Rok 2015/2016

1/Dnia 01.09 2015 godz 18 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego -spotkanie  z  UCZNIAMI ,RODZICAMI I NAUCZYCIELAMI

2/Ogólnoszkolna debata uczniów dotycząca Ogólnopolskiego Konkursu ,,Dobre wychowanie,,23.092015 do którego to przystąpili uczniowie naszej szkoły.Konkurs zakonczy sie w maju 2016 r Z niecierpiwoscią będziemy oczekiwać na wyniki.

303.10.2015 godz 16 Teatr Groteska Kraków -wyjazd uczniów wraz z rodzicami  i opiekunami na Przedstawienie,,Dwa Michały,, w wycieczce wzięlo udział 50 uczniów i 5 opiekunów.

4/04 .10.2015 Szkoła Muzyczna była współorganizatorem /sponsorem/ Koncertu Charytatywnegozorganizowanego przez Bibliotekę Publiczna w Tymbarku dla Marcina Sporek /Koncert mógł się odbyć poniewaz szkoła nie pobrała pieniędzy za wynajem sali, grzanie gazem ,prąd ,wodę i ścieki jak też wywóz śmieci /Cieszymy się że mogliśmy tym dołożyć Cegiełkę od Szkoły Muzycznej w Tymbarku

5/14.10 2015 Dzień Komisji Edukacji Narodowej– Gminne Uroczystości -Biblioteka Publiczna w Tymbarku,którą to uroczystość swoją prezentacją muzyczną uświetnili nasi uczniowie -wykonując utwory muzyki filmowej,muzyki krajów europejskich i reszty świata. W tym uroczystym dniu zagrali ;Emilia Rząsa i Dominika Kuchta -duet skrzypcowy, Trio z fortepianem;Jakub Sporek.Kinga Gocal -saksofon,Emilia Grochmal-klarnet ;Zespól klarnetowy ;;Krzysztof Atłas,Stanisław Hohoł,Patryk Sporek,Emilia Grochmal,Piotr Kordeczka i Trio ;Maciej Uchacz-akordeon,Jakub Sporek fortepian i Michał Majeran -skrzypce.

6.Dnia 11 XI 2015 godz 16/30 KONCERT z OKAZJI 97 rocznicy NIEPODLEGŁOŚCI Aula szkoły zobacz zdjęcia na Portalu szkoły www.szkola-muzyczna .org

Na koncercie zostały też rozdane nagrody dla uczniów

1/ Stypendia STO-wskie Talenty przyznane przez Zarząd Głowny STO Warszawa

Klaudia Sasuła

Martyna Kędroń

Natalia Kokoszka

Michał Majeran

Jakub Sporek

Maciej Uchacz

2/ Zwycięzcy Konkursu Karta Dobrego Wychowania

Joanna Trzópek

Emilia i Jakub Śmiech

Gabriela Czernek

Emilia Krzyściak

Kęska Filip

Kęska NIcholas

3/Mistrz Savoi,r Vivre

Klaudia Sasuła

 

7. Dnia 12 XI 2015 Dobczyce Ogólnoposki Konkurs Zespołów Rytmicznych Szkoła nasza otrzymała III nagrodę W Konkursie wzięli udział uczniowie od morza po góry z całej Polski . Prowadzącą nasz zespół Tymbark Dance przygotowała P mgr Magdalena Koindlik GRATULACJE!!!!W pokazie tym wzięły udział dzieci kl II Jowita Krzyściak,Alicja Górka, Amadeusz Trojanowski, Aleksandr Matras, Wiktoria Grzegorzek, Gabriela Lupa, Jan Rusek, Klara Rokosz,Zuzanna Staśko,Katarzyna Rząsa, Emilia Krzyściak.Dziękujemy rodzicom za pomoci składamy im również GRATULACJE.

 

8.Dnia 14 XI 2015  odbył się Ogolnopolski Festiwał Muzykowania Rodzinnego w Dobczycachgdzie naszą Szkołe reprezentowaly dzieci z rodziny Pajdzik; Izabela, Paweł i Magda a także rodzina Fiejtek; Wiktoria i Grzegorz .Nie był to Konkurs tylko Festiwal  który nie miał zalożeń konkurencji lecz pokazu rodzin grających Zgłosilo się 16 rodzin Wszyscy dostałi upominki ,mogli porównać grę swoich kolegów i dorosłych rodzin muzykujących.

 

9.VIII Ogolnopolski Konkurs Duetów smyczkowych Kętrzyn 14.11 2015 z obsadą Kallinigradu/Rosja/uczennice klasy skrzypiec prof Haliny Waszkiewicz-Rosiek Rząsa Emilia i Dominika Kuchta otrzymały III nagrodę.akompaniament Robert Rosiek Dziękujemy akompaniatorowi i rodzicom,

 

10Dnia 27 XI 2015 w Filharmonii Częstochowskiej wręczono MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ naszemu byłemu nauczycielowi Robertowi Rosiek za szczegolny wklad w pracę edukacyjną i wychowawczą Gratulujemy P Robert Rosiek wspólpracowal z nami przez 20 lat

 

11. 3oXI 2015 STO ma 30 lat W związku z Jubileuszem w szkole naszej były życzenia, wpisy przy STOLIKU STO, w niedługim czasie zamieścimy życzenia jakie otrzymalo SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OSWIATOWE Koło nr 99 ktróe jest STOWARZYSZENIEM PROWADZĄCYM SPOŁECZNĄ PUBLICZNA SZKOŁĘ MUZYCZNĄ Ist w TYMBARKU .BEZ NIEGO NIE ISTNIAŁA BY SZKOŁA -proszę pamiętać ŻYCZYMY P PREZES I WILCZEK_SOWA ZDROWIA i ABY w DALSZYM ciągu SŁUŻYŁA NAM JAK I INNI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA -SWOJĄPOMOCĄ I RADĄ –wdzięczni uczniowie ,rodzice ,pracownicy szkoły .DZIĘKUJEMY także ZARZADOWI GŁÓWNEMU za pieczę przez te wszystkie lata .

 

12. Polsko Niemiecki Konkurs im G Ph Telemana Żary4-6 XII 2015 W konkursie wzięlo udział 26 zespołów z całej Polski i Niemiec Wyróżnienie II st otrzymało ,Quatro Cello .,, opiekunem wiolonczelistak je P Monika Płachta Quatro grało w skladzie Klaudia Sasuła Martyna Kędroń Klaudia Zapalska i Zuzanna Górka Gratulujemy i dziękujemy rodzicom za pomoc

 

13.Ogólnopolski  Konkurs Instrumentalistów 5-6 XII Kraków W tym konkursie wzięło udział 70 uczestników w kat zespołów i solistów /różne instr/ Konkurs jest przeznaczony dla dzieci DO lat 13 i II gr od 14-19 lat W I kat w grupie Zespoly kameralne Duet Emilia Rząsa i Dominika Kuchta ucz prof H Waszkiewicz-Rosiek otrzymały WYRÓZNIENIE Tym to wiekszy  sukces ze w tej kat nie przyznano żadnych miejsc i wyróżnień oprócz Duetu z Tymbarku .Gratulacje dla rodziców i nauczyciela .

 

14. Informujemy wszystkich rodziców i uczniów że nasza szkolaw ramach Rządowego Programu 2014-2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szkola ,,otrzymala z MEN Certyfikat,,Chronimy Dzieci,, jest  to wielkimWYRÓZNIENIEM dla nas nauczycieli ,opiekunów i pracowników niepedagogicznych szkoły .

 

15.15 XII 2015 Kalwaria Zebrzydowska I Konkurs Młodych Talentów -z naszej szkoly wystąpiły 4 uczennice Anna Trzupek kl III Gabriela Lupa kl II Ilona Hojda kl I dz i Martyna Kędroń  kl III Md .Z radością zawiadamiamy że Martyna Kęgroń otrzymała III nagrodę a Ilona Hojda wyróżnienie obie uczennice przygotowała P Monika Płachta -wiolonczela Gratulujemy rodzicom nauczycielowi a nade wszystko akompaniatorowi p R Rosiek ktory pomagał naszym uczniom .

16.16 grudnia 2015 Wigilia Szkolna wraz z uczniami,nauczycielami i rodzicami-na której poczuliśmy przedsmak Świąt Dziękujemy

17.9 stycznia 2016 r Koncert Noworoczny – wspólne śpiewanie kolęd ,wspomnienia ,życzenia .Sala była wypelniona Uczniowie spisali się na MEDAL a wystąpili soliści, duety .tria i większe zespoly

 

o godz 16 rozpoczął się Bal Noworoczny ,który prowadzily 4 animatorki ,prowadząc konkursy ,zabawy ruchowe,malowanie twarzy,modelowanie balonów oczywiście przy wspaniałej muzyce która zadowoliła gusta dzieci ,mlodzieży i rodziców Dziękujemy rodzicom

18.11 -12 stycznia 2016 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Trzciana -udział więły 2 uczennice Julia Nowosielska z kl fort Aliny Melnik i Natalia Kokoszka z kl fort Joanny Miszke Gratulujemy występu

19.12 stycznia 2016 godz 15/30 Koncert Uczniow SPSM w Tymbarku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczyrzycu -Koncert i wspolne śpiewanie kolęd ,życzenia noworoczne w wyk Zespołow ;Tria Fort  w skladzie ;Klaudia Sasuła, Natalia kokoszka Dominika Kuchta, ; Tria Mieszanego;Maciej Uchacz,Michał Majeran,Jakub Sporek.Tria Fletowego ;Julia Grzyb, Emilia Gocal, Kinga Pasionek, Tria Saksofonowego;Izabela Drabik,Piotr Pajdzik i Kinga Gocal, Kwartety skrzypcowego; Emilia Rząsa ,Magdalena Pajdzik,Dominika Kuchta i Wiktoria Grzyb, Kwartetu Wiolonczelowego;Martyna Kędroń, Zuzanna Górka, Klaudia Sasuła i Klaudia Zapalska,;i Septetu fortepianowego; Od pensjonariszy tego Ośrodka otrzymaliśmy zyczenia ,wiersze które napisali dla nas na to spotkanie i Drzeworyty które sami wykonali ręcznie. Udział w Koncercie i spotkanie z podopiecznymi Ośrodka był dla uczniów lekcją rownież wychowawczą Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji i opiekę nad uczniami.

2015-17  stycznia 2016 MIędzynarodowy Konkurs Pianistyczny Zgorzelec Goerlitz. W kategorii Zespołów Trio Fort w skladzie Natalia Kokoszka z kl fort J Miszke ,Dominika Kuchta z kl skrzypiec prof H Waszkiewicz-Rosiek i Klaudia Sasuła z klasy wiolonczeli Moniki Płachta OTRZYMAŁY WYRÓŻNIENIEKonkurs bardzo trudny poniewaz nie ma podziału na grupy wiekowe uczniów w kat zespołów; wiek od 10 do lat 19 . Dziękujemy Rodzicom za pomoc i organiazcję dojazdu ,opiekę i za wszystko .

TAKIM MIŁYM AKCENTEM   ZAKOŃCZYLIŚMY I SEMESTR

21.25 01 2016  Otrzymaliśmy Certyfikat ,,Szkoła Przyjazna Rodzinie,, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni że jesteśmy wsparciem dla rodziców.Miło nam że II semestr zaczniemy takim wspaniałym prezentem.

22.16 stycznia 2016 KRAKÓW- KONCERT NOWOROCZNY ,,CANADIAN BRASS , SALA KONGRESOWA godz 18  Dzisiaj uczniowie mogą zobaczyć jak grają i śpiewają  profesjonalne zespoły ,Dobra lekcja pogladowa  -jak robić lepiej i jak to robia inni.?

23.18-31 stycznia 2016 idziemy na zasłużony wypoczynek ,FERIE aby nowy semestr trudny bo krótki zaczą ć z nową energią -przed nami Konkurs w naszej szkole,przesłuchania CEA koncerty ,konkursy indywidualne i inne.

24. dnia 07 02 2016 nasz II semestr rozpoczęliśmy Recitalem naucz Marca Seita fortepian ktory wraz z wiolonczelistą niemiecko -polskiego pochodzenia Łukaszem Lukasem wykonali III Sonate  van Beethovena ,III soate B Martinu i Wariacje B Martinu na tematy słowackich melodii ludowych Na koncert przybyli rodzice, uczniwie szkoły jak też wczsowicze przebywający w Tymbarku na feriach zimowych  sala wypełnina była 100 osobową publicznościa.

25.dnia 11.02 2016 godz 18/30 Audycja Muzyczna zespołów kameralnych, 7 -tet,trio fort ,kwartet wiolonczelowy ,duet fortepianowy i kwartet skrzypcowy  i Recital gitarowy naszej absolwentki Beaty Atłas /obecnie ucz POSM II st we Wrocławiu w kl prof Zielińskiego /

26.Ogromny sukces naszej absolwentki Anny Toporkiewicz ktora  otrzymała STYPENDIUM MKIDZN w kwocie 50.000zl Wniosek o stypendium należalo zglosic za lata 2004-2015 Od 2014/15  Ania jest uczennicą POSM II st KLASY Talentów w ŁODZI w kl prof Króla W sobote 13 II 2016  przyszła do szkoły w Tymbarku z podziękowaniem ,,wszystko się tu zaczęlo i chce bardzo podziękowac wszystkim którzy przyczynili sie do jej sukcesu ,bo ta szkoła dała jej wiele możliwości pokazywania sie w Polsce na różnego rodzaju konkursach ,festiwalach,przesłuchaniach zarówno w grze solistycznej jak tez zespołowej,,Gratulujemy wytrwałosci i życzymy jej dalszych sukcesów

27.17 luty 2016 Przesłuchania CEA -Myślenice Duety Fortepianowe -reprezentowali naszą szkole J Sporek i N Kokoszka z kl fort J Miszke i A Melnik

2818 II 2016 Makroregionalne Przesłuchania Zespołów Instrumentów Dętych Wadowice

Szkołę naszą reprezentowały ; Trio Saksofonowe  w składzie;; Kinga Gocal,Piotr Pajdzik i Izabela Drabik;Trio Fletowe w składzie ; Emilia Gocal,Kinga Pasionek i Julia Grzyb  i Trio Klarnetowe  w składzie;; Emilia  Grochmal, Krzysztof Atłas i Patryk Sporek

Zespoły przygotowała P Sylwia Warchocka i Jan Rosiek

29. 01.03 2016Makroregionalne Przesłuchania Zespołów Smyczkowych Kraków

Nasza szkołe reprezentowali; Kwartet wiolonczelowy w składzie; Martna Kędroń,Klaudia Zapalska,Zuzanna Górka i Klaudia Sasuła ;Kwartet skrzypcowy w składzie; Wiktoria Grzyb,Dominika Kuchta, Magdalena Pajdzik i Emilia Rzasa

Trio Fortepianowe ;w składzie ;Natalia kokoszka fort;Dominika Kuchta skrzypce i Klaudia Sasuła  wiolonczela ; Septet w składzie ;Michał Majeran skrzypce, Jakub Sporek  fortepian ,Emilia Rząsa ,Magdalena Pajdzi i Dominika Kuchta  skrzypce i wiolonczele Kaudia Sasuła i Martyna Kędroń

Zespoły zostały przygotowane przez H Waszkiewicz-Rosiek. Monike Płachta Jakub Bandur,  Wszyscy nauczyciele zostali WYRÓZNIENI przez Jury powołane przez CEA Warszawa\

3016.03 2016 Konkurs Gitarowy Dobczyce

Naszą szkołe reprezentowały Klaudia Młyńska i Aleksandra Puchała z klasy gitary M.Muszyńskiego

 

31.Dnia 02.04 2016 Aula Szkoły Muzycznej godz 15/30 KONCERT PAPIESKI

Z kazji 11 rocznicy śmierci Sw jana Pawła Ii w szkol naszej odbył się Koncert na którym wspominaliśmy drogę i żyucie Papieża a zespoły które przygotowują się do I Miedzynarodowego Konkursu który ma się odbyć w ymbarku 20-23 04 storzyły oprawę muzyczna .Zespoły przygotowali naucz ;K Sowa,M Płachta,H Waszkiewicz-RosiekM Muszynski,S Warchocka ,J Rosiek

Na Koncert przybyło ok. 200 odbiorców.

32.Dnia 11.04 2016 SKIERNIAWICE

I Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rytmicznych szkól MuzycznychI st Szkoła Nasza  otrzymała WYRÓZNIENIE przyg mgr Mg Kindlik udzial wzięło 16 uczniów

33.Dnia 11-12.04 2016 Olkusz III Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny,,Młody Polski Perkusista,,

Szkołe nasza reprezentowała Wiktoria Fiejtek,Kamil Mrózek i Emilia Krzyściak i to ona  została Laureatką Konkursu w grupie I WYRÓZNIENIE naucz J.Frączek

34.Dnia 13 .04 2016 STARY SĄCZ-Powiatowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i kameralnych Szkole naszą reprezentiowaly 2 zespoly ; Modern Trio w skladzie; Maciej Uchacz,Michał Majeran i Jakub Sporek  którzy otrzymali I Miejsce a także SEPTET  w składzie;E.Rząsa ,Mg.Pajdzik,D,Kuchta. M.Majeran .M. Kędroń,K.Sasuła i J. Sporek  -Zepół otrzymał GRAND PRIX przyg H Waszkiewicz-Rosiek

35.16-17.04.2016 Warszawa Konkurs Regionalny Akordeon w muzyce Kameralnej-Laureaci Konkursu to Zespól,,Modern Trio,,J Sporek.M Uchacz i M Majeran przyg.H.WaszkiewicRosiek

36.Dnia 20-23 .04 2016 I* Międzynarodowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Kameralnych Tymbark

WYRÓŻNIENIA

1/Zespół Festiwalino-w składzie;E.Śmiech,I.Hojda,A,Natonek i W Toporkiewicz przyg H Waszkiewicz-Rosiek

2/Fleciki;J.Trzupek i K. Trzupek  przyg P.Nuzia SOM

3/ Flet prosty + nośnik Anna Kaptur przyg P Nuzia SOM

4/Flet prosty -Agata Boruta  przyg P.Nuzia  SOM

5.Flet prosty Mikołaj Kuczaj SOM przyg M.Nemtusiak

KATEGORIA A -Wyróżnienie

1/Zespół ANDANTE w składzie .I.Pajdzik,Al,Boruta,B.Krzyściak,M.Piaskowa ,E Puchała.K,Rokosz i W,Grzegorzek przyg H Waszkiewicz-Rosiek

KATEGORIA B WYRÓŻNIENIE

1/Quatro Cello w składzie; K.Sasuła,K.Zapalska,M.Kędroń,Z.Górka przyg M.Płachta

III miejsce Kwartet skrzypcowy ,,Mezzoforte,, w składzie ,E.Rząsa ,Mg Pajdzik,W.Grzyb.D Kuchta przyg H Waszkiewicz-Rosiek

II miejsce

Piano Trio w składzie;; K.Sasuła,N.Kokoszka,D.Kuchta przyg H Waszkiewicz-Rosiek

KATEGORIA C WYRÓŻNIENIE

1/Septet Sforzato przyg H Waszkiewicz-Rosiek

2/Modern Trio przyg H Waszkiewicz-Rosiek

37,Dnia 28.04 2016 TUCHÓW XIX Małopolski Konkurs Pianistyczny im J I Paderewskiego -szkołe reprezentowała Julia Nowosielska III nagroda z kl A.Melnik

38.Dnia 29-30.04 2016 DOLNY KUBIN SŁOWACJA

Międzynarodowy TALENTSFOREUROPE

1/Kwartet Wiolonczelowy ;Kl.Sasuła,Kl. Zapalska.M .Kędrońi Z Górka otrzymały 4 NAGRODĘ przyg M.Płachta

2/ Kwartet skrzypcowy ;E.Rząsa ,D,Kuchta Mg Pajdzik i W Grzyb otrzymały 4 NAGRODĘ przyg H Waszkiewicz-Rosiek

3/ .ANNA TRZUPEK -skrzypce 5 miejsce przyg H Waszkiewicz-Rosiek

39,DNIA 1.05 2016 do 6.05 2016 WYJAZD DO PARYŻA ZWIEDZANIE MIASTA I 2 DNI ZABAWY w DISNEYLANDZIE

40.Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I st w Tymbarku otrzymała tytuł,certyfikat

,,SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA,, nadany przez STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO w Warszawie

41.Dnia 9.05 2016.Młode Talenty Gorlice

Uczennica SOM Tymbark w kat I Anna Kaptur otrzymała WYRÓŻNIENIE

42.Dnia 13.05 2016 Krynica Zdrój -XXIII Malopolski Przeglad uczniów klas fortepianu szkol muz I st

Szkole nasza reprezentował Jakub Śmiech z kl fort A.Melnik i Wiktoria Toporkiewicz-z kl fort J.Miszke Gratulujemy występu

43. Dnia 14 05 2016 VI Ogólnopolskie Spotkania Młodych Wiolonczelistów EŁK

szkołę naszą reprezentowała Klaudia Sasuła z kl wiolonczeli M. Plachta akomp M.Seita Gratulujemy występu

44.Dnia 18.maja 2016 r KONCERT dla PRZEDSZKOLI TYMBARSKICH

Tego dnia mieliśmy 2 koncerty na które o godz 10/30 przyszły Przedszkole Samorządowe i Przedszkole prowadzone przez Stowarzyszenie Katolickie  jak też o godz 13 przyszly dzieci z Przedszkola ,,U cioci Agatki, Koncert miał tytuł,,Poznajemy Instrumenty,, Dzieci po wysłuchaniu Koncertu braly czynny udział w grze na tych instrumentach ,każy z nich mogl grać na fortepianie ,jumbie,werblu, ksylofonie,dzwonkach -dzieci reagowały na pytania ,trafnie odpowiadały na zadane pytania, nauczyliśmy się piosenki ,Wyszły w pole kurki 3,, jak też tekstu do znanej ,,Humoreski  A Dvoraka .Pokazaliśmy też akordeon,wiolonczelę,skrzypce ,klarnety,saksofon,flet poprzeczny i flet prosty ,a takze trąbke i gitarę.Pokazaliśmy też gre zespolową.uczniowie występowali zarówno z akompaniamentem fortepianu/Alina Melnik /jak też z pokladem z plyty CD.

Na Koncercie wystąpili;Rybka Kacper,Ilona Hojda,Emilia Śmiech,Laura Zając,Anna Natonek,Wiktoria Toporkiewicz,Gaura Rafał,Juszczak Kinga,Emilia Krzyściak,Michał Majeran,Sebastian Staśko,Magdalena Florek,Weronika Czech,Aleksandra Puchała ,Julia Maludy,Stanisław Hohoł,Ewelina Ślazyk,Piotr Kordeczka,Kinga Pasionek,Ślazyk Daniel ,Piętoń Rafał,Damian Jania.

45.Dnia 19-20 maj 2016 IX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej LEŻAJSK

szkole naszą reprezentowali; Jan Rusek z kl fort A.Melnik -Fr.Pyrć  z kl fort J.Miszke i M Kędroń z kl wiolonczeli M Płachta 2-je z nich otrzymało WYRÓZNIENIE są to Jan Rusek kl I i M Kędroń kl III

46. Dnia 20 -22 maja 2016 Chrzanów  ,,Wiosenne spotkania z muzyką Janiny Garścia,,

Szkołe reprezentowałi Gabriela Lupa skrzypce kl II przyg H Waszkiewicz-Rosiek i Mysza Brajan  fortepian kl IV przyg.A.Melnik  Gratulujemy występu.

47 Dnia 21 maja 2016 .XVI Ogólnopolski Konkurs Duetów fortepianowych JELENIA Góra

W konkursie wzięły udział zespoły z Katowic,Krakowa,Głubczyć,opola i innych miejscowości Polski Naszą szkołę reprezentowali Jakub Sporek i Natalia Kokoszka którzy otrzymali III nagrodęzaś Joanna Miszke -nauczycielka która przygotowała zespól –WYRÓŻNIENIE

48.Dnia 22 maja 2016 Kraków Ogólnopolski Konkurs ,,Bukolikowe Bajania 3,,

Udzial w tym bardzo trudnym konkursie wzięła tez nasza uczennica kl fort J Miszke-Natalia Kokoszka i w swojej kategorii otrzymała WYRÓZNIENIE

49.3 czerwca 2016 Test z przedmiotów ogólnomuzycznych przeprowadzony w całym Regionie małopolskim przez Egzaminatora zewnętrznego /zabrał testy do kontroli/Udzial w testach wzięli uczniowie klas ostatnichszk muz I st

50.Dnia1-4  czerwca 2016 Wieliczka III Ogolnopolski Konkurs Fortepianowy im M .Sikorskiej -Wojtacha,,Czerwcowe Dżwiękobranie,, w ktorym wzięli udzial uczestnicy z całej Polski od Szczecina Krakowa,Katowic itd naszą szkołe reprezentowała Natalia Kokoszka gr II która otrzymala WYRÓZNIENIE z kl fort J.Miszke Konkursowi przewodniczył prof. A. Pikul AMuz Kraków Gratulujemy

51.. Dnia 4 czerwca 2016 Niedżwiedż ,,Miedzyszkolny Konkurs kl I-III -Miniatura Instrumentalna,Na konkurs zgłosiło się bardzo dużo ok 60 uczestników .Naszą szkołe reprezentowało 10 uczniów .Jury postanowiło przyznać w kat I /klasa I /II miejsce Rząsa Katarzyna -kl fort A Melnik.Florek Magdalena -kl. wiolonczeli M Plachta,Gaura Rafał trąbka kl A Lipieńia.III miejsce Hojda Ilona z kl wiolonczeli M.Płachta i wyróżnienia Annie Natonek kl skrzypiec H Waszkiewicz-Rosiek i Łucji Podgórni kl gitary M Muszyńskiego

W kat II /kl II / Wyróżnienia otrzymaly Gabriela Lupa z kl skrzypiec H Waszkiewicz-Rosiek i Aneta Puchała z klasy skrzypiec J Bańdura.Gratulujemy nauczycielom i rodzicom

52.13 06 2016 TYMBARK aula szkoly Recitał Fortepianowy godz 17 absolwentki naszej szkoly Anny Chowaniec  która 23 06 2016 gra DYPLOM w AMUZ Łodż w kl for prof.Anny Wesołowskiej -Firlej

53. 20 06 2016 godz 17/30 WSPÓLNE GRILLOWANIE z okazji zakończenia Roku Szkolnego 2015/2016

54 22 06 2016 Uroczyste pożegnanie absolwentów ,wspólne zdjęcie , kolacja wraz z uczniami ,rodzicami i nauczycielami .nie zabraklo też p Prezes I Wilczek-Sowa i przedstawicieli obsługi Dziękujemy rodzicom Dla szkoły uczniowie zostawili prezent w postaci RADIOMAGNETOFONU ktory slużyć bedzie przyszłym adeptom sztuki muzycznej .