska i uczennica Martyna Kędroń z kl wiolonczeli uczestniczyły w Warsztatach Wiolonczelowych zorganizowanych przez Narodowe Forum Muzyki im W Lutosławskiego gdzie odybyły 1 lekcję indywidualną z Tomaszem Darochem, 1 lekcję z Krzysztofem Karpetą,wysłuchały Koncertu Polish Cello Quartetjak też wykładu prof Matsa Lidstroma

42/31 marca-4 04 2017 Lubaczow X Międzyregionalne Impresje Muzyczne .w ktorych wystąpiło ok 200 uczestników niemal z całej PolskiSą to uczniowie kl I-III cyklu sześcioletniego .WYRÓZNIENIE II st w Gr III /kl 3 otrzymał nasz uczen JAN RUSEK z kl fort Aliny Melnik GRATULUJEMY rodzicom,uczniowi i nauczycielowi.

43/VIII Ogólnopolski Festiwal Akordeonowy 7 04 2017 Stalowa Wola zgromadził22 zespoły w 4 kat szkół muz I i II st od duetu do orkiestry Naszą szkołe reprezentowało Trio akordeonowe w składzie ;Piotr Pajdzik,Maciej Uchacz i Wojciech Bubuła którzy otrzymali WYRÓŻNIENIE Trio przyg naucz Paweł Janczy Gratulacje,

44 /XII Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów w Rybniku zgromadziłó od 5-8 04 2017 ok 300 uczestników w kat fort,skrzypce,wiolonczela i zespoły kameralne szkól muz I i Ii st Jury pod przew prof A Tatarskiwego,prof B Bryły dr K Gidaszewskiej i prof R Michalak Triu Fort naszej szkoły ,,Mezzoforte,,przyznało III nagrode a wyróżniajacy Dylom uznania H Waszkiewicz-Rosiek która zespół przygotowała Zespół zagrał w składzie Klaudia Sasuła wiolonczela, Dominika Kuchta skrzypce i Natalia Kokoszka fortepian

45/18.04.2017 Kraków Małopolski urząd Marszałkowski ul Basztowa 22 godz 14 Spotkanie Rady dzieci I Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej,przy MEN ,Jakiej reprezentacji potrzebuje polska młodziez,, Naszą szkołe reprezentowali i brali udział w debacie Michał Majeran i Jakub Sporek.

46/VI Małopolski Konkurs Zespołów Kameralnych GDÓW 11 04 2017 zgromadził zespoły z całego województwa małopolskiego ok 60 zespołów m.in 2 były z SPSM I st w Tymbarku .Jury postanowiło II nagrodę przydzielić Quatro cello w składzie; Marlena Mazgaj,Zuzanna Górka Martyna Kędroń i Klausia Sasuła zaś WYRÓŻNIENIE otrzymało TRIO Fortepianowe KIA,,w składzie;Anna Trzupek,Klara Rokosz i Izabela Pajdzik Zespoły przygotowała P I Mąkowska i H Waszkiewicz-Rosiek. Dnia 25 04 zagrają na Koncercie Laureatów który odbędzie się w INSTYTUCIE Japońskim MANGGHA Kraków.Gratulujemy

47/II Ogólnopolski Konkurs Fortepianowy ,,Spotkania z Fryderykiem Chopinem,,Zywiec 20.04 2017
Konkurs byłmprzeznaczony dla uczniów szkół Ii st a nasza uczennica NATALIA KOKOSZKA wzięła w nim udział przez to że uwielbia utwory Fr Chopina i chciała sie sprawdzić w tej bardzo trudnej rywalizacji.Uczennicę przygotowała P J Miszke

48/XI Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych ,,Jupiter,,Kraków który zgromadził od 21-23 04 2017 ok 200 uczestników Naszą szkołe reprezentowały Kinga Pasionek i Wiktoria Grzegorzek z kl fletu P S Warchockiej i trąbka Brajan .Mysza z kl p.P Paska.

49/IX Powiatowy Konkurs Zespołow Instrumentalnych i Wokalno-Instrumentalnych 24 04 2017 Stary Sącz
wzięły udział zespoły od duetu do big bandu/15 osobowey skład/ ze szkoł ogolnokształcącycchmuzycznych I i Ii st z całego powiatu sądeckiego.limamnowskiego, krynickiego .Naszą szkołe reprezentowało TRIO Fortepianowe KIA przyg H Waszkiewicz-Rosiek które zagrało w skladzie Anna Trzupek.Izabela Pajdzik i Klara Rokosz i które otrzymało II nagrodę

50/VIII Wiosenne Spotkania Pianistyczne,,Od Siedmiolatka do Nastolatka 24-25 04 Dębica zgromadziło ok 100 pianistów nasza szkołę reprezentował Jan Rusek kl III fortepian z kl Aliny Melnik

51/ III Konkurs Wiolonczelowo-Kontrabasowy KOWALEWO POMORSKIE 24.04 2017
zgromadził 40 wiolonczelistów z całej Polski Nasza szkołe reprezentowała Klaudia Sasuła z kl wiolonczeli I Mąkowskiej której akomp Robert Rosiek a otrzymała ona decyzją JURY II nagrodę

52/ IX Festiwal im Janiny Garści w Lublińcu zgromadził wielu młodych pianistów Szkołe naszą reprezentowała Julia Kuchta z kl I /6fortepian kl Joanny Miszke

53/ XII Forum OgólnopolskieMLODYCH Wiolonczelistów Gdansk 25 04 2017
W konkursie wystąpiło 40 wiolonczelistów z całej Polski wśród nich nasza uczennica MARTYNA Kędroń która decyzją Jury otrzymała II Nagrodę akom P Robert Rosiek uczennicę przyg p I Mąkowska

54/XVII Gorlickie konfrontacje akordeonowe 23-26 04 2017 Gorlice Konkurs indywidualny jak też zespołów w którym uczniowie z naszej szkoły wzięli udział jako Zespółakordeonowy w składzie ;Paweł Pajdzik,Wojciech Bubula i Maciej Uchacz i otrzymali oni WYRÓŻNIENIE zespół przyg P Paweł Janczy Gratukujemy

55 /VII Festiwal orkiestr szkól muzycznych 27.04 2017 Będzin na którym była też Orkiestra Mieszana naszej szkoły wystąpiłoo 27 orkiestr z całej Polski Byliśmy 1 raz po 11 latach reaktywacji orkiestry Graliśmy bardzoładnie ale niestety mamy też jeszcze wiele niedociągnięć i mamy nadzieję na wyższy repertuar i wiekszą współpracę ze sobą aby pokazać się jeszcze lepiej.Orkiestrę prowadziła H Waszkiewicz-Rosiek

56/ Zespół taneczny naszej szkoły wziął udział w VII Powiatowym Festiwalu Tańca Współczesnego w Łacku 28.04 2017 Zetknał się z profesjonalnymi grupami tanecznymi które w liczbie 18 wystąpiły na parkiecie Hali widowiskowo-sportowej w Łącku Zespół taneczny przygotowała P Magdalena Kindlik

57/28.04 2017 Kowalewo Pomorskie Konkurs Pianistyczny zgromadził 60 uczestników w różnych grupach Naszą szkołe reprezentował Jakub Sporek w kat Fortepian solowy uczeń kl fort Aliny Melnik a w kat Duety Fortepianowe Jakub Sporek i Natalia Kokoszka zespół duet fort przygotował Marco Seita.
Duet otrzymał WYRÓZNIENIE i Jakub Sporek jako solista również WYRÓZNIENIE

58/Konkurs Młodych skrzypków Żywiec 8.05 2017 dla kl I-III naszą szkołe reprezentowała Alicja Górka z kl skrzypiec H Waszkiewicz-Rosiek akomp Marco Seita

59/otrzymaliśmy wiadomośc 9 05 2017 że w /XVIII Międzynarodowym Konkursie Interpretacji Muzycznych Nałęczów w kategorii ZESPOŁY Septet ,,Sworzato,,SPSM i st z Tymbarku w składzie Jakub Sporek fort Michał Majeran skrzypce,Emilia Rząsa Skrzypce Dominika Kuchta skrzypce, Magdalena Pajdzik skrzypce Klaudia Sasuła wiolonczela i Martyna Kedroń wiolonczela otrzymali II Nagrodę w tym prestizowym konkursie Zespół przygot H Waszkiewicz Rosiek Po odbiór nagrody zostaliśmy zaproszeni do Pałacu Małachowskich w Nałęczowie na dzień 6 VI 2017 gdzie zagrają na Koncercie Finałowym Laureatów Konkursu Gratulujemy

60/Miechów 10 maj 2017 I Międzyszkolny Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych Drewnianych Naszą szkołe reprezentował Quartet Fletowy w składzie ;Kinkga Pasionek,Wiktoria Grzegorzek.Gabriela Czernek i Emilia Gocal zespół przygotowała p Sylwia Warchocka -dziękujemy rodzicom za pomoc .

61/12 maj 2017 NIepołomice I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny pamięci Mieczysława Karłowicza
szkołe naszą reprezentowali w kat Fortepian Katarzyna Rząsa gr I z kl fortepianu Aliny Melnik która otrzymała WYRÓŻNIENIE zaś w kategorii wiolonczeli/konkurs był tylko dla tych 2 instr/ Amelia Rusin z gr I kl wiolonczeli Moniki Płachta którana otrzymała III NAGRODĘ i Marlena Mazgaj z gr II kl wiolonczeli Izabeli Mąkowskiej która otrzymała WYRÓZNIENIE .Uczennicom akompaniował Robert Rosiek Gratulujemy wszystkim uczniom ,nauczycielom a rodzicom dziękujemy za wspaniałą postawę rodzicielską,cierpliwosć i pomoc w szlifowaniu młodych artystów.

62/ 18 maj 2017 X Jubileuszowy Festiwal Muzyki Dawnej Lezajsk kat solisci i zespoły.W kat solistów wystąpiła uczennica kl Ii wiolonczela z kl P M Płachta -Ilona Hojda akomp uczen Jakub Sporek. W kat zespoły wystąpił zespół Sforzato w skladzie M Majeran,E Rząsa,D Kuchta,Mg Pajdzik -skrzypce, K Sasuła i M Kędroń wiolonczela a fort J Sporek.Zespół ten zdobył WYRÓZNIENIE Zespół przygotowała H Waszkiewicz-Rosiek

63/ IX Ogólnopolski Konkurs ,,Młody Polski Wiolonczeslista,,Bochnia 20 V 2017
Szkołe naszą reprezentowała ucz kl wiolonczeli P I Mąkowskiej Zuzanna Górka ucz kl V /6 gratulujemy występu .

64/XVIII Przegłąd Młodych Talentów Społecznych Ognisk Muzycznych zrzeszonych w STM w Nowym Sączu .Przeglad dnia 20 V 2017 odbył się w Limanowej.SOM z Tymbarku wystawiło 3 małych utalentowanych dzieci ,Hanna Pazdan l 4/ucz kl mgrJana Rosiek,Piotr Danel l 5 i Wojtus Malarz l 6 uczniowie p. mgrPauliny Nuzia Właśnie wszystkie dzieci Hania i Piotr i Wojtuś otrzymali WYRÓŻNIENIA Gratulujemy rodzicom ,uczniom i nauczycielom.

65/Koncerty dla szkół 24 V 2017 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im J Pawła II Piekiełko
O godz 10 wystąpiła Orkiestra Szkolna ,A Rusin ,wiolonczela;duet B Mysz i W Toporkiewicz fort ; K Rząsa fort A Natonek skrzypce ,B Biskup trąbka ,Z Kęska klarnet,duet N Kościelniak i I Drabik,klarnet saksofon,
Septet sforzato M Majeran K Sasuła E Rząsa ,D Kuchta, M Kedroń akomp R Rosiek ;duet D Kuchta E Rząsa skrzypce;Xylofon W Fiejtek . Był to Koncert Edukacyjny

66/ EGZAMINY PROMOCYJNE i UCZNIÓW KONCZĄCYCH SZKOŁE
od 26 maj do 5 czerca
Egzaminy w naszej szkole są otwarte dla rodziców i uczniów ..Każy może słuchać prezentacji.

67/27 V 2017 Koncert Szkolny z okazji Dnia Matki,Dnia Dziecka i nadanie przez Zarząd Główny w Warszawie ZŁOTEJ ODZNAKI STO P JACKOWI PYRĆ Odznakę nadała W-ce Prezes STO w Warszawie dr Wanda Okońska -Walkowicz..
W Koncercie udział wzięły Chór, Orkiestra Duża,Orkiestra Mała ,Zespoły instr Dętych, Zespoły Smyczkowe ,Duety i Soliści -ujmując 1 słowem cała społeczność szkolna
Po Koncercie RRodz zorganizowała Wielkie Grillowanie dla wszystkich uczestników i gości .

68/.28 V 2017 ogłoszenie wyników Plebiscytu o Nagrodę Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa ,,Sądeczanin,,w kat Instytucja Septet naszej szkoły który wygrał konkurs Talenty Sądecczyzny wystąpił na Błoniach w Starym Sączu na V Zjeżdzie Sądeczan.w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im Jana Pawła II w Starym Sączu które rozpoczęło się Mszą Święta o godz 10/00 odprawioną przy Ołtarzu Papieskim na Starosądeckich Błoniach.

69/Koncert uczniów Szk Muz w Szkole Podst i Gimnazjum w Starej Wsi Wola Gmina Limanowa godz 10 -wystąpili Orkiestra,;i M.Kedron wiolonczela, Duet N Kokoszzka-J Sporek,Brajan Mysza trąbka W Fiejtek Xylofon Duet Zuzia Górka -Martyna Kedron , Septet M Majeran J Sporek D Kuchta E Rząsa Mg Pajdzik, K Sasuła M Kedroń
Trio A Trzupek I Pajdzik i K Rokosz,Maxymilian Puchała akordeon, Wojciech Wiewiórka i Bartek Dziadon klarnet, ,Piotr Pajdzik saxofon Koncert Edukacyjny dla szkół Dyrekcja i Grono Pedagogiczne a także uczniowie bardzo życzliwie przyjęli nasz występ -zostaliśmy zaproszeni na obiad i otrzymaliśmy podziękowania dla szkoły . Dziękujemy R Rodz Szkoły w Starej Wsi a także naszej Rrodz za pomoc w organizacji Koncertu .Serdecznie dziękujemyvp R rosiek za akompaniament i P J Rosiek za pomoc w grupie instr dętych.

70/ 2czerwca 2017 godz 10 KONCERT dla Szkół Podstawowych Gminy Tymbark i wszystkich 3 Przedszkoli które działają w Gminie.Sala na 250 miejsc była wypełniona po brzegi. Koncert Edukacyjny,Dzieci bardzo dobrze odbierały występy swoich kolegów i kolezanek.na koncercie wystąpiła ,,Mała Orkiestra,,solo zagraliKaim Marcin i Wojciech Malarz flety proste,Franczak Krzysztof i Andrzej Piaskowy -klarnet, Emilia i Jakub Śmiech -duet skrzypce-fortepian,Szymon Wozniaki,Joanna Trzópek -fortepian,Palacz Piotr akordeon,Florek Magdalena -wiolonczela, Zuzanna Stasko skrzypce,,Kamil Mrózek -wibrafon,Gaura Rafał trąbka,Diana Palacz,Natalia Keska,Ewelina Ślazyk,Karolina Trzópek flety poprzeczne,I grupa taneczna z tańcem,,Mandiga,,i nauczyciel Perkusji SPSM I st w Tymbarku Kamil Wróblewski solo na MARIMBIE,,Uczniów przygotowali;;Beata Duda,K Wróblewski,Karol Sowa ,Alina Melnik,Monika Płachta,Paweł Janczy,Jakub Bańdur,Paulina Nuzia,Magdalena Kindlik,,Piotr Pasek i H Waszkiewicz-Rosiek Akompaniowała wszystkim solistom Pani Maria Guzik.

71/ 8-10 czerwca 2017 w Skawinie odbył się w ramach Skawinskich Konkursów Muzycznych Konkurs instrumentalistów ,,MOJA MUZYKA jest we MNIE ,,
Jury pod przewodnictwem M Kolaski w dniu 8 VI w kat akordeony po przesłuchaniu 38 akordeonistów II nagrodę przyznało Pawłowi Janowi Pajdzik z kl akordeonu naucz Pawła Janczego SPSM I st w Tymbarku.W grupie d,etej wystąplili Brajan Mysza i Rafał Gaura ,a 10 VI w grupie skrzypiec gdzie przesłuchano 85 skrzypków wystąpiły Emilia Śmiech, Gabriela Lupa WYRÓZNIENIE i Anna Melania Trzupek WYRÓŻNIENIE obie przygotowane przez H Waszkiewicz-Rosiek Bravoiiiii

72/9-12 czerwca 2017 LONDYN Uczennice naszej Szkoły Piano Trio wystąpiły na zaproszenie CENTER for Young Musicians a division of Guildhall School w EMMA CONS HALL i wykonały Fr Bridge Miniatures op1nr1 ,W.Soltan Elegia i na bis Walc UpadekM Czerniewicz przyg H Waszkiewicz Rosiek i solistka Fortepian Natalia Kokoszka przyg przez J Miszke wykonała 1/ Mazurek op17 nr 4 i Valse op 64 nr1 Fr Chopin
11 czerwca 2017 Trio Piano i solo N kokoszka zagrały Summer Concert for Young Musicians and Totours ,,Verandino Event w St Mary-at-Hall Church gdzie wykonały C Bohm from ,,SiX Trios faciles,, i M Czerniewicz Valse
Odnosły wielki sukces Gratulacje dla rodziców Godnie reprzentowały Gmine Tymbark ,Szkołe i swoich nauczycieli .
koniec Roku 24 04 2017

14-16 07 2017 DNI TYMBARKU
14 07 2017 godz 18 Uczniowie Szkoły muzycznej w Tymbarku wzieli rownież udzial w tych Gminnych uroczystościach które rozpoczęły sie w Bibliotece Publicznej w Tymbarku otwarciem wystawy tymbarskich artystów Septet i Trio SPSM I st w Tymbarku zagrały z tej okazji ;
1/Sinfonia nr 6 cz I Giuseppe Torelli
2/Clocharderie-Martina Klaschka
3/ Rondo z six trios faciles -op 352 nr1 -Carl Bohm
4/ Walc Upadek-Marek Czerniewicz
5/Hallelujah-Leonard Cohen
6/Tbiliso-Aram Babadżanian
7/Oczarowanie-F.Domenico Marchetti
Zespół zagral w składzie; Michał Majeran,Magdalena Pajdzik,Emilia Rząsa ,Dominika Kuchta -skrzypce,Jakub Sporek ,Natalia Kokoszka -fortepian i Martyna Kędron i Klaudia Sasuła -wiolonczele.
Goście którzy przybyli na Koncert i Wernisaz m.in J puchała Starosta limanowski,Wójt Gminy Tymbark -Paweł Ptaszek,Przewodnicząca RG -Zofia Jeż ,radni Gminy, zaprzyjażnine miasta zza granicy i mieszkańcy gminy nie szczędzili braw i ciepłych słow pid adresem mlodych artystów.
Dziękujemy
Teraz mamy wakacje lato,lato lato czeka razem z latem czeka rzeka ,razem z rzekączeka las ,lato ,lato jak sięmasz?,,,,,,,,,