II Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów i Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Tymbarku

Fragmenty niektórych prezentacji najmłodszych solistów