Uczennice grają dla wszystkich z okazji uroczystości majowych.

EMILIA ŚMIECH gra pieśń „Chwalcie łąki umajone”

 – polska pieśń maryjna o spokojnej, uroczystej melodii. Autorem tekstu jest jezuita Karol Antoniewicz, który nadał jej tytuł Pieśń majowa. Pochodzi z lat 40. XIX wieku i śpiewana jest najczęściej w maju, miesiącu maryjnym. Tekst wychwala Maryję, wzywając, aby całość przyrody ożywionej i nieożywionej dołączyła do uwielbienia jej przez ludzi.

AMELIA RUSIN gra „BARKĘ

Pieśń religijna Barka, została napisana w 1974 roku przez księdza Stanisława Schmidta. Autor pieśni Barka inspirował się hiszpańską pieśnią autorstwa Cesáreo Gabarain, który również skomponował melodię. Pieśń Barka była ulubioną pieśnią religijną papieża Jana Pawła II. Obecnie pieśń Barka, śpiewana jest podczas uroczystości upamiętniających życie i pontyfikat papieża Jana Pawła II, dzięki któremu zyskała tak ogromną popularność wśród młodzieży.