II miejsce kwartetu puzonowego

10 stycznia 2023 r.  XXXI Międzynarodowy Konkurs Internetowy ”DIGI-TALENTY ŚWIĘTA 2023”. W Konkursie wziął udział kwartet puzonowy w składzie Arkadiusz Drozd, Alex Kęska, Krystina Florek, Wojciech Malarz – zespół otrzymał II MIEJSCE, 

zespół przygotował pan Eugeniusz Maksymczuk

W konkursie wzięli udział ponad 200 uczestników z 6 różnych krajów, w tym Polski, Ukrainy, USA, Białorusi, Litwy oraz Portugalii.

Konkurs został oceniony przez  międzynarodowe jury składające się z ekspertów z różnych dziedzin artystycznych. Członkowie jury reprezentowali różne kraje (Polskę, Niemcy, Litwę, Ukrainę, Białoruś, USA), co zapewniło różnorodne spojrzenie na prezentowane występy i prace.