Zebranie rodziców klas pierwszych Szkoły Muzycznej i Ogniska Artystycznego !

          U W A G A ! ! 

29.08.2022 roku odbędzie się zebranie rodziców uczniów klas pierwszych i uczniów Ogniska Artystycznego

godz. 16:00rodzice uczniów Ogniska Artystycznego

godz. 17:00 – rodzice uczniów klas pierwszych Szkoły Muzycznej

 

Obecność obowiązkowa!