INFORMATOR DLA RODZICÓW

INFORMATOR DLA RODZICÓW – JAK ZORGANIZOWAĆ DZIECIOM WARUNKI DO NAUKI W DOMU 

Drogi Rodzicu, na pewno wiesz jak zorganizować warunki do nauki w domu, jednak pozwól, że podamy nasze propozycje:

 • Należy zapewnić dziecku codzienny dostęp do komputera oraz Internetu. Jeśli nie ma takiej możliwości należy zgłosić to dyrektorowi szkoły. Wspólnie z dyrektorem, nauczycielem i rodzicem zostanie wypracowane rozwiązanie korzystne dla obu stron.
 • Należy zapewnić w miarę możliwości dostęp do drukarki. Niektórym osobom lepiej się pracuje przed tekstem, niż przed ekranem komputera, to już są kwestie indywidualne.
 • Dziecko powinno mieć w domu niezbędne przybory szkolne. Jeśli  nie  ma  w  domu  zestawów podręczników,   ćwiczeń,  itp.-  proszę skontaktować się z nauczycielem dziecka i dalej postępować wg jego wskazówek.
 • Wysokość pulpitu powinna być dostosowana do wzrostu, jak wysokość siedziska przy fortepianie światło powinno padać od strony lewej lub z prawej w zależności od tego czy dziecko jest prawo czy leworęczne.
 • Należy od początku przyzwyczaić dziecko do uczenia się w pewnych, stałych godzinach, w czasie gdy w domu panuje spokój i cisza.
 • Nauka w domu powinna odbywać się stale w tym samym miejscu gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty, pulpit inne potrzebne materiały.
 • Przed przystąpieniem do wykonywania zadania dziecko powinno uporządkować swoje miejsce pracy i przygotować potrzebne pomoce i przybory (aby w czasie nauki nie odrywać się niepotrzebnie od niej, nie szukać wymówek, itp.).
 • Nie należy odrywać dziecka od nauki.
 • Ważnym aspektem w rozwoju psychofizycznym jest aktywność fizyczna. W tym trudnym okresie należy umożliwić dziecku aktywność fizyczną w domu, np. ćwiczenia gimnastyczne wspólnie z domownikami, zaangażować dziecko do sprzątania.
 • Dieta dziecka powinna być w tym okresie zbilansowana, zgodna powszechnie przyjętą piramidą żywieniową.
 • W tym okresie nie wskazane jest wychodzenie na zewnątrz. Dlatego wskazanym jest wietrzenie pomieszczeń, zwłaszcza tych w których uczy się dziecko. Przy wietrzeniu mieszkania warto zwracać uwagę na aktualny poziom smogu w mieście.
 • Dziecko nie powinno się uczyć i odrabiać zadań domowych bezpośrednio po obfitym posiłku, zwłaszcza głównym tj. obiedzie, kolacji – ponieważ organizm nastawiony jest na trawienie-a nie na myślenie i wytężoną pracę umysłową.
 • Nie wskazana jest także nauka późnym wieczorem.
 • Gdy dziecko wykonuje pracę z użyciem komputera należy uczulić dziecko, aby wchodziło na strony rekomendowane przez szkołę, proponowane przez rodziców. Należy przypomnieć zasady bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni.