Rozpoczęliśmy 30-ty rok szkolny !

2 września 2019 Nasza Szkoła rozpoczęła 30-ty rok szkolny, w tym piąty jako szkoła publiczna.  W tym roku w Szkole rozpoczęło naukę 150 uczniów, w tym dzieci w cyklu sześcioletnim oraz dzieci starszych w trybie czteroletnim.

Dzięki olbrzymiej pracy dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów oraz osiąganych przez lata bardzo wysokich wyników nauczania Stowarzyszenie prowadzące szkołę otrzymało w 2014 roku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodę na przekształcenie szkoły w szkolę publiczną, co  stało się z dniem 1 stycznia 2015 roku. Dzięki temu finansowanie nauki w szkole, w tym uczniów Szkoły  mieszkających w Gminie Tymbark (którzy stanowią ok. 90% ogółu uczniów) przejęło Centrum Edukacji Artystycznej.  Posiadanie statusu szkoły publicznej  to też obowiązki i wymagania stawiane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym realizacja ramowych planów nauczania.  Obowiązkiem Szkoły jest przeprowadzenie rekrutacji uczniów kierując się wyłącznie zasadą powszechnej dostępności.  Jedynym kryterium jest pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej.