Podziękowanie za wspólne odśpiewanie hymny narodowego