Wycieczka zagraniczna Estonia, Szwecja, Łotwa i Litwa