cz. VIII WIOLONCZELA

Opowiada o instrumencie Martyna Sakowska następnie gra utwór “Panie Janie”.

Kolejny utwór to “Alla Pollaca” Georga Goltermanna w wykonaniu Ameli Rusin.

Na koniec zagrała Julia Guzik utwór “Ave Maria” Michała Lorenca.