Lista przyjętych kandydatów do Szkoły Muzycznej na rok szkolny 2024/2025

Lista przyjętych kandydatów do Szkoły Muzycznej na rok szkolny 2024/2025 została wywieszona na tablicy na głównym holu w siedzibie szkoły .

Prosimy również rodziców/opiekunów prawnych o potwierdzenie rozpoczęcia nauki w Szkole do dnia 14 sierpnia 2024 roku.

 

Szkoła otwarta w godzinach od 09:00 – 19:00