Stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Tymbark.

W zakończonym roku szkolnym przeprowadzono drugą edycję gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.  Celem programu jest przede wszystkim wspomaganie oraz promowanie uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce. Jest również swego rodzaju formą motywacji do osiągania jak najlepszych wyników w nauce. Projekt  jest realizowany w formie stypendiów motywacyjnych Wójta Gminy udzielanych ze środków budżetu Gminy.

Przyznawane są 3 rodzaje stypendium: za wyniki w nauce,  za osiągnięcia naukowe,  za osiągnięcia artystyczne.

Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów. Nie przyznaje się go uczniom klas podstawowych I-III.

Stypendia przydziela Komisja Stypendialna powołana przez wójta (w tym roku: Pani Małgorzata Dudziak,  Pan Krzysztof Wiśniowski i Pan Robert Nowak), na podstawie składanych wniosków przez wychowawców klas do dyrektora szkoły, który sporządza  wnioski o przyznanie stypendium.

Dzisiaj w tymbarskiej bibliotece odbyła się uroczystość wręczenia aktów przyznania stypendiów uczniom, którzy zostali zaproszeni wraz z rodzicami. Obecni tez byli nauczyciele i dyrektorzy szkół, proboszcz Parafii Podłopień Wiesław Orwat, starszy wizytator Józef Wojas, przewodnicząca RG Zofia Jeż, Skarbnik Gminy Pani Zofia Duda, radny Krzysztof Wiśniowski.

Uroczystość prowadziła Pani Dorota Wilk, która przywitała zgromadzonych. Następnie głos zabrał  Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek. W swoim wystąpieniu podkreślił duże znaczenie edukacji w życiu społecznym, w tym również życiu lokalnej społeczności zauważając, iż przyszłość zależy od wysokiego poziomu edukacji i nauki.
Wójt zagwarantował , iż edukacja jest priorytetem w działaniach gminy. Zwrócił uwagę na to, iż z punktu widzenia organizacji systemu oświaty w gminie, kryterium finansowe nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest dobro ucznia i zapewnienie dobrych warunków nauczania, stąd modernizacja budynków, udział w projektach edukacyjnych oraz wspieranie zdolnych uczniów między innymi poprzez stypendia.
Wójt gratulując uczniom, rodzicom i nauczycielom zaznaczył, iż to właśnie środowisko rodzinne kształtuje postawy sprzyjające edukacji szkolnej. Na zakończenie wójt życzył stypend Panaystom dalszych sukcesów.

Z zaproszonych gości wystąpił wizytator Józef Wojas, który szczególnie podkreślił fakt, iż mimo , że w ustawie o oświacie są przewidziane programy motywacyjne  to prawdopodobnie tylko Gmina Tymbark, z ponad 50 gmin z obszaru działania delegatury, przydziela stypendia najlepszym uczniom, i nie był to fakt incydentalnym, gdyż  uczynniono to po raz drugi. Złożył również gratulacje uczniom i rodzicom, nauczycielom i dyrektorom, życząc jednocześnie sukcesów w następnych latach edukacji.

Do gratulacji dołączyła się również Pani Zofia Jeż, która dodała, aby uczniowie nie uczyli się wyłącznie dla tych stypendiów, ale dla siebie.

W ramach programu artystycznego (pierwszej części) wystąpiły uczestniczki wakacyjnych zajęć wokalnych tj. Wiktoria Fiejtek,  Magdalena Dziadoń oraz Julia Dziadoń.

Przyszedł czas wręczenia (przez Wójta Gminy, wizytatora Pana Józefa Wojasa oraz przewodniczącą Komisji Stypendialnej Panią Małgorzatę Dudziak) aktów przyznania stypendiów.

NAGRODZENI UCZNIOWIE:

 Szkoła Podstawowa w Podłopieniu

1) Beata Kulpa – za wyniki w nauce

 Szkoła Podstawowa w Tymbarku 

1) Adrian Frączek – za wyniki w nauce

oraz jednorazowo za osiągnięcia naukowe  (laureat etapu wojewódzkiego XXII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierzy i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konferencji barskiej do powstania styczniowego – za wolność Waszą i Naszą” ).

2) Antoni Urbański  – za wyniki w nauce

3) Wojciech Urbański  – za wyniki w nauce

4) Szymon Urbański – za wyniki w nauce

5) Jakub Śmiech – za wyniki w nauce

 Szkoła Podstawowa w Zawadce 

1) Patrycja Smaga – za wyniki w nauce

2) Aleksandra Jeleńczyk – za wyniki w nauce

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku   

1) Julia Duda – za wyniki w nauce

 Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku

1) Kinga Leśniak – za wyniki w nauce

2) Mirosław Smoroński – za wyniki w nauce

3) Julia Surdziel – za wyniki w nauce

Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku

– osiągnięcia artystyczne

1) Michał Majeran – za  osiągnięcia artystyczne jednorazowo (Nagroda II w XVIII Międzynarodowym Konkursie „Moje inspiracje muzyczne” 2016/2017, dyplom z zajęcie II miejsca na XIII Festiwalu Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia, dyplom  za zdobycie III nagrody w Ogólnopolskim konkursie dla dzieci i młodzieży „zagraj na byle czym”

2) Jakub Sporek – za osiągnięcia artystyczne jednorazowo   (Nagroda II w XVIII Międzynarodowym Konkursie „Moje inspiracje muzyczne” 2016/2017, dyplom z zajęcie II miejsca na XIII Festiwalu Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia, dyplom  za zdobycie III nagrody w Ogólnopolskim konkursie dla dzieci i młodzieży „zagraj na byle czym”

– wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe:

1) Natalia Frys – za wyniki w nauce oraz jednorazowo za osiągnięcia naukowe  (laureat Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z mądrością Proroków przez życie” dla uczniów gimnazjów).

2) Agnieszka Wołowczyk – za wyniki w nauce

3) Dominika Hochoł – za wyniki w nauce

4) Kinga Bokowy – za wyniki w nauce

5) Urszula Smaga – za wyniki w nauce

6) Joanna Kordeczka – za wyniki w nauce

7) Julia Grochmal – za wyniki w nauce

8) Marcelina Banach – za wyniki w nauce

9) Sara Florek – za wyniki w nauce

10) Ewa Kumórkiewicz – za wyniki w nauce

11) Paulina Juszczak – za wyniki w nauce

12) Irmina Bubula – za wyniki w nauce

13) Bernadeta Urbańska – za wyniki w nauce

14) Justyna Zborowska – za wyniki w nauce

15) Aleksandra Bulanda – za wyniki w nauce