Dzień Edukacji Narodowej – święto oświaty

Dzień Edukacji Narodowej to dzień, w którym dziękujemy za trud pięknej pracy nauczyciela. Dziękujemy również pracownikom administracji i obsługi. Słowa uznania kierujemy także do osób, które wspierają działania szkół. Życzymy nauczycielom, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Takie słowa, które kierujemy do wszystkich osób związanych z oświatą w Gminie Tymbark, ale też wiele innych płynących z serc uczniów były wczoraj powiedziane we wszystkich szkołach.

Nie inaczej było w Społecznej Publicznej Szkole Muzycznej w Tymbarku, w której uczniowie swoje piękne prezentacje muzyczne zadedykowali swoim nauczycielom i pracownikom szkoły.

źródło tymbark.in