Rok 2003/2004

 1. 14 październik Koncert naszych uczniow w Niedźwiedziu z okazji rocznicy KEN.
 2. 11listopad koncert w Tymbarku Święto Niepodległości.
 3. 13-15 listopad Konkurs Śląski – instrumenty dęte drewniane Dąbrowa Górnicza w konkursie tym wzięli udział: Natalia Huber i Natalia Ichas – flet, Forgiel Magdalena, Pajdzik Dorota, Widomska Monika – saksofon; Jaroslaw Jurowicz, Adrian Walczak, Karol Sowa -klarnety W konkursie tym wyróżnienie otrzymał Karol Sowa.
 4. Ogólnopolski Konkurs Muzyczny „Instrumentami potrząsnąć” -kompozycje muzyczne do słów K I Galczynskiego – Kraków. W konkursie tym udział wzięły Maria Majeran, Natalia Ichas, Kinga Rolka,Klaudia Ichas – uczennice otrzymały wyróżnienie bardzo miło wspominały warsztaty i spotkanie z córka K I Gałczyńskiego Panią Kira Gałczyńską.
 5. Eliminacje do Międzynarodowego konkursu Chopinowskiego w Estonii – uczennica Aleksandra Katolik zakwalifikowała się na konkurs w styczniu, na którym otrzymała wyróżnienie; nagroda w eliminacjach to bilet lotniczy na trasie Warszawa Tallin, który ufundowała Fundacja hr. Pieńkowskiego i jego zony Haliny Pieńkowskiej.
 6. Konkurs Czytania nut głosem dla Szkol Muz I St. Reg malpoloskiego – udzial wzięły: Natalia Ichas,Weronika Talar i Kamila Borowiak i zakwalifikowały się do wyższego etapu.
 7. Konkurs Instr i Muliinstr Krakowa Maria Majeran I miejsce, Aleksandra Katolik II miejsce, Kamila Borowiak – wiolonczela i Karol Sowa – klarnet III miejsce i 2 wyróżnienia Aleksandra Chrustek i Joanna Sochacka – fortepian.
 8. I Festiwal współczesnej Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej „Srebrna Szybka” Krakowa w konkursie tym nagrodzeni zostali I gr wiekowa -Michał Gacek 3 miejsce, Patrycja Dobrzycka 3 miejsce; w 2 grupie wiekowej – Magda Gacek 2 nagroda, Karol Sowa 2 nagroda Aleksandra Katolik 2 nagroda; K. Sowa i Al. Katolik otrzymali również wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu W. Lutoslawskiego. W 3 grupie wiekowej I nagrodę otrzymała Weronika Talar. W kategorii Zespoły – kwartet smyczkowy w składzie Agata Janczy, Martyna Zajac i Kamila Borowiak otrzymały 2 nagrodę.
 9. Międzynarodowe Konfrontacje Akordeonowe – gorlice szk reprezentował  Dawid Smoter.
 10. Wiosna Młodych Kameralistów – Kraków Konkurs odbył się w Formie Festiwalu nagrodę otrzymały Anna Jarecka i Agnieszka Jurowicz
 11. Makroregionalne Przesłuchania Instrumentów Dętych – Biała Podlaska – udział wzięły TRIO FLETOWE, i TRIO Saksofonowe do Ogólnopolskich Przesłuchań do Częstochowy zakwalifikowało się Trio klarnetowej Trio fletowe Finalista ogólnopolski Przesłuchań zostało Trio klarnetowe.
 12. Makroregionalne przesłuchania kameralnych Zespołów Smyczkowych – udział wzięły: Kwartet smyczkowy, Trio fort, trio wiolonczelowe z fort z w/w do Rybnika na Ogólnopolskie zakwalifikował się Kwartet skrzypcowy – Martyna Zając, Agata Janczy, Magdalena Gacek,Weronika Talar i zostały finalistkami tych przesłuchań.
 13. Przegląd kl. skrzypiec, gitary i wiolonczeli -Limanowa wyróżnienia otrzymały Maria Majeran, Gabriela Michalak i Patrycja Dobrzycka.
 14. Wyróżnienie dla Zespołu Rytmicznego w Malopolskim Przeglądzie pokazów Rytmicznych Krakowa.
 15. Krośnieński Festiwal Klarnetowy -Karol Sowa – II miejsce.
 16. Przegląd Klas Skrzypiec – Żywiec – wyroznienie Weronika Ciezadlik.
 17. Regionalne Przesłuchania kl. inst. Dętych-K Sowa II miejsce.
 18. Międzynarodowy Konkurs im J Zarębskiego Warszawa – nagroda Trio Fort /K Borowiak, W Talar i Al. Katolik/ II nagroda Joanna. Sochacka fort, II nagroda duet fort M Rog- Al. Chrustek,II nagr W Talar -skrzypce,III nagr Ag Janczy – skrzypce,III nagr Marcin Makowski -skrzypce,III nagr Kwartet klarnetowy Nela Pieniazek, Karol Sowa, J. Jurowicz, K. Weglarz.
 19. Międzynarodowy Konkurs Gradus et Parnassum LITWA Kowno – II nagroda i nagroda specjalna za otwór xx wieku -Aleksandra Katolik II nagroda i nagroda specjalna za utwór xx wieku – Karol Sowa, wyróżnienie Magdalena Gacek, wyróżnienie Parnassum – Maria Majeran.