Bajka cz. VI – Wiolonczela i Kontrabas

 

Gra Zuzanna Żmuda, nauczyciel prowadzący uczniów klasy wiolonczeli – Paulina Zielińska

 

Gra trio wiolonczelowe w składzie Ilona Hojda, Joanna Trzupek i Amelia Rusin

 

Gra Amelia Rusin

Gra duet kontrabasowy w składzie Franciszek Pyrć i Mateusz Mazgaj, nauczyciel prowadzący – Piotr Południak