Święto STO

Przełom listopada i grudnia to czas, kiedy wiele szkół obchodzi święto STO (Społecznego Towarzystwa Oświatowego).

Upamiętnia ono dzień 30 listopada 1987 roku, kiedy został złożony wniosek o zarejestrowanie Towarzystwa.

Wspólnym elementem obchodów w tym roku są szablony z życzliwymi słowami.

Przełom w oświacie

Rok 1987 dla grupy rodziców i nauczycieli, którzy postanowili doprowadzić do zmiany polskiej oświaty, był przełomowy. Zaczęli wtedy realizować swoje marzenie – zakładanie legalnych i niezależnych szkół społecznych. Wokół tej inicjatywy powstał krąg ludzi, który dał początek Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu.

Chociaż pierwszy wniosek o zarejestrowanie STO, złożony 30 listopada 1987 r., został odrzucony, to właśnie ta data dała początek obchodom święta STO. Wtedy wszystko się zaczęło. Pierwszy wniosek otworzył drogę do dalszej walki o legalizację Towarzystwa, do składania kolejnych odwołań i wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku. Ostatecznie STO zostało zarejestrowane 29 grudnia 1988 r. Daty związane z powstaniem STO stanowią przełom w dziejach oświaty w Polsce, ponieważ po raz pierwszy system komunistyczny dopuścił do legalnego funkcjonowania niezależnych szkół. Towarzyszyło temu duże wsparcie społeczne oraz dyskusja na łamach prasy.