Organ prowadzący Szkołę rozdał Stypendia

Organ prowadzący Szkołę – Samodzielne Koło Terenowe nr 99 STO w Tymbarku dnia 19.06.2024 podjął uchwałę na posiedzeniu zarządu i przyznał uczniom stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne za rok szkolnym 2023/2024 (29 uczniów).

Wszyscy zgłoszeni uczniowie – otrzymali kwotę pieniężną.

Gratulujemy!