ROK 2018/2019

3 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Rok szkolny rozpoczęliśmy od ,,Warszawianki,, którą wykonali nasi nauczyciele Piotr Pasek i Arkadius Lipień -trąbki, Wiktor Wyszyński – perkusja i Piotr Południak -kontrabas, po tym wstępie głos zabrał Wójt Gminy Tymbark dr Paweł Ptaszek  i Prezes SKT STO nr 99 mgr inż Irena Wilczek -Sowa życząc zebranym na sali rodzicom i uczniom -wytrwałości i sukcesów, a nauczycielom zdrowia w tak ciężkiej pracy.

15 września 2018 r. – otrzymaliśmy wiadomość ,że Pani Dyrektor Halina Waszkiewicz-Rosiek została odznaczona przez Zarząd Główny STO Warszawa ZŁOTĄ ODZNAKĄ STO

27 września 2018 r. –  Warsztaty dla uczniów klasy fortepianu przeprowadzone przez P A. Kowalik _Burdzy przez Uniwersytet Muzyczny im Fr Chopina z Warszawy .W warsztatach wzięli udział również nauczyciele i rodzice uczniów

29 września 2018 r. –  Wycieczka do Fabryki ozdób w Bęble k. Krakowa – Dzieci mogły obserwować długi proces produkcji ozdób choinkowych. Zobaczyły jak powstają bombki od samego początku. Na pamiątkę pobytu, każde dziecko otrzymało własną ozdobioną przez siebie bombkę.

11pażdziernik 2018 godz 16/30 Koncert z okzazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej -uczniowie przygotowali kwiaty dla nauczycieli ,;Koncert prowadzili naucz perkusji W Wyszyński i naucz gitary D..Dwornik Na uroczystosc przyjechała również w-ce prezes Zarządu Głównego STO z Warszawy,dr Anna Okońska -Walkowicz ,która jest równiez pełnomocnikiem Przezydenta Miasta Krakowa do spraw Polityki Senioralnej, która wręczyła uroczyście p Halinie Waszkiewicz Rosiek – ZŁOTĄ ODZNAKĘ STO..Na Koncercie byli również prezes SKT nr99 Pmgr inz I Wilczek Sowa i przew RRodz P J Pyrć .Dyr szkoły wręczyła wyróżniającym sie nauczycielom Nagrody Dyrektora szkoły a rodzice zaprosili wszystkich pracowników szkoły na poczęstunek.samorząd Szkolny każdemu nauczycielowi i pracownikowi naszej szkoły wręczył Piękną Czerwoną Różę.

18 pażdziernik 2018 Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Dyrektor Szkoły rozstrzygnęła Konkurs Super Dyrektor Szkoły..Nasza P dyr H Waszkiewicz Rosiek została nominowana do tego Konkursu jak też WYRÓŻNIONA w Konkursie Super Durektor Szkoły ,gdzie odebrała dylom na GALI Ogolnopolskiej Konferencji Dyrektorów która odbyła się w Centrum Olimpijskim ,,w Warszawie .Miło było znależć sie w gronie 12 nominowanych a z tego 3 wyróżnionych i 1 Super Dyr Szkoły i 1 Super Dyr Przedszkola .Dziękuje uczniom,rodzicom i nauczycielom którzy podali moją osobę do tak przestiżowego Konkursu .

19 pażdziernik 2018 godz 14 Koncert powiatowy  dla szkół i przedszkoli ;Na Aulę szkoły przybyłó 60 dzieci którym towarzyszyło 8 opiekunek,rodzice i nauczyciele ;Koncert prowadziła H Waszkiewicz-Rosiek ,do którego uczniów przygotoali ,J RosiekJ Miszke,D Dwornik.P Janczy,P Zielinska K Sowa,J Bańdur,R Borucka O MaksymchukP Pasek i P Poludniak;; wystąpili F Bokowy,T.Rusek.E Rząsa,W Florek,R Gaura,D Nowak,K Rokosz J Baniak S Guzik a takze 2 kwartety ;J rusek,A Górka,G Lupa i J Trzupek a także; kwartet instr dętych .B Mysza, A Swewiło,A Pach,R Gaura wszystkim uczniom akomp M Guzik

19 pażdziernik 2018 godz 18/30 KONCERT z Okazji 40 rocznicy wstapienia Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową/sw Jana Pawła II i 34 rocznica śmierci błogosławionego księdza  J Popiełuszki -uprowadzonego i zamordowanego w 1984 przez SB.Na Koncercie tym  P Dyr która prowadziła ten Koncert zapoznawała publicznośc zgromadzoną w Auli Szkoły hstorię uprowadzenia i śmierciks J Popiełuszki a także  o historii życia J Pawła II; że był Papieżem uśmiechniętym Papieżem pielgrzymem, Papieżem cierpienia, Papieżem młodych i inne a każdą informację o Ojcu Sw kończono występem ucznia lub uczniów .Do koncertu tego swoich uczniów przygotowali J Rosiek,P Zielinska,H Waszkiewicz Rosiek, J Miszke-wystąpily ;2 orkiestry mała i duża, 2 zespoły Kwartet/J Rusek A Górka ,G Lupa i J Trzupek/ i Septet/D Kuchta,E Rząsa, A Tzupek,M Piaskowa, K Rokosz K Sasuła i I Pajdzik/; wsrod solistów A Trzupek ,I Hojda D Kuchta K Sasuła M SułkowskaT Rusek,-solistom akompaniowała P M Guzik.

26-28X 2018 III Międzynarodowy Konkurs Młodych Talentów ,,PolshaPrivet,, Białystok-Supraśl

Nasza szkoła wystawiła Orkiestrę ,,Vigoroso,, z repertuarem Muzyki Polskiej ,,Polska przeplatanka ,,w aranżacji Carla Strommena i ,,Freedom Finale,,w aranżacji Michaela Story -orkiestrę prowadziła Halina Waszkiewicz-Rosiek a pomagali jej w przygotowaniu wszyscy nauczyciele instrumentaliści a w szczegolnośći Jan Rosiek,Robert Rosiek i Piotr Pasek.Orkiestra otrzymała ZŁOTY DYPLOM iPUCHAR

2/ Na Festiwalu zagral też Zespół Sforzato,,w składzie Dominika Kuchta ,Anna Trzupek, Emilia Rzasa, Maria Piaskowy,Klaudia Sasuła i Izabela Pajdzik zagrały Chopin Showcase w arang J Compello i Classic Bits& Pieces arang M Story  i one również otrzymały ZŁOTY DYPLOM i PUCHAR  Dyplom Wzorowy Pedagog otrzymał naucz Robert Rosiek i Halina Waszkiewicz-Rosiek

zespół zagrał na GALI kończącej Festiwal.Dziękujemy rodzicom za pomoc

29X 2018 Warsztaty dla uczniów klasy fletu  prowadzone przez Panią Marię Peradzyńską -Filip w ramach Uniwersyteckiego Centrum Edukacyjnego przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

7 XI 2018 Warsztaty dla uczniów klarnetu prowadzone w ramach Uniwersyteckiego Centrum Edukacyjnego  przez Uniwersytet Fryderyka Chopina w Warszawie .Warsztaty prowadziła pani Dorota   Żołnacz.

9XI 2018 zgodnie z zaleceniem Minister Edukacji Narodowej wraz z radą dzieci i Młodzieży świetowaliśmy ,,o godz 11;11 -,,Dzień Niepodległej,, -Pobijmy razem ,,Rekord dla Niepodległej,,wszyscy spiewliśmy o tej godzinie HYMN NARODOWY 4 zwrotki

9XI 2018 godz 16/30 WIELKI KONCERT dla NIEPODLEGŁEJ;wzięli udział Orkiestra szkolna i chór odśpiewano i zagrano HYMN POLSKI /4 zwrotki/ wraz ze zgromadzoną na sali publicznościa , w koncercie więli równiez udział soliści ; A Trzupek. E Rząsa,;skrzypce K Sasuła ,wiolonczela M Gajda-trąbka W Toporkiewicz -gitara,M Sułkowska klarnet,D ,Jania saksofon, M ,Trybus,-skrzypce Fr,Pyrc, J Rusek, I,Smoter, J Duda-fortepiany W Grzegorzek flet ;, ,3 trąbek -K Florek, K Piaskowy, M Bielski;; M Piaskowy-altówka, W Fiejtek-śpiew,4 smyczkowy; Z Staśko. E Śmiech,K Biedrońi A Rusin; 4 trąbek; G Florek,K,Szewczyk. A Wożniak, M Gajda 7 smyczkowy; D Kuchta,E Rząsa,A Trzupek, M Piaskowy, K Rokosz, K ,Sasuła I Pajdzik;; Zespół rytmiczny wykonał intrpretację Etiudy Ges -Dur Fr Chopina- ;W Toporkiewicz,Al,Matras, I Pajdzik W Grzegorzek,M Baniak-akordeon ;Trio akordeonowe-P Pajdzik, K Rybka ,M Trybus;Koncert prowadziła Halina Waszkiewicz-Rosiek dodając w słowie mówionym znane fakty historyczne związane ze 100 leciem NIEPODLEGŁOŚCI;Do koncertu swoich uczniów przygotowali; J Kołpanowicz, J Bańdur, I Zapolska, P Zielińska, P Pasek,A Lipień J Rosiek,E Machnik,L Rizzo, J Miszke K Sowa,K Piętoń, P Dwornik,P Janczy i akompaniatorzy M Tokarenko;M Guzik i R Rosiek To był wspaniały Koncert gdzie uczniowie wraz z publicznością śpiewali Pieśni Patriotyczne , piosenki harcerskie,i biesiadne .Na zakończenie Koncertu wszyscy wykonali ROTĘ.

13 XI 2018XI Miedzynarodowy Podkarpacki Konkurs Zespołów Kameralnych  Rzeszów I miejsce dla zespołu ,,LILIPUT<< K BIedron,E Śmiech,Z Staśko, A Rusin przyg H Waszkiewicz Rosiek

17.XI 2018  godz 10;00 Tymbark Szkolenie ,,Inteligencja emocjonalna,, -prowadzenie P Emilia Lipka  Uniwersytet Fr Chopina w Warszawie

17 XI godz 10;oo wyjazd uczniów i opiekunów do Filharmonii Krakowskiej  na Koncert ;;Kolory Muzyki,,pojechało 50 uczniów i 2 nauczycieli i 3 rodziców .Koncert bardzo podobał się uczniom,Byli też w Kościele Mariackim,przeszli obok Koścoła Sw Wojciecha w Rynku Głównym pod pomnikiem A Mickiewicza az skończyło sie w McDonaldzie.dziękujemy R Rodz za pomoc i wszystkim opiekunom p M Tokarenko ,P M Płachta i rodzicom towarzyszącym uczniom.

24-25XI 2018 Jawor  XX MIedzynarodowy Przegląd Zespołów Kameralnych Szkół I ,II st i Akademii Muzycznych .Zgłosiło się 45 Zespołów m.in Brema/Niemcy/,Bruksela,Bystrzyca Kłodzka,Gródek/Ukraina/Hamburg /Niemcy/Hanover /Niemcy/Katowice,Kraków,Legnica,Łódż,Lublin,Lwów/Ukraina/ Nysa,Poznań i Tymbark.Zespoły były oceniane przez Międzynarodowe Jury pod przewodnictwem prof Mieczysława Stachury AMuz we Wrocławiu Zespół z Tymbarku zagrał w składzie; Dominika Kuchta, Anna Trzupek, Emilia Rząsa, Maria Piaskowy, Klara Rokosz,Klaudia Sasuła ,Izabela Pajdzik -otrzymał WYRÓŻNIENIE, zespół przyg Halina Waszkiewicz Rosiek

1 XII 2018 dotarła do Szkoły wiadomośc i Dyplomy dla Tria Fortepianowego /Sasuła K Kokoszka N i D Kuchta/ ktore otrzymały I Nagrodę w Konkursie GOLDEN CLASSICAL MUSIC AWARDS 2018 International Competition NEW YORK

 6 grudnia 2018 Aula Szkoły  Koncert Mikołajkowy ,,Bajka ,, Twas the Night Before Christmas,, arrange Bob Phillips  ,,Dzien przed Bożym Narodzeniem,, w wykonaniu ,zespołów smyczkowych -kwartety które wykonały ,,pastorałki Zeszedł na Ziemię,, i Gore Gwaiazda a także  przez uczniów Ogniska Artystycznego piosenka ,,Kochany Sw Mikołaju,,przyg P Nuzia a i Małą Orkiestrę ,,przyg przez H Waszkiewicz Rosiek która była rownież narratorem.Po koncercie były również słodycze dla wszystkich dzieci zarówno wykonawców jak tez słuchających.

8grudnia 2018 Aula Szkoły Koncert w wykonaniu Małej Orkiestry ,zespołów instrumentalnych i dzieci z Ogniska Artystycznego ,,Bajka -Dzień przed Bożym Narodzeniem,,dla społeczności Gminy Tymbark.

 9XII 2018 VI Polsko-Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych zespołów Kameralnych Zespół Zary-Kwintet Moderato ,,w składzie Izabela Pajdzik fort ,Dominika Kuchta ,Emilia Rzasa skrzypce ,Maria Piaskowy altówka i Klaudia Sasuła wiolonczela otrzymały I nagrode i Nagrodę Starosty Powiatu Żarskiego dla najlepszego zespołu konkursu 

17 XII g 9/45 Koncert Małej Orkiestry w Szkole Podstawowej w Tymbarku ,gdzie słuchało nas ok150 uczniów Orkiestra wykonała bajkę ,,Dzien przed Bożym Narodzeniem,, dzieci zostały bardzo ciepło przyjęte przez Grono Pedagogiczne i Dyr Szkoły .W przezencie dostały Album do Biblioteki szkolnej i słodycze .Koncert bardzo udany W przygotowaniu pomagała nam p P Nuzia i P J Rosiek a także rodzice ,którym serdecznie DZIEKUJEMY

19 XII 2018 WIGILIA SZKOLNA godz 17;00 W Auli szkoły odbyło się ostatnie przedstawienie Bajki ,,Dzień przed Bożym Narodzeniem,, w wykonaniu Małej orkiestry i uczniów Ogniska Artystycznego przyg przez P P Nuzia .Po występie P Dyr złożyła życzenia wszystkim zgromadzonym na sali uczniom ,nauczycielon, rodzicom zapoznają rówież ze zwyczajami Bożonarodzeniowymi. Po tym nastąpiło ,,łamanie się opłatkiem ,,i każdy częstował się tym co Rada Rodziców wraz z innymi chętnymi rodzicami przygotowała dla wszystkich,którzy przybyli na to spotkanie DZIĘKUJEMY.

ZYCZYMY BŁOGOSŁAWIENSTWA BOŻEGO na nadchodzace ŚWIĘTA i w NOWYM ROKU 2019

20 XII 2018 XIII Makroregionalny Festiwal Instrumentów Detych Blaszanych  Kolbuszowa .SPSM I st w Tymbarku wystawiła 2 uczniów ;Krzysztof Piaskowy z kl trąbki Piotra Paska  który otrzymał WYRÓZNIENIE II st i Pawła Wozniaka z kl rąbki Arkadiusza Lipienia ,który otrzymał III nagrodę Akompaniowała p Maria Guzik Gratulujemy uczniom,nauczcielom i rodzicom .

Fantastyczne zakończenie STAREGO ROKU 2018 

05.01.2019 Kraków -Koncert Zespolów w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ul Łanowa godz 10 ;Na Zaproszenie DPS i ZHP Choragwi Kraków zespoły z okazji Nowego Roku 2019 w składzie; ,,Liliput,, ;Zuzanna Śtaśko,Emilia Śmiech, Amelia Rusin ;Kwartet 3+1;Gabriela Lupa, Alicja Górka, Joanna Trzupek i Jan Rusek;a także Septet,Moderato,, Dominika Kuchta,Anna Trzupek,Emilia Rząsa ,Maria Piaskowy,Klara Rokosz,Klaudia Sasuła ,Izabela Pajdzik -wykonali;; Santa Lucia, Kołysanka Beethovena, Do-Si-Do,Classick$ Beats,Nina i Aria -Pergolesiego w opr Gr Bacewicz,Chopin Showcase a także kolędy polskie i pastorałki ,gdzie współnie z pensariuszami DPS ,wtórowaliśmy do śpiewania .

11.01.2019 Festiwal Młodych Instrumentalistów i Kameralistów Kraków Dom Kultury Podgórze

W Festiwalu udział wziely ; Kwartet ,,Liliput,, w składzie Karolina Biedroń-fort,Amelia Rusin -wiolonczela,Emilia Śmiech i Zuzanna Staśko-skrzypce a także jako solistka z akomp,p Marii Guzik wystąpiła Emilia Śmiech /wyniki 10 luty/Wyróznienie

12.01 2019 KONCERT NOWOROCZNY godz 14/30/charytatywny na African Music School/ W Koncercie udział biorą ;Orkiestra Młodziezowa-w jej wyk Carmen ,Polka,DO Re Mi i Marsz Radezky prowadzi orkiestre Robert Rosiek;Chór Młodzieżowy przyg i prowadzenie Kazimierz Piętoń,Chór Dzieciecy przyg i prowadzenie Paulina Nuzia,Kwartet fletowy przyg Emilia Machnik, Duet fort- Joanna Miszke,Zespół sax-klarnetowy Jan Rosiek, Duet flet -Oksana Maksymchuk;Kwartet trąbkowy -Arkadiusza Lipienia, Duet siostry Górka -Paulina Nuzia Duet Kontrabasowy -Południak,Zespół gitarowy D Dwornik,Kwartety smyczkowe i septet H Waszkiewicz Rosiek,Trio smyczkowe Renata Borucka, Rytmika kl I dz Irena Zapolska 

Po Koncercie ZABAWA NOWOROCZNA _PRZEBIERAŃCÓW -Animacje Ta DOROTKA,,

30 stycznia 2019 ZEBRANIE RODZICÓW -inf dotyczące egz technicznych,konkursów, zmiany rozkładu zajęć w II semestrze,wyjazdu na Festiwal Orkiestr do Londynu i inne ważne inf.

30 stycznia 2019 SZKOŁA Otrzymała DYPLOM z MEN ,DLA NIEPODLEGŁEJ,, za wspólne odśpiewanie HYMNU w dniu 11 XI 2019 o godz 11;11 

10 II 2019 XXV Festiwal Młodych Instrumentalistów i Kameralistów 10-12 I Dom Kultury Podgórze Kraków -Emilia Śmiech otrzymała WYRÓŻNIENIE akom P M Guzik Gratulujemy

8-10 luty 2019 Sucha Beskidzka III Ogólnopolski  Konkurs ,,Młodzi Artysci na Zamku w Suchej Beskidzkiej,,  -SPSM I st w Tymbarku reprezentowały ;Julia Guzik ,Ilona Hojda i Klaudia Sasuła z Klasy Wiolonczeli mgr P Zielińskiej i Dominika Kuchta z kl skrzypiec H Waszkiewicz Rosiek akompaniowali p M guzik i P R Rosiek Nagrody otrzymały I Dominika Kuchta i II Klaudia Sasuła GRATULACJE.Nagrodę za WYRÓŻNIAJĄCY akompaniament otrzymał P Rpbert Rosiek a Dyplom za wyrozniające przygotowanie uczniów Halina Waszkiewicz Rosiek

16luty 2019 KRAKÓW Wycieczka uczniów do Filharmonii Krakowskiej na Koncert Walentynkowy-pojechali uczniowie z małej i dużej orkiestry .Koncert prowadził dyr Opery Warszawskiej Sławek Wróblewski w programie ;Tubista Constantin Hartwig koncert  z orkiestrą R.V Williams ,Karol Radziwonowicz  fort z orkiestrąG Gerswin,,Błekitna Rapsodia,, ,utwory Aarona  Coplanda 4 epizody  z baletu ,, Rodeo,, ,West Side Story Suita L.Bernsteina. Koncert sie bardzo podobał uczniom ,rodzicom i nauczycielom. Uczniowie grający w orkiestrze szkolnej zobaczyli pełny skład filharmonii ,poznali brzmienie nowych nieznanych im,,na żywo,, instrumentów min.harfa,czelesta, tuba,dzwony i inne instrumenty perkusyjne .Bardzo dobry koncert i wspaniała lekcja dla uczniów Dziękujemy Radzie Rodziców za piękny prezent.

20 luty 2019 Szkolenie  dla SPSM I stw Tymbarku ,,1 pomoc,,Tymbark

23 luty Łososina Dolna -Centrym Kutury i Promocji Gminy -Konkurs TALENT START -w kat instrumentalista starszy nasza ucz z kl fletu O Maksymchuk KINGA PASIONEK otrzymała I nagrodę Gratulujemy uczennicy,rodzicom i nauczycielce

1.03-8.03.2019Sala Kominkowa SPSMI st w Tymbarku Egzaminty techniczne – obowiązkowe Gamy dur-moll ,trójdzwieki,pasaże tercje seksty, oktawy i inne interwały w zależności od klasy do której uczęszcza uczeń-dotyczy to wszystkich instrumentów głównych i 1 etiuda -program należy wykonać z pamięci,poza tym każdy uczeń otrzyma fragment utworu do przeczytania a,vista.Zyczymy powodzenia Egzamin otwarty dla rodziców i miłośników muzyki.

06.03 2019 godz 15/30 Aula SPSM I st w Tymbarku-Recital fortepianowy pianistki Marii Wichajewej Solistki Narodowej Filharmonii Ukrainy – po recitalu -warsztaty dla uczniów.

09.03.2019 Aula SPSM I st w Tymbarku Koncert z okazji Dnia Kobiet-w którym wzięli udział ;Duet Fortepianowy-Izabela Pajdzik i Wiktoria Toporkiewicz-przyg M Tokarenko;Duet fletowy-Maria Smoronska i Natalia Gawron-przyg O.Maksymchuk ; Trio akordeonowe-Kacper Rybka ,Marcelin Trybus i Paweł Pajdzik przyg P.Janczy ; Kwartet Fort–Gabriela Lupa,Alicja Górka-skrzypce,Joanna Trzópek -wiolonczela i Julia Kuchta Fort przyg  J Kołpanowicz;Kwartet fort-Zuzanna Staśko i Emilia-Śmiech skrzypce,Amelia Rusin wiolonczela i Karolina Biedroń fort,-przyg H Waszkiewicz-Rosiek;Kwartet fort -dęty;Brajan Mysza fort, Adrian Sobczak i Jakub Gaura  klarnet i Xuebin Wu- saksofon ;przyg J Rosiek ;Prowadzenie Halina Waszkiewicz Rosiek

12.03 2019 I Orawski Konkurs Kameralny-Jabłonka Na Konkurs pojechało ,,Trio akordeonowe,Paweł Pajdzik Kacper Rybka i Marcelin Trybus przyg P Janczyktóre otrzymało I nagrode,Duet fortepianowy ;Wiktoria Toporkiewicz -Izabela Pajdzik przyg M.Tokarenko które otrzymało również I nagrodę w kat duety ; Duet fletowy Maria Smorońska ,Natalia Gawron przyg O Maksymchuk, Kwartet Krasnale-Gabriela Lupa, Alicja Górka,Joanna Trzópek i Julia Kuchta przyg H Waszkiewicz Rosiek i J Kołpanowicz,który otrzymał III nagrodę Kwaret fort instrumentów dętych-R Gaura klarnet,,Adrian Sobczakklarnet,Xuebin Wu saksofon i Brajan Mysza fortepian -przyg J Rosiek,Gratulujemy wszystkim wykonawcom ,nauczycielom przygotowujących uczniów,rodzicom i R Rodz za pomoc w organizacji przewozu uczniów.

17 marca Wrocław Konkurs Zespołow Kameralnych Szk Muz i i II st Naszą szkołe reprezentował Kwartet Liliput ,,w skladzie Z Stasko,E Śmiech skrzypce,A Rusin wiolonczela i K Biedroń -fort 

05-06 04 2019 Częstochowa I Jasnogórski Konkurs skrzypcowy WYRÓZNIENIE otrzymała Zuzanna STAŚKO z kl skrzypiec Jakuba Bańdura akom Maryna Tokarenko w Konkursie brała udział A Trzupek która grała 5 04 2019 na Apelu Jasnogórskim godz 21 przy Obrazie M B Czestochowskiej na Jasnej Górze

08.04 2019 Będzin VIII-Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Szkół Muzycznych I st pod patronatem CEA w Warszawie Wystąpiła Orkiestra Szkolna pod dyr Roberta Rosiek; ktora wykonała;V A Mozart arr.R Meyer -Abduction from the Seraglio,,J Strauus -Polka,,Thunder and Lighting arr R Meyer, DO RE MI R Rodriges arr P Lavender i Polska Przeplatanę arr.C .Strommena ORKIESTRA dostała II nagrodę a Nagrodę Prezydenta Miasta Będzina  otrzymała EMILIA Rząsa dla wyróżniającego muzyka Orkiestry SPSM I st w Tymbarku.Gratulujemy wszystkim członkom orkiestry a w szczególności ich rodzicom za pomoc w organizacji prób.a nauczycielom instr w przygotowaniu partii poszczególnych uczniów członków orkiestry.Razem wykonaliśmy wspaniałą pracę.

29.04 -30.04 2019 XXIV Powiatowy KonkursMłodych Muzyków Instrumentalistów -Stary Sącz Wyniki Anna Trzupek skrzypce kat III  I miejsce naucz H Waszkiewicz-Rosiek akomp Robert Rosiek

Karolina Trzópek flet I miejsce naucz E.Machnik akomp M Guzik 

Natalia Gawron flet II miejsce,Maria Smoronska -III miejsce;Filip Bokowy Kinga Pasionek Wyróżnienie wszyscy uczniowie P O.Maksymchuk akomp Maria Guzik. Gratulujemy wszystkim uczniom ,ich rodzicom ,którym dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu dojazdu na Festiwal a także nauczycielom i akompaniatorom.

5.05 2019 Koncert poświęcony 200 rocznicy Stanisława Moniuszki godz 14;00 Wystąpilili soilści Zespól smyczkowy z Koncertem fortepianowym J S Bacha f moll solisci;,Piotr Danel,Jan Rusek i Franciszek  Pyc;,Dominika Kuchta skrzypce-Koncert e-moll cz I F Mendellsohn, Klara Rokosz -wiolonczela,-Koncert D dur Noelc, Klaudia Sasuła -wiolonczela Koncert C dur J Haydna akomp R Rosiek;Duet fort Iza Pajdzik i Wiktoria Toporkiewicz Polonez A dur Fr Chopin; chór młodzieżowy prowadzony przez K Piętonia, ;Pieśń Filaretów ,Cześć Polskiej Ziemi cześć ;Ach jak przyjemnie; i Chór dziecięcy prowadzony przez P Nuzia -Witajcie w naszej bajce  sł J Brzechwa i Do-re mi-fa Slowo o St Moniuszce H Waszkiewicz-Rosiek

po Koncercie uczniowie pojechali wraz z nauczycielami i rodzicami do Opery Krakowskiej na operę ,,Straszny,, Dwór St Moniuszki

Ten dzień urodzin- Ojca opery narodowej uczcilismy w szczególny sposób.

11 05 2019-17 maj 2019 Aula SPSMI St w Tymbarku Egzaminy promocyjne i końcowe  Życzymy powodzenia wszystkie egzaminy są otwarte dla rodziców,

klasy skrzypiec i altówki;wiolonczeli;Perkusji,Fletu,akordeonu;trąbki;Fortepianu głownego;fort dodatkowych i instr dodatkowych;kontrabasu;klarnetu i saxofonu

14 maj 2019 Powiatowy Festiwal Tańca Nowoczesnego Łacko  przyg Mg Kindlik; I Pajdzik, Al Matras, E Rząsa, K Rzasa B Krzyściak, W Toporkiewicz K Trzópek

16 maj 2019 Egzaminy koncowe kl IV/4 i VI/6 otwarte dla publicznosci akom M Guzik M Tokarenko i R Rosiek

17 maj 2019 Koncert uczniów Szk Muz w Szkole Podstawowej w Tymbarku prowadzenie J Kołpanowicz i W.Wyszyński wystąpili solisci i zespoły

20.05 2019 Stary Sacz Festiwal Zespołów kameralnych , Instrumentalnych i Wokalno -instrumentanych ;wystąpili w tym Festiwalu nasi uczniowie ; Duet Fletowy-M Smorońska i NaGawron przyg O Maksymchuk,Kwartet ,Diminuendo;A Górka,G Lupa,J Kuchta i J Trzópek ,,-przyg J Kołpanowicz Duet Forteianowy I Pajdzik i W Toporkiewicz-II Miejsce przyg  Tokarenko; Duet wiolonczelowy-A Rusin i I Hojda przyg H Waszkiewicz Rosiek i P Zielińskas; Trio BAXT J Gaura, D, Sobczak i XueBin Wu -III nagroda przyg J Rosiek; Septet ,,Sforzato,, przyg H Waszkiewicz Rosiek -II nagroda ktore zagrały w składzie-D Kuchta,A Trzupek E Rzasa -skrzypce,M Piaskowy,altówka ,K Rokosz  i K Sasuła wiolonczela .Gratulacje dla uczniów, nauczycieli i rodziców .Szczególne podziękowania składamy RRodz za pomoc w organizacji wyjazdu na Konkurs.

22-26.05 2019 North Festival London  Wielka Brytania na którym wystąpiła  Orkiestra szkolna -którą poprowadził P R Rosiek .W programie ;

VA Mozart- Abduction from the  Seraglio Arang R Meyer; J Strauss -Polka ;Thunder  and Lighting arang R Meyer; DO RE MI — R Rodriges arrang P. Lavender i Polska Przeplatanka arrang C Strommenn.Orkiestra otrzymała Złoty Medal i Fantastyczną ocenę Jury- EXELENT x4. Gratulujemy uczniom ich nauczycielom,dyrygentowi,rodzicom i R Rodz w pomocy tak trudnego logistycznie wyjazdu .

27 maj 2019 DZIEN OTWARTY dla przyszłych kandydatów

28.05 2019 Starosądecki Festiwal Chórów I miejsce i nagroda specjalna dla chóru młodzieżowego Prowadzenie K.Piętoń

28-31-maj 2019 Tymbark II Międzynarodowy Konkurs Instrumentalistów i zespołów kameralnych.Zgłosiło się 169 pkt do Konkursu tj  wykonawców /270/.Jury przyznało;28.05 2018 kat I A ; III nagroda Milena Trybus i Zuzanna Pach kl J Kołpanowicz zaś WYRÓZNIENIE Zuzanna Zmuda kl H Waszkiewicz Rosiek,Julia Kulig kl  J Bańdura;,Barbara Krzyżak-kl O Maksymchuk III Nagroda Anna Sewiło kl J Rosiek Wyróznienie Wiktoria Lizak kl M Płachta kat II; Emilia śmiech I miejsce kl H Waszkiewicz Rosiek WYRÓŻNIENIE Piotr Danel kl J Miszke

Kat I B I miejsce Al Pach kl J Rosiek;i II miejsce Dariusz Niedojad trąbka kl P Pasek III miejsce Wiktoria Ampulska kl R Borucka i Miłosz Koszut -gitara kl D. Dwornik III miejsce Aleksandra Boruta kl K Sowa;Wyróznienie Rafał Gaura –trąbka kl P Pasek

II miejsce Ilona Hojda wiolonczela kl P Zielinskiej  III miejsce Zuzanna Staśko kl J Bańdur Kat V;I miejsce Emilia Rząsa kl R Boruckiej II miejsce Dominika Kuchta kl H Waszkiewicz Rosiek;Klaudia Sasuła II miejsce kl P Zielińskiej Wyróznienie Paweł Pajdzik kl P Janczy; Anna Trzupek Wyróznienie kl H Waszkiewicz Rosiek;kat II Karolina Biedroń II miejsce kl J Miszke  III miejsce Amelia Rusin kl P Zielińskiej,III miejsce Julia Kuchta kl J Miszke;WYRÓZNIENIA _Natalia Gawron Kl O Maksymchuk i Adrian Sobczak kl J Rosiek

Kat ZESPOŁY;WyróznienieKwartet Bajm ; M Sułkowska R Gaura,B Dziadoń,M Sułkowska kl J Rosiek;Złoty Medal I miejsce Sekstet Sforzato..D Kuchta E Rząsa ,A Trzupek M Piaskowy, K Sasuła I Pajdzik;Kwartet Liliput II miejsce i nagroda specjalna ,,Wielki Potencjał..-K Biedroń,E Śmiech ,Z Staśko i A Rusinkl H Waszkiewicz Rosiek,;II nagroda Kwartet ,,Diminuendo,, A Górka G Lupa, J Pajdzik,J Trzópek kl J Kołpanowicz

Trio akordeonowe II nagroda ;M Trybus P Pajdzik ,K Rybka;Marina Duo Flutes  WYRÓZNIEIE kl O Maksymchuk Izabela Pajdzik i Wiktoria Toporkiewicz   II miejsce Duet Fort kl M Tokarenko

Na Konkursie akopm M Tokarenko,M Guzik i R Rosiek Gratulujemy wspaniałych prezentacji

07.06 2019 Aula szkoły Koncert dla uczniów Szk Podtawowej w Podłopieniu godz 10 wystąpią soliści,zespoły i mała orkiestra akom p M Guzik 

12 06 2019 Wspólne Grillowanie dla wszystkich uczniów,nauczycieli,pracowników i rodziców -wspominamy rok szkolny 2018/19/boisko/org RRodz SPSMI st w Tymbarku

14 06 2019 Piekiełko Koncert uczniów w szk podstawowej grają dzieci z tej szkoły,dolącza zespoły godz 10 prowadzenie p Paulina Nuzia akomp R Rosiek

14.06 2019 ,,Wspólne grillowanie -szkolnej rodziny ,,na boisku przed szkoła RRodz zorganizowała grillowanie co stało się tradycją szkoły że wszyscy uczniowie szkoły wraz z rodzicami i rodzinami goszcza na pikniku szkolnym -co stwarza miła  atmosferę ,dzieci i rodzice się lepiej poznają przez co tworzą szkolną rodzinę Dziekujemy rodzicom i R Rodz za pomoc w organizacji.

19 06 2019 godz 17 ;00 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19