Pomagamy!

Rodzice Szkoły Muzycznej w Tymbarku na zebraniu online w dniu 21 grudnia 2020 roku postanowili z konta SKO Rady Rodziców przelać od każdej rodziny po 10 zł na leczenie i rehabilitację naszego ucznia Marcinka Sporka. 

Poniżej dowód przelewu. 

Jak co roku jako partnerzy African Music School pomagamy w powstawaniu i funkcjonowaniu Szkoły Muzycznej na terenach RPA. Z powodu pandemi nie mogliśmy zorganizować koncertu chartatywnego, więc na zebraniu Rodziców 21.12.2020 roku postanowiono z konta SKO Rady Rodziców przelać od każdej rodziny po 10 zł. 

Poniżej dowód przelewu.