cz. VIII WIOLONCZELA

Opowiada o instrumencie Martyna Sakowska następnie gra utwór „Panie Janie”.

Kolejny utwór to „Alla Pollaca” Georga Goltermanna w wykonaniu Ameli Rusin.

Na koniec zagrała Julia Guzik utwór „Ave Maria” Michała Lorenca.