Certyfikat Chronimy Dzieci

Pragniemy poinformować że Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Tymbarku otrzymała Certyfikat „Chronimy dzieci” przyznawany w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” placówkom systemu oświaty realizującym Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.